Геноміка

Тип: На вибір студента

Кафедра: генетики та біотехнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Осташ Б. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2доцент Осташ Б. О.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи організації і функціонування усієї сукупності генетичного матеріалу живого – геному.

 Міждисциплінарні зв’язки: ця дисципліна пов’язана з іншими загальними і спеціальними розділами генетики, зокрема з бактерійною генетикою, генетикою евкаріотів, генною інженерією та біоінформатикою. Окремі теми у межах першого змістового модуля пов’язані з молекулярною біологією та біохімією, другого модуля – еволюцією та обчислювальними методами в біології.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Структурна геноміка.
  2. Функціональна, порівняльна й еволюційна геноміка.