СПІВПРАЦЯ

Між Львівський національний університетом імені Івана Франка (м. Львів) з одного боку та Карпатським біосферним заповідником (м. Рахів) з другого укладена Угода про наукову та творчу співпрацю терміном на п'ять років. Ця Угода укладена з метою виконання спільних наукових, творчих, природоохоронних завдань та програм, взаємної допомоги у виконанні робочих планів, підготовці кадрів, випуску публікацій та вирішенні інших завдань у межах своєї статутної діяльності.

Біологічний факультет відкритий до співпраці, стосовно спільних наукових досліджень на базі Високогірного біологічного стаціонару, з іншими факультетами Львівського національного університету імені Івана Франка, іншими науковими та навчальними установами України та інших країн. Крім того факультет є зацікавленим у співпраці з іншими навчальними установами України та інших країн стосовно використання Високогірного біологічного стаціонару для проходження практики студентів різних напрямів підготовки та різних спеціальностей у межах двосторонніх угод, які мають бути укладені у звичайному порядку.