Пристосування тварин до екстримальних умов

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632БЛБ - 31с

Опис курсу

Теріологія (Пристосування тварин до екстремальних умов середовища)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості біології, фізіології та етології небезпечних для людини безхребетних та хребетних тварин.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Активно-небезпечні, отруйні морські та пасивно-отруйні морські безхребетні тварини та морські і прісноводні риби.
2. Активно-небезпечні та отруйні павукоподібні та комахи амфібії та рептилії, птахи, ссавці. Чинники ризику та виживання в природі.
 Метою викладання навчальної дисципліни “Теріологія (пристосування тварин до екстремальних умов)” є ознайомити студентів із основними засадами профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами, засобам персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з ними.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Теріологія (пристосування тварин до екстремальних умов)” є ознайомити студентів згідно систематики з небезпечними та отруйними, безхребетними та хребетними тваринами; вміння студентів правил поведінки з ними, знання картинини отруєння і географії ризику. Розглянути чинники ризику та виживання в природі, аварійне орієнтування на місцевості та використання підручних засобів; проаналізувати основні небезпеки у високогірних районах, тайги, тундри, пустелі, тропіків та відкритого океану.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати :
– загальну характеристику потенційно небезпечних тварин;
– засади профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами;
– засоби персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з активно-небезпечними тваринами та пасивно-небезпечними тваринами;
– правила поведінки з потенційно небезпечними тваринами;
 вміти:
–  визначити потенційно небезпечних тварин;
– правильно поводитись з активно-небезпечними тваринами;
– застосовувати теоретичні знання для надання першої допомоги після контакту з активно-небезпечними тваринами та пасивно-небезпечними тваринами;
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _171_ годин /_5,5_ кредитів ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для студентов вузов по спец. «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. Ибрагимов. – М.: Высш.шк., 1990. – 272 с.
2. Орлов Д.В. Осторожно! Опасные морские животные! – М.: Изд.-во «ЭДДА». – 1998. – 127с.
3.  Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. – М.: Изд.-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с.
4.  Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. – Краснодар: «Советская Кубань», 1996. – 384 с.
Допоміжна
1.  Ричиути Э.Р. Опасные обитатели моря / Перевод с англ. В.А. Паперно. Под ред. В.С. Шувалова. – Л., Гидроиетеоиздат, 1979. – 176 с.
2.  Лосев К.С. По следам лавин. Л., Гидрометеоиздат, 1983. – 136 с.
3.  Утевский А.А. Основы акванавтики. – Харьков, 2001. – 260 с.
4.   Нєвєровський І. Правила з техніки безпеки при проведенні морських гідрометеорологічних робіт на антарктичній станції «Академік Вернадський». – УАС. – 2006. – 5с.
5.  Лосев К.С. По следам лавин. Л., Гидрометеоиздат, 1983. – 136 с.
6.  Жизнь животных – том Риби.
7.  Grzsmek’s Animal life encyclopedia. Second edition. Vol.4-5. Fishes 1-2.
8.   Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 1986. – 240 с.