Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

ХОРОЛОГІЯ І СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ОРХІДНИХ (ORCHIDACEAE JUSS.) ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.

Хміль. Т.С.

Родина зозулинцевих (Orchidaceae Juss.) – одна з найчисельніших , нараховує понад 25 тис. видів. Представники широко поширені, поселяються на різних субстратах в найрізноманітніших умовах, напевно, завдяки своїй здатності вузько пристосовуватися до конкретних умов середовища. Можливо тому, вони найбільш чутливі до змін умов існування: безліч їх гине при осушенні боліт, зведенні лісів, чагарників, лук і полонин, погано поновлюються на витоптаних галявинах і швидко зникають з місць, де їх квітки збирають на букети. Орхідеї вибагливі до вологості повітря і грунту. У зв’язку з цим багато видів Orchidaceaeзанесено до Червоних книг і подібних зведень багатьох країн.
Всі види зозулинцевих флори України належать до рідкісних і зникаючих, тому їх занесено до Червоної книги України (2009 р.). Західні регіони одні з найбагатших за кількістю таксонів і відомих оселищ зозулинцевих. Тут проходять межі ареалів багатьох видів родини.
Недостатня увага до орхідних в останні десятиліття призвела до того, що оселища багатьох видів знищені, а репрезентативних територій для створення природоохоронних об’єктів стає все менше. У зв’язку з цим, актуальним стає вияснення сучасного стану популяцій видів, їх поширення та опрацювання методів охорони. Вивчення орхідних сприяє розв’язанню різних загальнобіологічних і ботанічних питань.
Публікації по темі:
  ● Загульський М.М., Ліщинська Х.І., Хміль Т.С. До вивчення особливостей репродуктивної біології популяцій орхідей західних регіонів України // Актуальні питання ботаніки і екології (Ялта, 19-21 жовтня 1993року): тези доп.конф.молодих вчених і спеціалістів. – Київ, 1993. – С.47.
  ● Альбоха О.О., Загульський М.М., Алембець Т.М., Жук О.О., Ковпак О.М., Хміль Т.С. Деякі особливості репродуктивної біології видів роду Dactylorhiza, Gymnadenia i Traunsteinera (Orchidaceae) на заході України.// Охорона і культивування орхідей (Київ, вересень 1999 р.): Матер. Міжнар. наук. конф. – Київ, 1999. – С.23-24.
  ● Загульський М., Хміль Т. До вивчення стану популяцій Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) у Яворівському НПП // Матер. конф. молодих вчених-ботаніків України “Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття” (Львів, Івано-Франково, 6-10 серпня 2002р.). – Львів, 2002. – С. 216-218.
  ● Хміль Т.С. Динаміка вікової структури популяцій Platanthera chlorantha (Orchidaceae Juss.) в Яворівському НПП (Україна) // Материалы Международной научной конференции «Охрана и культивирование орхидей», 6-8 октября 2003 года. – Харьков, 2003. – С.62-64.
  ● М.М.Загульський, Л.І.Мілкіна, Т.С.Хміль, О.О.Кагало Характеристика рідкісних родин // Раритетний фітогенофонд західних регіонів України (созологічна оцінка й наукові засади охорони).- Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 105-129.
  ● Хміль Т.С. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. у флорі України // Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 57.
     15. Т.С.Хмиль, И.Н.Данылик Распространение Spiranthes spiralis (L.) Chevall. в Украине // Вестник Тверского гос. ун-та, № 8 (36). – 2007. – С. 180-183.
  ● С.О.Волгін, Т.С.Хміль Поширення роду Platanthera Rich. (Orchidaceae) в Українських Карпатах // Вісті Біосферного заповідника «Асканія Нова», Т. 9, 2007. – C. 52-58.
  ● Т.Хміль, І.Матлай, І.Данилик Скрученик приємний (Spiranthes amoena (Brieb.) Spreng.) // Червона книга України. Рослинний світ. За ред. Я.П. Дідуха. – Глобал Консалтинг, 2009. – С.215.
  ● Т.Хміль, І.Данилик Скрученик спіральний (Spiranthes spiralis (L.) Schevall.) // Червона книга України. Рослинний світ. За ред. Я.П. Дідуха. – Глобал Консалтинг, 2009. – С.216.
  ● Тасенкевич Л. А. Хмиль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. Коллекция орхидных (Orchidaceae Juss.) в Гербарии (LW) Львовского национального университета имени Ивана Франка // Охрана и культивирование орхидей. Матер. IX межд. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). – Москва: Товарищество науч. изд-й КМК, 2011. – С. 395-399.
  ● Рідкісні та зникаючі рослини Львівщини / керівник проекту М.С.Хом’як., автор. колектив Тасєнкевич Л., Калінович Н., Сорока М., Борсукевич Л., Данилюк К., Хміль Т., Гончаренко В., Прокопів А., Жук О., Сеник М., Мамчур З., Дика О., Новіков А., Пірогов В. – Львів, Видав. «Бона», 2011. – 124 с.
  ● Tetyana S. Khmil, Oksana O.Zhuk, Vitalyi I. Honcharenko The collection of Prof.Dr Ferdinand Schur in the Herbarium of Ivan Franko National University of Lviv: Family Orchidaceae Juss. // - Wulfenia 14 (2007). – P. 67-73.

Platanthera chlorantha (Cust.) Rich. – Любка зеленоквіткова

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка дволиста

Orchis militaris L. – Зозулинець шоломоносний

Cypripedium calceolus L. – Зозулині черевички справжні

Spiranthes amoena (M. Bieb.) Spreng. – Скрученик приємний

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – Скрученик спіральний