Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Одінцова Анастасія Валеріївна

кандидат біологічних наук, доцент

e-mail: amorpha@ukr.net

  Народилася 13 листопада 1976 року у м. Львові, у 1993 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. У студентські роки займалася вивченням мікроморфології та васкулярної анатомії квітки в родинах Malpighiaceae, Crassulaceae та Myrtaceae.
  З 1998 по 2002 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі ботаніки та одночасно працювала асистентом кафедри. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Порівняльна морфологія та організація провідної системи квітки в родині Myrtaceae Juss.”.
  Наукові стажування: Інститут ботаніки Віденського університету, Відень, Австрія (2002);  Нікітський ботанічний сад Національний науковий центр, Нікіта-Ялта (2008).
  Має близько 50 публікацій, в тому числі – 17 статей у фахових виданнях.
  Основні методичні праці:
  1.    Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.
  2.    Практикум зі систематики однодольних: навчально-методичний посібник з великого практикуму для студентів біологічного факультету / Укл. Одінцова А.В., Калінович Н.О. – Львів: ЛНУ, 2013. – 104 с.
  3.    Наукові семінари: методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія, а також спеціальностей 8.04010208, 7.04010208 – ботаніка / Укл.: Тасєнкевич Л.О., Пірогов М.В., Одінцова А.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 23 с.
   
  Основні наукові праці:
  1.    Одінцова А.В. Порівняльний аналіз морфології та васкулярної анатомії гінецея в родині Lythraceae // Український ботанічний журнал. – 2008. – т.65, № 5. С.687-695.
  2.    Novikoff A.V., Odintsova А. Some aspects of gynoecium morphology in three bromeliad species // Wulfenia. - 2008. – Vol. 15. – P.13-24.
  3.    Odintsova A. Morphology and vascular anatomy of the flower of Lagerstroemia indica L. (Lythraceae) with some phylogenetic implications // Wulfenia. – 2008. – Vol. 15. – P.51-62.
  4.    Ізмест’єва С.В., Одінцова А.В. Порівняльна морфологія гінецея Stratiotes aloides L. та Hydrocharis morsus-ranae L. (Hydrocharitaceae) // Біологічні Студії / Studia biologica. – 2010. – Том 4, №1. – С. 115-122.
  5.    Одінцова А. В. Два основних типи септальних нектарників однодольних // Вісн. Львів. ун-ту. – Cер. біол. – 2013. – Вип. 61. – С. 41-50.
  Основний предмет дослідження:
  - морфологія і васкулярна анатомія квітки представників порядку Myrtales,
  - морфологія квітки однодольних (Hydrocharitaceae, Tofieldiaceae, Asparagaceae, Iridaceae),
  -порівняльна та еволюційна карпологія,
  - репродуктивна біологія рідкісних та поліморфних видів.
   
  Лекційні курси, які пропонуються для читання студентам кафедри ботаніки:
  “Екологія цвітіння і плодоношення”
  “Репродуктивна біологія рослин”
  “Екоморфологія рослин”
  “Філогенія та еволюція рослин”
  “Проблемні аспекти сучасної ботаніки”