Перелік навчальних дисциплін

Назва дисципліни

Викладач

І курс

Нормативні дисципліни

Вступ до фаху

доц. Джура Н. М.

Вибіркові дисципліни

Методи екологічних досліджень / Основи дослідницької роботи в екології

доц. Джура Н. М.

ІІ курс

Нормативні дисципліни

Загальна екологія та неоекологія

доц. Цвілинюк О. М.

Екологія людини

проф. Антоняк Г. Л.

ІІІ курс

Нормативні дисципліни

Моніторинг довкілля

доц. Думич О. Я.

Вибіркові дисципліни

Біохімічна екологія / Екотоксикологія

проф. Антоняк Г. Л.

Гідроекологія / Гідробіологія

доц. Думич О. Я.

Екологія тварин / Фауна України

доц. Савицька О. М.

Екологія популяції / Екологія рідкісних видів

доц. Савицька О. М.

ІV курс

Нормативні дисципліни

Міжнародні екологічні організації

доц. Цвілинюк О. М.

Екологічна експертиза

проф. Антоняк Г. Л.

Заповідна справа

доц. Савицька О. М.

Вибіркові дисципліни

Методика викладання екології

доц. Джура Н. М.

Екологія грибів з основами фітопатології / Загальна фітопатологія

доц. Мамчур З. І.

Радіоекологія / Радіоекологічний моніторинг

доц. Джура Н. М.

Раціональне природокористування / Біоресурси гідросфери

доц. Думич О. Я.

Агроекологія / Сталий розвиток агропромислового комплексу

доц. Цвілинюк О. М.

Спецпрактикум

асист. Реслер І. Я.

Фауна природних комплексів / Етологія тварин

доц. Савицька О. М.

V курс

Нормативні дисципліни

Стратегія сталого розвитку

доц. Думич О. Я.

Системний аналіз якості навколишнього середовища

доц. Цвілинюк О. М.

Екологічний менеджмент і аудит

проф. Антоняк Г. Л.

Методологія та організація наукових дослдіджень

проф. Кияк В. Г.

Магістерський семінар

доц. Мамчур З. І.

Вибіркові дисципліни

Рекреаційні ресурси / Рекреаційна діяльність ПЗФ

доц. Савицька О. М.

Фіторізноманіття / Охорона  рослинного світу й мікобіоти

доц. Мамчур З. І.

Ecologycal toxicology / Human ecology

проф. Антоняк Г. Л.

Біоінформатика

 

VI курс

Методика викладання екологічних дисциплін у вищій школі

доц. Джура Н. М.

Магістерський семінар

доц. Мамчур З. І.

Вибіркові дисципліни

Фітомеліорація / Засоби збалансованого природокористування агросфери

доц. Цвілинюк О. М.

Освіта для сталого розвитку / Історія екологічної думки

доц. Мамчур З. І.

Біоетика / Етика екологічних досліджень

доц. Микієвич І. М.

Біоінформатика