Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Надія Чепелевська

neprosta@gmail.com

Народилася 31 січня 1992 року у м.Львові.

Протягом 2003 – 2006 років навчалася у гімназії «Сихівська» міста Львова, а у 2006 – 2009 роках у Львівському фізико-математичному ліцеї. Протягом 2009 – 2013 років студентка Львівського національного університету імені Івана Франка. Протягом 2013 – 2014 років навчалась у магістратурі на кафедрі ботаніки ЛНУ, яку закінчила з відзнакою. Тема магістерської роботи "Епіфітні лишайники західної частини Чорногори".

З 2014 року є аспірантом денної форми навчання на рідній кафедрі. Тема дисертаційної роботи "Епіфітна ліхенобіота Чорногори (Українські Карпати)"

Наукові інтереси: різноманіття лишайників Українських Карпат, а зокрема - Чорногори, збереження біорізноманіття, етнографія, піший туризм.

 

Публікації

1. Чепелевська Н.Л. До вивчення ліхенобіоти г. Петрос, Чорногора / Н. Чепелевська // Збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 3-6 квітня 2012 р.) – Львів, 2012. – С. 115–116.
 
2. Пірогов М., Чепелевська Н. Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold в Українських Карпатах / М. Пірогов, Н. Чепелевська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2013. – Вип. 61. – С. 37–40.
 
3. Чепелевська Н. Лишайники старовікових букових лісів Чорногори / Н. Чепелевська, М. Пірогов // Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 р.) – Львів, 2013. – С. 145–146.
 
4. Чепелевська Н. Видове різноманіття епіфітної ліхенобіоти західної Чорногори, Українські Карпати / Н. Чепелевська // Збірник тез Х Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 8–11 квітня 2014 р.) – Львів, 2014. – С. 76–77.

 

5. Pirogov M., Chepelevska N., Vondrák J. / M. Pirogov, N. Chepelevska, J. Vondrák Carbonea in Ukraine // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 137–148.
 
6. Пірогов М.В., Чепелевська Н.Л. Porpidia tuberculosa та Endococcus brachysporus в Українських Карпатах // Збірник тез VI відкритого з’їзду фітобіологів Причорномор’я (Херсон-Лазурне, 19 травня 2015 р.) – Херсон, 2015. – С. 39–40.
 
7. Чепелевська Н.Л. Нові дані про лишайники Західної Чорногори // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат. Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27–30 липня 2015 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 61–62.