Бактеріологічний аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212доцент Яворська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212

Опис курсу

“Бактеріологічний аналіз” є нормативною дисципліною для студентів І курсу магістратури заочної форми навчання. Вона містить лекційний курс, практичні заняття і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. На вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є методи виявлення бактерій у досліджуваному матеріалі та їхньої ідентифікації. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів і організації роботи бактеріологічної лабораторії, методів виявлення та ідентифікації бактерій, загальних підходів щодо виявлення бактерій у певному досліджуваному матеріалі, морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей бактерій, які використовують для ідентифікації, ролі бактеріологічного аналізу в діагностуванні та профілактиці інфекційних захворювань і наукових дослідженнях. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які включають зміст лекцій і самостійної роботи і роботою на практичних заняттях. Діагностують студентів поточним і підсумковим контролем, який проводять в усній і письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підручник. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2016 – 348 с.
 3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести. – Львів : Вид. центр Львів. ун-ту, 2012 – 228 с.
 4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В. П. Широбокова / Видання 2-е . – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с.
 5. Столяр О. Б. Молекулярна біологія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 224 с.
 6. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 c.
 7. Борисов Л. Б:. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. – М.:, МИА, 2001. – 700 с.
 8. Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С. Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований. – М.: Мир, 2005. – 564 с.
 9. Ладанівський Р. І., Потицька Р. В., Ардан О. І. Основи санітарної мікробіології продовольчої продукції. – Дрогобич: Коло, 2004. – 134 с.
 10. Смоляр В. І. Харчова експертиза. Підручник. – К.:Здоров’я, 2005. – 448 с.
 11. Широбоков В. П., Янковський Д. С., Димент Г. С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом. − К. : Червона Рута-Турс, 2011. − 311 с.
 12. Іванська Н. В.,  Кислих О. М., Максименок О. В. Практичний посібник з імуноферментного аналізу – К.– 2005.– 65 с. (diaproph.com.ua/pdf/metodichky/ua/1_imunofermt_analiz.pdf)

Матеріали

Теми і план практичних занять

Тема 1. Приготування різноманітного біоматеріалу у бактеріологічних лабораторіях та особливості його посіву

 1. Використання бактеріологічного аналізу у різних галузях діяльності людини
 2. Способи посіву та вирощування аеробних бактерій з різних біотопів
 3. Способи посіву та вирощування анаеробних бактерій з різних біотопів
 4. Способи підбирання середовищ, посіву та умов вирощування для виділення різних видів бактерій

Тема 2. Встановлені норми щодо кількості і видового складу бактерій у різних джерелах

 1. Вимоги до чистоти повітря та води залежно від призначення
 2. Мікробіологічна експертиза рідких продуктів харчування
 3. Мікробіологічна експертиза щільних продуктів харчування
 4. Мікробіологічна експертиза консервів
 5. Мікробіологічна експертиза продуктів дитячого харчування

Тема 3. Характеристика молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації мікроорганізмів

 1. Загальна характеристика молекулярно-генетичних методів аналізу для виявлення й ідентифікації мікроорганізмів
 2. Полімеразно-ланцюгова реакція для виявлення бактерій у біоматеріалі
 3. Використання хроматографії у діагностуванні стану мікробоценозу організму людини
 4. Технологія генних матриць, або ДНК-чіпів (gene arrays) у бактеріології
 5. Метод протеомного аналізу
 6. Блотинг: види, принцип роботи, застосування у бактеріології

Тема 4. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з дихальних шляхів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 2. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з нижніх дихальних шляхів людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.

Тема 5. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з шлунково-кишкового тракту людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з шлунка людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 2. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з дванадцятипалої кишки людини.  Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 3. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з товстого кишечника людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.

Тема 6. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з урогенітального тракту людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу із зовнішніх поверхонь сечової системи людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 2. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з нирок і сечопроводів людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 3. Особливості бактеріологічного аналізу біоматеріалу з геніталій чоловіків і жінок. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.

Тема 7. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу з різних органів людини для діагностування і профілактики захворювань

 1. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з вуха людини.  Його значення для діагностування і профілактики захворювань.
 2. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з очей людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань.

Тема 8. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування і профілактики захворювань шкіри людини

26. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з шкіри людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань шкіри, спричинених бактеріями.

27. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з шкіри людини. Його значення для діагностування і профілактики захворювань шкіри, спричинених грибами.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму