Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Екологічно- та популяційно-генетичні дослідження рідкісних рослин

Молекулярні методи сьогодні мають велике значення, не лише в галузі молекулярної біології, але й в еволюційних дослідженнях та природоохоронній біології. Для філогеографічного аналізу застосовують фрагменти хлоропластного та ядерного (ITS-ділянка) геному, намагаючись включити в дослідження види близьких родичів, а для популяційно-генетичного аналізу необхідна вся геномна ДНК.
Оскільки природні популяції підтримують високий рівень генетичної мінливості та структури популяцій, які уможливлюють формування адаптації до локальних умов, то зниження чисельності популяцій є проблематичним. Адже в невеликих популяціях випадкові процеси, дрейф генів значно впливають на число алелей, які передаються наступному поколінню. Основна ідея полягає у застосуванні техніки AFLP (Vos et al., 1995). та секвенування для визначення генетичної мінливості популяцій, їхню диференціацію та спорідненість, історичне формування та географічне розповсюдження для подальших досліджень у галузі таксономії, генетики збереження, особливо для мало вивчених груп.


Подрібнення рослинного матеріалу


Електрофореграма є доказом наявності ДНК


Усе небхідне для селективної ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)

З точністю до мікролітра…
Електрофореграма після процесів рестрикції та лігування
Електрофореграма після преселективної ПЛР

 
Вигляд отриманих результатів у програмі Dax 8.0
(сигнали різної інтенсивності свідчать про наявність фрагментів ДНК різної довжини)

 

СПІВПРАЦЯ
з відділом біології організмів (екологія та різноманіття рослин) зальцбурзького університету, м. Зальцбург (Австрія)         

 

COLLABORATION
with Department of Organismic Biology AG Ecology and Diversity of Plants at the Salzburg University (Salzburg, Austria)