Персонал

Деканат

деканХАМАР Ігор Степановичдекан
заступник деканаГОНЧАРЕНКО Віталій Івановичзаступник декана
заступник деканаТАРНОВСЬКА Антоніна Володимирівназаступник декана

Секретаріат деканату

диспетчерБОЯРЧУК Оксана Іванівнадиспетчер

Кафедра біофізики та біоінформатики

завідувачБАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичзавідувач
професорCАНАГУРСЬКИЙ Дмитро Івановичпрофесор
доцентБУРА Марта Володимирівнадоцент
доцентГАЛАН Марія Богданівнадоцент
доцентГАРАСИМ Наталія Петрівнадоцент
доцентДИКА Марія Василівнадоцент
доцентОТЧИЧ Віра Петрівнадоцент
доцентТАРНОВСЬКА Антоніна Володимирівнадоцент
інженер 1 категоріїБОДНАРЧУК Наталія Олександрівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категорії (сумісник)ЯРЕМЧУК Марія Михайлівнаінженер 1 категорії (сумісник)
старший лаборантДЛУГОШ Дарія Володимирівнастарший лаборант
аспірантШАЛАЙ Ярина Романівнааспірант

Кафедра біохімії

завідувачСИБІРНА Наталія Олександрівназавідувач
доцентБРОДЯК Ірина Володимирівнадоцент
доцентГАЧКОВА Галина Ярославівнадоцент
доцентДАЦЮК Леонід Олексійовичдоцент
доцентДУДОК Катерина Петрівнадоцент
доцентЄФІМЕНКО Наталія Валентинівнадоцент
доцентКЛИМИШИН Наталія Ігорівнадоцент
доцентЛЮТА Мар`яна Ярославівнадоцент
доцентНАГАЛЄВСЬКА Марія Романівнадоцент
доцентСАБАДАШКА Марія Володимирівнадоцент
доцентСТАСИК Олена Георгіївнадоцент
доцентЧАЙКА Ярослав Петровичдоцент
старший науковий співробітникБУРДА Володимира Адамівнастарший науковий співробітник
інженер 1 категоріїБУРДА Володимира Адамівнаінженер 1 категорії
старший лаборантПЕРМЯКОВА Наталія Юріївнастарший лаборант
старший лаборантЧУГАЙ Анна Романівнастарший лаборант
аспірантБІЛА Іванна Іванівнааспірант
аспірантДЗИДЗАН Ольга Володимирівнааспірант
аспірантКАРМАШ Олександр Ігоровичаспірант
аспірантСОЛІЛЯК Зоряна Володимирівнааспірант

Кафедра ботаніки

Кафедра генетики та біотехнології

завідувачФЕДОРЕНКО Віктор Олександровичзавідувач
доцентБОДНАР Лідія Степанівнадоцент
доцентГОЛУБ Наталія Ярославівнадоцент
доцентГОРБУЛІНСЬКА Світлана Михайлівнадоцент
доцентМАТІЙЦІВ Наталія Петрівнадоцент
доцентОСТАШ Ірина Степанівнадоцент
доцентЧЕРНИК Ярослава Іванівнадоцент
доцентЩЕРБАКОВА Оксана Василівнадоцент
старший науковий співробітник, професор (сумісник)ОСТАШ Богдан Омеляновичстарший науковий співробітник, професор (сумісник)
інженер 1 категоріїБЄЛЯЄВА Валентина Василівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМицик Юліястарший лаборант

Кафедра екології

завідувачМАМЧУР Звенислава Ігорівназавідувач
професорАНТОНЯК Галина Леонідівнапрофесор
професорКИЯК Володимир Григоровичпрофесор
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентДУМИЧ Оксана Яківнадоцент
доцентСАВИЦЬКА Ольга Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)ЦАРИК Інна Йосифівнадоцент (сумісник)
доцентЦВІЛИНЮК Ольга Миколаївнадоцент
асистентЧУБА Марія Василівнаасистент
асистентЧУБА Марія Василівнаасистент
інженер 2 категорії, лаборант (сумісник)МУДРАК Галина Андріївнаінженер 2 категорії, лаборант (сумісник)
інженерБУБИС Ольга Євгеніївнаінженер
інженерДРАЧ Юрій Анатолійовичінженер
лаборантХРУНИК Софія Ярославівналаборант
лаборантШТИК Ольга Василівналаборант

Кафедра зоології

завідувачЦАРИК Йосиф Володимировичзавідувач
доцентДИКИЙ Ігор Васильовичдоцент
доцентІВАНЕЦЬ Олег Романовичдоцент
доцентНАЗАРУК Катерина Миколаївнадоцент
доцентРЕШЕТИЛО Остап Степановичдоцент
доцент (сумісник)ХАМАР Ігор Степановичдоцент (сумісник)
доцентЦАРИК Інна Йосифівнадоцент
доцентШИДЛОВСЬКИЙ Ігор Віталійовичдоцент
асистент (сумісник)ЗАТУШЕВСЬКИЙ Андрій Тимофійовичасистент (сумісник)
асистентКОЛТУН Ірина Олегівнаасистент
асистентЛЄСНІК Володимир Васильовичасистент
асистент, інженер 1 категорії (сумісник)САЧОК Оксана Степанівнаасистент, інженер 1 категорії (сумісник)
асистентЯВОРНИЦЬКА Ірина Василівнаасистент
старший лаборантСКАРБАРЧУК Оксана Василівнастарший лаборант

Кафедра мікробіології

Кафедра фізіології людини і тварин

завідувачМАНЬКО Володимир Васильовичзавідувач
професор (сумісник)БАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичпрофесор (сумісник)
професорФЕДІРКО Наталя Вікторівнапрофесор
доцентБИЧКОВА Соломія Володимирівнадоцент
доцентВЕЛИКОПОЛЬСЬКА Ольга Юріївнадоцент
доцентІККЕРТ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОРОЛЬ Тетяна Валеріївнадоцент
доцентМАНЬКО Богдан Олексійовичдоцент
доцентМЕРЛАВСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
провідний спеціалістЦИМБАЛЮК Надія Львівнапровідний спеціаліст
старший лаборантВОЗНА Марія Дмитрівнастарший лаборант
старший лаборантФЕДАС Ірина Іванівнастарший лаборант

Кафедра фізіології та екології рослин

БУНЬО Любов Василівна
завідувачТЕРЕК Ольга Іштванівназавідувач
доцентБАРАНОВ Володимир Івановичдоцент
доцентВЕЛИЧКО Оксана Іванівнадоцент
доцентКОБИЛЕЦЬКА Мирослава Степанівнадоцент
доцентМИКІЄВИЧ Іоланта Михайлівнадоцент
доцентПАЦУЛА Остап Ігоровичдоцент
доцентРОМАНЮК Наталія Дмитрівнадоцент
доцентРОМАНЮК Наталія Дмитрівнадоцент
асистент, інженер 1 категорії (сумісник)МАМЧУР Оксана Василівнаасистент, інженер 1 категорії (сумісник)
інженер 1 категоріїКавулич Я. З.інженер 1 категорії
інженер 2 категоріїПЕТРОВИЧ Ірина Романівнаінженер 2 категорії
старший лаборантКАРПІНЕЦЬ Людмила Іванівнастарший лаборант

Лабораторія віварій

завідувачАлександров М. А.завідувач
лаборантХома Л. Й.лаборант

Лабораторія гербарій

завідувачХМІЛЬ Тетяна Семенівназавідувач
провідний спеціалістРОМАНІВ Марія Михайлівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїСКРИПЕЦЬ Христина Ігорівнаінженер 1 категорії

Еколого-гідробіологічна лабораторія

завідувачСТАХ Василина Орестівназавідувач

Лабораторія зоологічний музей

завідувач (сумісник)ШИДЛОВСЬКИЙ Ігор Віталійовичзавідувач (сумісник)
зберігач фондів 1 категоріїГНАТИНА Оксана Степанівназберігач фондів 1 категорії
зберігач фондів 1 категоріїЗАТУШЕВСЬКИЙ Андрій Тимофійовичзберігач фондів 1 категорії
зберігач фондів 1 категоріїРОМАНОВА Христина Йосипівназберігач фондів 1 категорії
зберігач фондів 2 категоріїСЕНИК Мар’яна Андріївназберігач фондів 2 категорії
зберігач фондівТИМКІВ Ірина Петрівназберігач фондів

Лабораторія колекція культур мікроорганізмів

завідувачГромико Олександрзавідувач
інженерБілик Богданінженер
інженерВасиленко Аннаінженер
інженер (сумісник)Сирватка Васильінженер (сумісник)
старший лаборант (сумісник)Мицик Юліястарший лаборант (сумісник)

Міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології

завідувачІжовська І. М.завідувач
інженерПОДОПРИГОРА Ольга Іванівнаінженер

Міжкафедральна навчальна лабораторія математичних методів у біології

завідувачСЕМОЧКО Олена Миколаївназавідувач
інженер 1 категоріїЯРЕМЧУК Марія Михайлівнаінженер 1 категорії

Міжкафедральна навчальна лабораторія спектрофотометричних методів дослідження

завідувачЄФІМЕНКО Наталія Валентинівназавідувач
інженер 1 категорії, інженер (сумісник)ЛЮТА Мар'яна Ярославівнаінженер 1 категорії, інженер (сумісник)
інженерКАНЮКА Олена Петрівнаінженер

Міжфакультетська навчальна лабораторія інструментальних методів дослідження

завідувач (сумісник)ГАЛУШКА Андрій Андрійовичзавідувач (сумісник)
провідний спеціалістКулачковський О. Р.провідний спеціаліст
провідний спеціалістКлим І. Р.провідний спеціаліст

Навчально-методична лабораторія вивчення біорізноманіття

завідувачГЕНЕГА Анастасія Богданівназавідувач
інженер 2 категоріїКОПКО Тетяна Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантСАЧОК Катерина Володимирівнастарший лаборант