Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

спеціальність 091 “Біологія

091 Біологія

Кваліфікація:

 

Спеціальність 101 “Екологія

101 Екологія

Кваліфікація:

 

Спеціальність 014.5 “Середня освіта/Біологія та здоров’я людини

 

Напрям підготовки 6.040102 “Біологія

6.040102 Біологія

Кваліфікація:

 

Напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106 Біологія

Кваліфікація: