Кафедра генетики та біотехнології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

    Кафедра генетики та біотехнології створена у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1976 році. Кафедра проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів – генетиків. На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика”. Особливістю навчального процесу на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ ім.І.Франка є те, що основна увага приділяється вивченню теоретичних основ та методів:

 • молекулярної генетики
 • генетики онтогенезу
 • генетичної та клітинної інженерії
 • біоінформатики
 • генетики та селекції мікроорганізмів
 • біотехнології
 • генетичних аспектів охорони довкілля

На кафедрі працює студентське наукове товариство “Генетичний клуб” та генетичний гурток Малої академії наук.
Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

 • Дослідження генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та стійкості до них, генетичне та генно-інженерне конструювання штамів актиноміцетів – продуцентів антибіотиків.
 • Вивчення механізмів генетичної нестабільності, індукованої іонізуючими випромінюваннями та хімічними сполуками у дрозофіли, нейрогенетика дрозофіли.
 • Вивчення генотоксичного забруднення водойм екологічно небезпечних районів України, розробка тест-систем для виявлення мутагенів оточуючого середовища.

При кафедрі працюють: науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків та Колекція генетичних ліній дрозофіли. Випускники кафедри працюють: як наукові співробітники науково-дослідних установ генетико-селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та сільськогосподарського профілю, селекційних станцій та медико-генетичних консультацій, як співробітники лабораторій та технологи біотехнологічних виробництв, як викладачі середніх та вищих навчальних закладів.

Співробітники

завідувачФЕДОРЕНКО Віктор Олександровичзавідувач
доцентБОДНАР Лідія Степанівнадоцент
доцентГОЛУБ Наталія Ярославівнадоцент
доцентГОРБУЛІНСЬКА Світлана Михайлівнадоцент
доцентМАТІЙЦІВ Наталія Петрівнадоцент
доцентОСТАШ Ірина Степанівнадоцент
доцентЧЕРНИК Ярослава Іванівнадоцент
доцентЩЕРБАКОВА Оксана Василівнадоцент
старший науковий співробітник, професор (сумісник)ОСТАШ Богдан Омеляновичстарший науковий співробітник, професор (сумісник)
інженер 1 категоріїБЄЛЯЄВА Валентина Василівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМИЦИК Юлія Ярославівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладЗахист дисертаційних робіт за спеціальністю біофізика

06.07.2018 | 22:01

6 липня 2018 року відбулися захисти дисертаційних робіт
БОДНАРЧУК Наталії Олександрівни на тему
«Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду»
та БЕЗКОРОВАЙНОГО Андрія Олеговича на тему
«Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону»
за спеціальністю 03.00.02 – біофізика

Читати »

Науковці-біологи із США провели польові дослідження на Дрогобиччині

05.07.2018 | 10:49

Група американських науковців-біологів із Корнельського університету (Cornell University) з 24 по 28 червня 2018 року перебувала з візитом на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, повідомляють у прес-службі навчального закладу.
Це наукове відрядження стало можливим завдяки спільному українсько-американському гранту OISE 16-62755-0/OISE-9531011, що фінансується CRDF Global (науковий керівник гранту з українського боку – проф. Ольга Терек, співкерівник – доц. Наталія Романюк; науковий керівник з американського боку – проф. Олена Ватаманюк, співкерівники – проф. Марк Соррелс...

Читати »

Симпозіум з міжнародною участю «Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці» відбувся у Львівському університеті

04.07.2018 | 21:53

27 червня 2018 року у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського університету відбувся Симпозіум з міжнародною участю «Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці (Sustainable Approaches for Improving Wheat Yield and Nutritional Value)». Захід провели за підтримки Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global, проект OISE 16-62755-0//OISE-9531011) та Міністерства освіти і науки України.
Співорганізаторами Симпозіуму виступили кафедра фізіології та екології рослин біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка та кафедра біології рослин Корнельського університету (США). Учасники наукового зібрання розглянули...

Читати »

Захист дисертаційних робіт

26.06.2018 | 10:01

6 липня 2018 року о 12 00 год в аудиторії 333
відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи
БОДНАРЧУК Наталії Олександрівни на тему
«ЗМІНИ БІОФІЗИЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ЗАРОДКІВ В’ЮНА ЗА ДІЇ ФЛУРЕНІЗИДУ»
та  о 14 00 год в аудиторії 333
відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи
БЕЗКОРОВАЙНОГО Андрія Олеговича на тему
«Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків
в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону»
поданих на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із
спеціальності 03.00.02 – біофізика

Читати »