Кафедра генетики та біотехнології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

    Кафедра генетики та біотехнології створена у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1976 році. Кафедра проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів – генетиків. На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика”. Особливістю навчального процесу на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ ім.І.Франка є те, що основна увага приділяється вивченню теоретичних основ та методів:

 • молекулярної генетики
 • генетики онтогенезу
 • генетичної та клітинної інженерії
 • біоінформатики
 • генетики та селекції мікроорганізмів
 • біотехнології
 • генетичних аспектів охорони довкілля

На кафедрі працює студентське наукове товариство “Генетичний клуб” та генетичний гурток Малої академії наук.
Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

 • Дослідження генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та стійкості до них, генетичне та генно-інженерне конструювання штамів актиноміцетів – продуцентів антибіотиків.
 • Вивчення механізмів генетичної нестабільності, індукованої іонізуючими випромінюваннями та хімічними сполуками у дрозофіли, нейрогенетика дрозофіли.
 • Вивчення генотоксичного забруднення водойм екологічно небезпечних районів України, розробка тест-систем для виявлення мутагенів оточуючого середовища.

При кафедрі працюють: науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків та Колекція генетичних ліній дрозофіли. Випускники кафедри працюють: як наукові співробітники науково-дослідних установ генетико-селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та сільськогосподарського профілю, селекційних станцій та медико-генетичних консультацій, як співробітники лабораторій та технологи біотехнологічних виробництв, як викладачі середніх та вищих навчальних закладів.

Співробітники

завідувачФЕДОРЕНКО Віктор Олександровичзавідувач
доцентБОДНАР Лідія Степанівнадоцент
доцентГОЛУБ Наталія Ярославівнадоцент
доцентГОРБУЛІНСЬКА Світлана Михайлівнадоцент
доцентМАТІЙЦІВ Наталія Петрівнадоцент
доцентОСТАШ Ірина Степанівнадоцент
доцентЧЕРНИК Ярослава Іванівнадоцент
доцентЩЕРБАКОВА Оксана Василівнадоцент
старший науковий співробітник, професор (сумісник)ОСТАШ Богдан Омеляновичстарший науковий співробітник, професор (сумісник)
інженер 1 категоріїБЄЛЯЄВА Валентина Василівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМИЦИК Юлія Ярославівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладСимпозіум із міжнародною участю “Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці”

05.06.2018 | 11:49

Одноденний симпозіум із міжнародною участю
“Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці“
Львівський національний університет імені Івана Франка
27 червня 2018 року,
Львів, Україна
Організатори:
Кафедра фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, 79005, м. Львів, Україна
Кафедра біології рослин Корнельського університету (США),  608 Бредфілд Холл, 306 Tower Rd., Ітака, NY 14853-1901, США
Офіційні мови симпозіуму: українська, англійська.
Секції:

Дефіцит мікроелементів як обмежувальний чинник у формуванні продуктивності пшениці.
• Збільшення вмісту мінеральних мікроелементів у зерні шляхом...

Читати »

Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”  

21.05.2018 | 15:03

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції

"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій", яка відбудеться

13-16 вересня 2018 р. на базі Шацького біолого-географічного стаціонару.

Читати »

Адаптивна еволюція глобінових генів та імунної систем у сліпаків

29.03.2018 | 19:03

Олексій Янчуков, колишній випускник факультету, а тепер Assist Prof університету Bulent Ecevit, що в Зондулаку, Туреччина. Галузь досліджень Олексія - популяційна та еволюційна генетика, про що й буде мова у його імпровізованому семінарі, за результатами і планами його поточних досліджень. 

Читати »

Семінар_Бібліотека

16.03.2018 | 22:31

19 березня 2018 р. компанія Clarivate Analytics та команда Програми імені Фулбрайта в Україні запрошують вчених, бібліотекарів, редакторів наукових видань, керівників установ та підрозділів, молодих науковців на семінар “Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти”.

Читати »