ДОСЛІДЖЕННЯ

Основним призначенням стаціонару є проведення навчальної практики студентів 1 курсу біологічного факультету, а також навчально-виробничих і виробничих практик для виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Високогірний біологічний стаціонар також є базою для еколого-фауністичних, еколого-флористичних, зоологічних, ботанічних, мікологічних та ліхенологічних досліджень співробітників, студентів та аспірантів кафедр ботаніки, зоології та екології Львівського національного університету імені Івана Франка й інших навчальних інституцій Львова та України в цілому. На стаціонарі виконувались та виконуються низка дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри зоології університету на базі стаціонару проводять свої дослідження у напрямках вивчення теріофауни, орнітофауни, герпетофауни, безхребетних ґрунту, комах запилювачів, листоїдів, деструкторів мертвих органічних решток у мінливих умовах лісового, субальпійського та альпійського поясів південного і північного макросхилів Чорногори та інших регіонів Українських Карпат. Поруч із стаціонаром розміщені оселища рідкісних видів хребетних і безхребетних тварин, та таких, які знаходяться на межі зникання і занесені до списку Червоної книги України. Зокрема, такі як тритони альпійський і карпатський, джерелянка жовточерева, нічниця північна, нетопир північний, норик татринський, снігурка альпійська, кіт лісовий, рись євразійська, ведмідь бурий.

У 2008–2010 роках кафедра ботаніки разом з партнерами брала участь у виконанні міжнародного українсько-голандського проекту «Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат» (Inventory of Grasslands of the Ukrainian Carpathians, BBI-MATRA/2007/004). Значна частина проекту виконувалася на Чорногірському масиві. Високогірний біологічний стаціонар Львівського національного університету імені Івана Франка став базою для виконання цієї частини роботи.

Метою проекту будо виявити і нанести на карту трав’яні природні і напівприродні угруповання з метою подальшої розробки рекомендацій до їх експлуатації або охорони.

З голандського боку проектом керував доктор Петер Вен (Peter Veen) – представник Датського королівського товариства охорони природи (Royal Dutch Society for Nature Conservation). З українського боку – доктор Лідія Тасєнкевич (тоді – провідний науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України і професор кафедри ботаніки; нині – завідувач кафедри ботаніки).

Учасниками-виконавцями проекту були співробітники декількох наукових установ:

  1. Державного природознавчого музею НАН України;
  2. Львівського національного університету імені Івана Франка (біологічний і географічний факультети);
  3. Ужгородського національного університету;
  4. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  5. Інституту екології Карпат НАН України;
  6. Ужанського національного природного парку.

Було виявлено і нанесено на карту 5101 полігон природних і напівприродних трав’яних угруповань, які були класифіковані в 48 союзів рослинності.

Крім того аспіранти, студенти та викладачі кафедри ботаніки щорічно проводять на базі Високогірного біологічного стаціонару свої дослідження пов’язані з різноманіттям лишайників та грибів Чорногори, а також біоморфологією та поширенням рідкісних та зникаючих видів квіткових рослин Карпат.