Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Наші навчально-методичні публікації

  Програми ботанічних дисциплін. Частина І: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів студентами напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, З.І. Мамчур, А.І. Прокопів, Л.О. Тасєнкевич. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
  Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова, А.І. Прокопів, М.І. Скибіцька, І.О. Беднарська, М.В. Пірогов, І.Я. Реслер – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 124 с.
  Методичні рекомендації до оформлення тексту курсових і дипломних робіт з ботаніки / укл.: Н.О. Калінович, М.В. Пірогов. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 20 с.
  Практикум зі систематики однодольних: навчально-методичний посібник з великого практикуму для студентів біологічного факультету напряму підготовки 6.040102 – Біологія / А.В. Одінцова, Н.О. Калінович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 104 с.
  Наукові семінари: методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія, а також спеціальностей 8.04010208, 7.04010208 – ботаніка / Укл.: Л.О. Тасєнкевич, М.В. Пірогов, А.В. Одінцова. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 27 с.
  Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт студентами І та ІІ курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – «Біологія» з навчальних дисциплін «Мікологія та альгологія», «Анатомія і морфологія рослин», «Ботаніка» / укл.: В.І. Гончаренко, А.І. Прокопів, О.О. Дика. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
  Методичні вказівки до лабораторних занять з анатомії та морфології рослин для студентів I та II курсу заочної форми навчання біологічного факультету / укл.: А.І. Прокопів, О.О. Дика. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
  Методичні вказівки до лабораторних занять з анатомії та морфології рослин для студентів I курсу денної форми навчання біологічного факультету / укл.: А.І. Прокопів, А.В. Одінцова, О.О. Дика. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 24 с.
  Правила виконання ботанічного рисунка: методичні вказівки до виконання ботанічних рисунків на лабораторних заняттях з курсу ботаніки для студентів біологічного факультету, напрямів підготовки 6.040102 – Біологія та 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: М.В. Пірогов. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.
  Мікологія. Альгологія: методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: З.І. Калинець-Мамчур, М.В. Пірогов. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 104 с
  Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альгології та мікології. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
  Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 175 с.
  Калинович Н.О., Гончаренко В.І., Реслер І.Я. Навчальна практика з ботаніки на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 113 с.
  Волгін С.О., Прокопів А.І. Морфологія і анатомія вищих рослин. – Ч. 1.: Клітина рослин. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 110 с.