Починок Тетяна Володимирівна

Починок Тетяна Володимирівна
ЗАВІДУВАЧ МІЖКАФЕДРАЛЬНОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
pochynoktetiana@gmail.com
+38(032) 239-40-42
+38(032) 239-41-37

Народилася 25 березня 1985 року.

Протягом 1999 – 2001р.р. та 2002 – 2003 р.р. навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї.

У 2002 р. отримала диплом про закінчення середньої школи у м. Льюістон, Мен, США.

Протягом 2003 – 2008 р.р. – студентка кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2008 р. по 2012 р.р. – аспірант кафедри ботаніки Львівського національного університету.

З 2009 по 2013 р.р. – асистент кафедри ботаніки.

З вересня по грудень 2011 р. – стажування у Зальцбурзькому університеті імені Паріса Лодрона (Австрія). Тема проекту, на який отримано грант “Генетична мінливість і дивергенція рідкісних високогірних рослин в Українських Карпатах”;

Квітень 2013 р. – стажування у Зальцбурзькому університеті імені Паріса Лодрона (Австрія). Тема проекту, на який отримано грант “Генетична мінливість і дивергенція рідкісних видів: статистичний підхід”.

Наукові інтереси: морфологія високогірних рослин, екологічна генетика, філогенія та філогеографія рослин.

Наукові публікації:

 • Гинда Л.В. Оцінка мінливості систематичних ознак Centaurea mollis Waldst. et Kit. та C. marmarosiensis (Jav.) Czer. / Л. Гинда, Т. Починок // Наук. записки Природознавчого музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 203–208.
 • Починок Т. Особливості формування пагонової системи Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae) / Т. Починок, А. Прокопів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 19–27.
 • Починок Т.В. Популяційна мінливість Saussurea alpina (L.) DC. в Чорногорі за морфометричними параметрами / Т. Починок, Р. Черепанин // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 1 – С. 141–148.
 • Починок Т.В. Застосування поняття метамерності й модульності в біоморфологічних дослідженнях // Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології": (Львів, 05 - 08 квітня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 84.
 • Pochynok T. Modern investigation methods of genetic variation: AFLP molecular marker technique // VIIIth Intern. scient. conf. for students and PhD students “Youth and Progress of Biology” (April 03 - 06, 2012, L’viv). Abstr. book. – L’viv, 2012. – P. 117–118.
 • Pochynok T. Morphological and genetic variety of the genus Saussurea DC. representatives in the Ukrainian Carpathians // VIIIth Intern. scient. conf. for students and PhD students “Youth and Progress of Biology” (April 03 - 06, 2012, L’viv). Abstr. book. - L’viv, 2012. – P. 118–119.
 • Pochynok T. Is there a place for plant morphology in the contemporary research? // Modern Phytomorphology. – 2012. – Vol. 2 (Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Modern Phytomorphology" 24-26 April 2012, Lviv). – P. 13–16.

Серед запланованих робіт протягом 2012-2013 н.р. виконуються наступні:

 • формулювання завдань до виконання для працівників лабораторії;
 • збір та фіксація навчального матеріалу (живі демонстраційні рослини, гербарні зразки, насіння і плоди), виготовлення постійних препаратів;
 • впорядкування колекцій плодів і насіння;
 • ознайомлення разом із студентами, аспірантами і викладачами кафедри з флористичним різноманіттям природних й антропогенно змінених екосистем (екскурсії в околицях Львова, в Сколівські Бескиди, експедиції в Гринявські гори, Свидовецький масив, Шацькі озера, північно-західну частину Чорного моря в околицях Одеси);
 • постійне опрацювання інтернет-ресурсів та наукових видань щодо методології та методик вивчення флористичного, альгологічного, мікологічного, ліхенологічного, фауністичного різноманіття на різних рівнях організації;
 • допомога викладачам кафедри в організації навчального процесу, підготовці програм практик, методичних рекомендацій;
 • організація відпрацювання практик студентами;
 • впорядкування бази даних кафедральної бібліотеки;
 • участь у науковій роботі кафедри, науково-методичних семінарах;
 • допомога у підготовці документів для укладання договорів між навчально-науковими установами (в тому числі й за кордоном) та участь у процесі перекладу документів, внесення змін, консультацій з юристами та відділом міжнародних зв’язків;
 • пошук грантів для підтримання функціонування лабораторії.
 • стажування

Напрямки наукових досліджень

Вивчення біоморфології рідкісних високогірних видів рослин Українських Карпат, що знаходяться під загрозою зникнення

Метою досліджень є виявлення закономірностей біоморфологічних пристосувань рослин до умов високогір’я, що в свою чергу потребує вирішення низки завдань, а саме вивчення онтоморфогенезу, структурної організації пагонових та кореневих систем, способів відтворення та пристосувальних реакцій в особливих гірських умовах з подальшим виявленням причин рідкісності.

Екологічно- та популяційно-генетичні дослідження рідкісних рослин

Молекулярні методи сьогодні мають велике значення не лише в галузі молекулярної біології, але й в еволюційних дослідженнях та природоохоронній біології. Для філогеографічного аналізу застосовують фрагменти хлоропластного та ядерного (ITS-ділянка) геному, намагаючись включити в дослідження види близьких родичів, а для популяційно-генетичного аналізу необхідна вся геномна ДНК.

Оскільки природні популяції підтримують високий рівень генетичної мінливості та структури популяцій, які уможливлюють формування адаптації до локальних умов, то зниження чисельності популяцій є проблематичним. Адже в невеликих популяціях випадкові процеси, дрейф генів значно впливають на число алелей, які передаються наступному поколінню. Основна ідея таких досліджень полягає у застосуванні техніки AFLP (Vos et al., 1995). та секвенування для визначення генетичної мінливості популяцій, їхню диференціацію та спорідненість, історичне формування та географічне розповсюдження для подальших досліджень у галузі таксономії, генетики збереження, особливо для мало вивчених груп.

Експедиції в Українські Карпати (2008 – 2011р.р.)

Австрійські Альпи, Зальцбург. Підйом на г. Шобер біля озера Фушл (жовтень, 2011 р.)