Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Основні публікації за 2007–2011 роки

Монографії, навчальні посібники, довідники:

 1. Стойко С.М., Гадач Е., Тасєнкевич Л. та ін. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення. Програма ЮНЕСКО "Людина і біосфера". – Львів, 2007. – 306 с.
 2. Калинович Н.О., Гончаренко В.І. Реслер І.Я. Навчальна практика з ботаніки на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2007. –113 с.
 3. Мамчур З.І.Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 175 с.
 4. Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 166 с. (серед авторів М.В. ПіроговМ.М. Загульський)
 5. Vakrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G.K. and Zagulskii M.N.  Orchids of Russia and adjacent countries (within the borders of the former USSR). – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2008. – 690 p.
 6. Тасєнкевич Л., Веен П. Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат (проект BBI-MATRA/2007/004). Методичні рекомендації. – Львів, ДПМ НАНУ, 2008. – 47 с.
 7. Grasslands in Europe of high nature value. Eds. P.Veen, R.Jefferson, J. de Smidt, J. van der Straaten. – Zeist, KNNV Publishing, 2009. – 320 p. (серед авторів Л.О. Тасєнкевич)
 8. World of the Carpathians – Handbook for Environmental Education (Еds. Královičová A., Herianová S.)  – Bratislava: DAPHNE. – 2009. – 367 p  (серед авторів Л.О. Тасєнкевич).
 9. Зелена книга України (ред. Я.П.Дідух) / Андрієнко-Малюк Т.Л., Вакаренко Л.П., Дідух Я.П., Дубина Д.В., Коротченко І.А., Мілкіна Л.І., Мовчан Я.І., Стойко С.М., Тасєнкевич Л.О., Ткаченко В.С., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Шеляг-Сосонко Ю. Р. –  Київ: Альтерпрес. – 2009. – 448 с. / Тасєнкевич Л.О., 42 с.
 10. Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. – Київ.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с. / В.І. Гончаренко, Л.О. Тасєнкевич, 12 с.
 11. Kurtto A. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus) / A. Kurtto, H.E. Weber, R. Lampinen et al. – Helsinki, 2010. – 362 p. /Honcharenko V. 25 pp.
 12. Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) (каталог) // Укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с.
 13. Tasenkevich L. Inventory of grasslands of the Ukrainian Carpathians / L. Tasenkevich, I. Kruhlov, N. Kalinovych, E. Inkin, E. Puka, Y Chernobay. & P. Veen – Lviv, 2011 – 88 p.
 14. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: для студ. вищ. навч. закл. / З. Калинець-Мамчур. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 15. Тасєнкевич Л., Калінович Н., Сорока М., Борсукевич Л., Данилюк К., Хміль Т., Гончаренко В., Прокопів А., Жук О., Сеник М., Мамчур З., Дика О., Новіков А., Пірогов М. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини. – Львів: Бона, 2011. – 124 с.

Статті
Статті у виданнях, які входять до списку ISI

 1. Khmil T.S., Zhuk O.O., Honcharenko V.I. The collection of Prof. Dr Ferdinand Schur in the Herbarium of Ivan Franko National University of Lviv: Family Orchidaceae Juss // Wulfenia. – 2007. – V. 14. – P. 67–73.
 2. Кобів Ю, Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л., Надрага М. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. Вип. 45. – 2007. – C. 71-84.
 3. Kobiv Y., Helesh M., Borsukevych L. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians): location, coenotic conditions, population parameters and conservation // Укр. ботан. журн. – Т.64, № 6. – 2007. – С. 825-832.
 4. Борисова О., Гончаренко В. Представники Charales деяких озер Шацького національного природного парку (Волинське Полісся) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 44. – С. 46-51.
 5. Odintsova А. Morphology and vascular anatomy of the flower of Lagerstroemia indica L. (Lythraceae) with some phylogenetic implications / A. Odintsova // Wulfenia. – 2008. – Vol. 15. – P. 51 – 62.
 6. Novikoff A.V. Some aspects of gynoecium morphology in three bromeliad species / A. V. Novikoff, A.V. Odintsova // Wulfenia. – 2008. – Vol. 15. – P. 13 – 24.
 7. Одінцова А.В. Порівняльний аналіз морфології та васкулярної анатомії гінецея в родині Lythraceae / А. В. Одінцова // Укр. бот. журн. – 2008. – Т. 65, № 5. С. 687 – 695.
 8. Кобів Ю. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) / Ю. Кобів, А. Прокопів, М. Гелеш, Л. Борсукевич // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. Вип. 49. – 2009. – Вип. 49. – С. 63–82.
 9. Данилик І.М. Schoenoplectu  spungens (Vahl) Palla (Cyperaceae) - новий вид флори України / І.М. Данилик, В.І. Гончаренко // Укр. бот. журн. – 2009. – Т. 66, N 5. – С. 650–655.
 10. Починок Т. Особливості формування пагонової системи Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae) / Т. Починок, А. Прокопів // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 19–27.
 11. Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. Біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 115-122.
 12. Климишин О.С. оптимізація, охорона і раціональне використання рослинності високогір'я та верхньої межі лісу українських карпат / О.С. Климишин // Вісник Львівськ. у-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 27–40.
 13. Тихомиров Вал. Н. Rubus hirtus Waldst. et Kit. (Rosaceae) – новый вид флоры Беларуси / Вал. Н. Тихомиров, М. А. Джус, В. И. Гончаренко // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 2010. – Т. 115, вып. 6. – С. 70–71.
 14. Пірогов М.В. Nectriopsis  rubefaciens (Ellis & Everh.) M.S. Cole & D. Hawksw. (Bionectriaceae) – новий для мікобіоти України вид ліхенофільного гриба / М.В. Пірогов // Укр. бот. журн. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 135–37.
 15. Пірогов М.В. Лишайники Українського Розточчя / М.В. Пірогов // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 55. – С. 52–60.
 16. Дика О.О. Морфологія і васкулярна анатомія квітки Ledebouriasocialis(Bak.) Jessop. (Hyacinthaceaea) / О. О. Дика // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – В. 56. – С. 60–64.

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Szczepanek K., Kalinowicz N., Gębica P. Osady rzeczne i rośliność interpleniglacjału zlodowacenia wisły w dolinie Wisłoka między Rzeszowem a Łańcutem (Ryna Podkarpacka) // Przegląnd Geologiczny, 2007. – T. 55, № 7. – S. 595–600.
 2. Prokopiv A. Organization of the shoot system of Polygonum viviparum L. (Polygonaceae) // Bulletin of Botanical Gardens, Museum & Collections. 2007. - Vol. 16B. – P. 62–65.
 3. Rosenthal G., Tasenkevich L. Evaluation of the nature conservation values of habitat types in the cultural landscape of  the upper Dnister basin – grasslands // Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use / Eds. Roth M., Nobis R., Stetsiuk V., Kruhlov I. – Berlin: Weißensee Verlag, 2008. – S. 263–276.
 4. Gębica P. Origin, Lithology and Age of the Holocene Terrace of the Wislok River in the Sandomierz Basin / P. Gębica, N. Kalinovyč // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2009. – Vol. XLIII. – P. 77–95.
 5. Starkel L. Evolution of the Lower Section of the Strvyaž River Valley during the Holocene (Foreland of the Eastern Carpathians) / L. Starkel, P. Gębica, A. Budek, M. Krąpiec, A. Jacyšyn, N. Kalinovyč // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2009. – Vol. XLIII. – P. 5–37.
 6. Tasenkevich L. Forests’ part in biodiversity conservation (the Ukrainian Eastern Carpathians) / L. Tasenkevich  // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – 2010, t. 4. – P. 165–171.
 7. Tasenkevich L. Endemism in the Carpathian flora – a chorological aspect / L.Tasenkevich // Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. –  Cracow : Institute of Botany, Jagellonian University, 2011. – Р. 157–168.
 8. Prokopiv A. Structural adaptation trends of high mountain plants of the Ukrainian Carpathians / A. Prokopiv // Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zajac on the 70th anniversary of his birth / Edited by Bogdan Zemanek. – Institute of botany, Jagiellonian University, Cracow 2011. – P. 193–200. 

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Kalinovych N., Stach A., Chernetsky M., Uruska A., Nowak M., Szymanska A. Comparative characteristics of pollen fall of allergenic plants in Wielkapolska region (Poland) and Lviv city (Ukraine) // Studia Biologica – 2007. –V. 1, № 1. – P. 73–84.
 2. Гончаренко В.І. Доповнення до флори Шацького національного природного парку // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. – 2007. - № 7 (124). – С. 39–43.
 3. Волгін C.О., Хміль Т.С. Поширення роду Platanthera в Українських Карпатах за матеріалами гербаріїв // Вісті Біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2007. – Т. 9. – С. 5258.
 4. Беднарська І.О., Гончаренко В.І. Види роду Festuca L. (Poaceae) у флорі Шацького національного природного парку // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 343: Біологія. – С. 3–9.
 5. Гончаренко В.І., Бузунова І.О. Rosa mollis Smith (Rosaceae Juss.) – новий вид у флорі України // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 343: Біологія. – С. 30–33.
 6. Хмиль Т.С., Данылик И.Н. Распространение Spiranthes spiralis (L.) Chevall. в Украине // Вестник Тверского гос. ун-та, № 8 (36). – 2007. – С. 180–183.
 7. Пірогов М.В., Волгін С.О. Ліхеноіндикація якості повітря околиць сірковидобувного комплексу за індексами чистоти атмосфери // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2008. – T. 2, № 1. – С. 77–86.
 8. Прокопів А.І., Надрага М.Д. Особливості біології та формування структури загонової системи Oxyria digyna (L.) Hill // Труды Никитского ботанического сада – 2008. – Т. 130. – С. 176–181.
 9. Tasenkevich L., G. Rosenthal, O. Mysenko. Sozological evaluation of grasslands in the upper part of the Dnister-river catchment (Western Ukraine) // Наук. зап. ДПМ, 2008. – Т. 2. – C. 83–88.
 10. Калинович Н. Рослинний покрив центрального Передкарпаття в кінці плейстоцену / Н. Калинович // Біологічні студії. – 2009. –Т. 3, № 2. – С. 123–132.
 11. Гончаренко В.І. Флора судинних рослин Шацького національного природного парку / В.І. Гончаренко, Н.О. Калінович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. – 2009. – № 2. – С. 5–17.
 12. Гончаренко В.І. Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 3. підрід Rubus / В. І. Гончаренко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 373 : Біологія. – С. 15–18.
 13. Климишин О.С. Ієрархічні рівні і сукцесійна організація біосистем / О.С. Климишин // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 27–34.
 14. Климишин О.С. Методологічні та методичні засади науково-природничого моніторингу / О.С. Климишин // Працінаук. т-ва ім. Шевченка. Екологічний збірник-4.– Т. 17. – Львів, 2008. – С. 78–85.
 15. Климишин О.С. Рівні і ступені організації фітосистем / О.С. Климишин // Вісник Дніпропетровськ. у-ту. Біологія, екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 1. – С. 104–110.
 16. Климишин О.С. Сукцесійна трансформація корінних трав’яних фітоценосистем високогір’я Українських Карпат / О.С. Климишин // Вісник Прикарпатськ. у-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 9. – С. 15–23.
 17. Климишин О.С. Саморегуляція, самоорганізація та еволюційні зміни сукцесійних систем високогір’я українських карпат / О.С. Климишин // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 25–38.
 18. Гинда Л. В. Оцінка мінливості систематичних ознак для Centaurea mollis Waldst. et Kit. І C. marmarosiensis (Jav.) Czer. / Л. Гинда, Т. Починок // Наук. записки Держ. природ. музею. – 2009. – В. 25. C С. 203–208.
 19. Безусько А.Г. Палінологічні та радіохронологічні характеристики відкладів пізнього голоцену сфагнового болота Мішок (Львівська область, Україна) / А.Г. Безусько, І.В. Ярема, Л.Г. Безусько, Л.О. Тасєнкевич, К.М. Данилюк, М.М. Ковалюх // Наук. записки Нац. ун-ту Києво-Могилянська академія – Біологія та екологія. – 2009. – Т. 93. – С. 3–10.
 20. Воробець Н.М. Вивчення пилення видів родів Аrtemisiа та Аmbrosia у Львові / Н.М. Воробець, Н.О. Калинович // Імунологія та алергологія. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 142–143.
 21. Данилюк К.М. Місце регіонального ландшафтного парку «Надсянський» у схемі фітогеографічного районування Карпат / К.М. Данилюк // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 177–182.
 22. Калинович Н. Рослинний покрив Жешувського Передкарпаття на початку голоцену / Н. Калинович, П. Ґембіца // Біологічні студії. – 2009. –Т. 3, № 3. – С. 97–106.
 23. Калинович Н. Нові дані щодо історії розвитку рослинного покриву Українських Карпат в голоцені / Н. Калинович // Біологічні студії. – 2010. –Т. 4, № 1. – С. 135–142.
 24. Климишин О.С. Сукцесійна трансформація корінних деревно-чагарникових фітоценосистем високогір’я українських карпат / О.С. Климишин // Вісник Прикарпатськ. у-ту. Серія біол. – 2009. – Вип. ХIII. – С. 5–12.
 25. Пірогов М.В. Лишайники родини Peltigeraceae Dumort. на Українському Розточчі / М.В. Пірогов // Біологічні Студії. – 2010. – Т. 4, №1. – С. 83–94.
 26. Пірогов М.В. Нові для Українського Розточчя ліхенофільні гриби / М.В. Пірогов // Біологічні Студії. – 2010. – Т. 4, №1. – С. 161–164.
 27. Пірогов М.В. Наземні лишайники Яворівського національного природного парку / М.В.Пірогов // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 165–176.
 28. Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція і збереження рослинного різноманіття. – 2010. – Вип. 28. – С. 34–36.
 29. Прокопів А. І. Загальні риси формування пагонової системи Salix herbacea L. у високогір’ї Українських Карпат / А. І. Прокопів, С. О. Волгін // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2009. – Том 3. № 3. – С. 89–96.
 30. Свідрак К. Кількісна динаміка пилку Аrtemisiа і Аmbrosia в повітрі м. Львова та поза його межами / К. Свідрак, Н. Калинович, Н. Воробець // Біологічні студії. – 2010. –Т. 4, № 1. – С. 123–134.
 31. Тасєнкевич Л.О. Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Braun ex Koch – новий вид для флори Чернівецької області / Л.О. Тасєнкевич // Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету – Біологія. – Т.1, в.1. 2009. – С. 91–92.
 32. Тасєнкевич Л.О. Аркто-третинний елемент флори Карпат // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2009. – Т. 26. – C. 95–112.
 33. Воробець Н.М. Напрямки та перспективи аеропалінологічного моніторингу в Україні / Н.М. Воробець, Н.О. Калинович // Український медичний часопис. – 2010. – http://www.umj.com.ua/article/5637/napryamki-ta-perspektivi-aeropalinologichnogo-monitoringu-v-ukraini
 34. Климишин О.С. теоретичні та методологічні аспекти досліджень сукцесійної трансформації біогеоценозів / о.с. климишин // Подільський природничий вісник.
 35. Прокопів А.І. Біогеографічні зв’язки та особливості формування пагонової системи Lilium martagon L. / А.І.Прокопів // Заповідна справа в Україні. – 2010. - Т. 16. Вип. 2. – С. 20–23.
 36. Ізмест’єва С.В. Порівняльна морфологія гінецея Stratiotes aloides L. та Hydrocharis morsus-ranae L. (Hydrocharitaceae) // С.В. Ізмест’єва, А.В. Одінцова // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Том 4, №1. – С. 115–122.
 37. Починок Т. В. Популяційна мінливість Saussurea alpine (L.) DC. у Чорногорі за морфометричними параметрами / Т. В. Починок, Р. М. Черепанин // Біологічні Студії. – Том 5/№1. – С. 141–148.
 38. Волощук М. Особливості формування життєвої форми Rhododendronmyrtifolium Schott et Kotschy в Українських Карпатах / М.Волощук, А. Прокопів // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Том 5 / № 1. – С. 149–158.
 39. Дика О.О. Демографічні параметри ценопопуляцій ранньовесняних ефемероїдів (Anemone ranunculoides L. та Corydalis solida (L.) Clairv.) на території Природного заповідника «Розточчя» / О. О. Дика, О. П. Дробуш, Н. В. Цюпа // Науковий вісник НЛТУ України: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 154–159.
 40. Дика О.О. Динаміка вікової структури ценопопуляцій Galanthus nivalis L. на території Природного заповідника «Розточчя» / О. О. Дика, І. Г. Хомин, Н. М. Ференц, Ю. І. Петрущак // Науковий вісник НЛТУ України: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 160–167.
 41. Беднарська І. Деякі міркування щодо результатів експерименту з пророщування насіння Festuca heterophylla Lam. / І. Беднарська // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів. – 2010. – С. 29–32.
 42. Новіков А.В. Рід Aconitum L. в Українських Карпатах / А.В. Новіков, Ю. Мітка // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 153–172.
 43. Пірогов М.В. Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw. – новий для України вид ліхенофільного гриба / М.В. Пірогов // Чорноморськ. бот. ж. – 2010. – Т. 6, №2. – С. 276-279.
 44. Пірогов М.В. Лишайники роду Cladonia Hill. ex P. Browne на Українському Розточчі. 1. Секції Cocciferae (Del.) Vain. та Ochroleucae Fr. / М.В. Пірогов, С.О. Волгін // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, №3. – С. 89–100. 

Статті у інших вітчизняних виданнях

 1. Чумак Н. Реконструкція клімату центрального Передкарпаття в кінці плейстоцену на підставі палеопалінологічного аналізу / Н. Чумак, Н. Калинович // Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”, Львів, 22 травня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 116–123.
 2. Надрага М.Д., Прокопів А.І. Онтоморфогенез кисличника двостовпчикового (Oxyria digyna L.) // Біологічний вісник – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 8889.
 3. Прокопів А.І., Гелеш М.Б. Особливості структурної організації пагонової системи Veronica baumgartenii Roem. et Schult. // Біологічний вісник – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 115–118.
 4. Коцун Л.О. Систематичний аналіз урбанофлори міста Луцька / Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина, В.П. Війтюк, Н.З. Романюк, О.С.Чміль, О.О. Бесмертна // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – №5. – С. 220–237.