9 червня 2017 р. в ауд. 323 о 13.15 год відбудеться відкритий семінар кафедри біофізики та біоінформатики.  З доповіддю виступить старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Богдан Геращенко. Тема доповіді «Особливості формування проліферативних та адаптивних відповідей в клітинних популяціях in vitro та in vivo за умов впливу зовнішніх стресорів».

Запрошуються усі бажаючі.

  * * *

Сьомого квітня 2017 р. д-р Бабський А.М. зустрівся із вчителями та учнями випускних класів Сокальської гімназії імені Олега Романіва, яка є середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом математичного і філологічного профілів, з поглибленим вивченням англійської мови. Майбутні абітурієнти уважно вислухали лекцію про історію Львівського університету імені Івана Франка, умови навчання на біологічному факультеті, перспективи працевлаштування випускників факультету та особливості цьогорічної вступної кампанії.

* * *

Патент на корисну модель №111832 "Спосіб моделювання оксидативного стресу у щурів". Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2016.

 

* * * 

У жовтні-грудні 2016 р. на науково-методичному семінарі із доповідями виступили аспіранти кафедри:

 

  1. Бено Ю. Вплив магнітного поля на ріст та розвиток рослинних організмів. 25.10.2016.
  2. Боднарчук Наталя. Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії N3-вмісних сполук. 03.11.2016.
  3. Романюк Мирослава. Температурна залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФазою ембріональних клітин в’юна за впливу He-Ne-лазера. 20.12.2016.

 

* * *

У журналі CellBiochemistry & Function (Великобританія) опублікована стаття V. Hreniukh, S. Bychkova, O. Kulachkovsky, A. Babsky. Effect of bafilomycin and NAADP on membrane‐associatedATPases and respiration of isolated mitochondria of the murineNemeth‐Kellner lymphoma. Електронна адреса статті DOI 10.1002/cbf.3231

 
 
* * *

Питання до екзамену із курсу "Біоенергетика ", ілюстрації до лекцій  '"Біофізика серця" та "Біофзика гладеньких м'язів" розміщені на персональній сторінці д.б.н. Бабського А.М.

 

* * * 

Питання до екзамену зі спецкурсу "Біофізика м' язів" розміщені на персональній сторінці д.б.н Бабського А.М.

 

* * *

23 листопада 2016 р. на науковому гуртку кафедри з доповіддю «Моделювання insilicoокисно-відновного метаболізму еритроцитів людини» виступила студентка Донецького національного університету імені Василя Стуса Анастасія Хівріч.

 

*  *  *

4 жовтня 2016 р.професор Середземноморського інституту нейробіології (м. Марсель, Франція)  Ігор Медина (Igor Medina) прочитав на факультеті відкриту лекцію на тему: "Role of the Chloride Нomeostasis in Сontrol of Сell Volume and Excitability. Cl--related pathologies". 

 

*  *  * 

4 жовтня 2016 р., о 15:05 (вул. Грушевського,4, ауд. 333) професор Середземноморського інституту нейробіології (м. Марсель, Франція)  Ігор Медина (Igor Medina) прочитає відкриту лекцію на тему: "Role of the Chloride Нomeostasis in Сontrol of Сell Volume and Excitability. Cl--related pathologies".У програмі курсу  "Проблемні питання сучасної біології".

Запрошуються усі бажаючі.

*  *  *

Колектив кафедри біофізики та біоінформатики вітає Яремчук Марію Михайлівну з присудженням наукового ступеня кандидата біологічних наук та бажає подальшої успішної наукової діяльності!

 

*  *  *

27 квітня 2016 р. Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка обрала завідувачем кафедри біофізики та біоінформатики докт. біол. наук, ст. наук. співр. Бабського Андрія Мирославовича.

 

*  *  *
Побачила світ стаття з лабораторії випускника кафедри біофізики та біоінформатики Ігоря Медини присвячена деполяризуючій дії ГАМК у нейронах:

 

Friedel P, Kahle KT, Zhang J, Hertz N, Pisella LI, Buhler E, Schaller F, Duan J, Khanna AR, Bishop PN, Shokat KM, Medina I. WNK1-regulated inhibitory phosphorylation of the KCC2 cotransporter maintains the depolarizing action of GABA in immature neurons. Sci Signal. 2015 Jun 30;8(383):ra65. doi: 10.1126/scisignal.aaa0354. PMID: 26126716.
 

* * *

В елітному науковому журналі Science вийшла стаття колишнього аспіранта кафедри біофізики та біоінформатики Романа Тизя, який нині працює в Institut de neurobiologie de la m?diterran?e (Франція), присвячена проблемам аутизму:
Tyzio R, Nardou R, Ferrari DC et al. Oxytocin-mediated GABA inhibition during delivery attenuates autism pathogenesis in rodent offspring. Science. 2014 Feb 7; 343(6171): 675-9. doi: 10.1126/science.1247190.
 

*  *  *

Українське біофізичне товариство, кафедра фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та кафедра біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошують Вас взяти участь в роботі VІ з‘їзду Українського біофізичного товариства, який відбудеться 27-29 травня 2015 року на базі «Гарт» (озеро Світязь) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Волинська область, Шацький район, с. Світязь).

Для цього необхідно здійснити он-лайн реєстрацію на сторінціhttp://ubpsoc.ho.ua/ocs/index.php/upbs15/UBPSC6/user/account.

http://ubpsoc.ho.ua/

 

Завантажити інформаційний лист №1