Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Скрипець Христина

Аспірант кафедри ботаніки
E-mail: xrustysja-skrypec@mail.ru

Народилася 4 листопада 1990року у місті Львові. Протягом 1997 – 2007р.р. навчалася у СЗШ №87 м. Львова. З 2007-2012р.р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка: 2010-2011р.р. на кафедрі фізіології та екології рослин де захистила диплом бакалавра; 2011 - 2012р на кафедрі ботаніки, диплом магістра біології. В 2012 р. поступила в аспірантуру на денну форму навчання при кафедрі ботаніки.

Наукові інтереси: антекологія, репродуктивна біологія.

Публікації:

  1. Баранов В.І., Гузь М.М., Остудімов А.О., Ржепецька С.В., Скрипець Х.І. Біохімічні показники - індикатори життєздатності насіння гінкго дволопатевого. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів РВВ НЛТУ України – 2010. – Вип.20.13 – с.17 - 23
  2. Баранов В.І., Гончаренно В.І., Скрипець Х.I. Вміст пігментів фотосинтезу та морфометричні показники фітомаси Ginkgo biloba L. за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт. // Тези IV Міжнародна студентська конференція «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (Львів, 27-28 жовтня 2011р.). Львів, 2011. – С. 68.
  3. Баранов В.И., Скрипец Х.И. Поглощения тяжелых металлов проростками гинкго (Ginkgo biloba L.) из техногенно загрязненных почв. // Тезисы докладов Всероссийский симпозиум «Экология мегаполисов:фундаментальные основы инновационные технологии», Москва, 2011. – С. 105.
  4. Скрипець Х. I., Соханьчак Р. Р., Баранов В. І., Гончаренко В. І. Морфометричні показники листка та продихового апарату проростків Ginkgo biloba L. за росту на субстратах відвалу вугільних шахт // Тези VIII міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології” (Львів, 3-6 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 321 – 322.