Драч Юрій Анатолійович

Драч Юрій Анатолійович

Інженер, аспірант кафедри екології

Email: yuradrach91@gmail.com

Народився 9 травня 1991 року у місті Львові.

Протягом 2009-2014 рр. навчався у Львівському національному Університеті імені Івана Франка на географічному факультеті. Закінчив кафедру конструктивної географії та картографі за спеціальністю екологія.

З 2016 року аспірант Львівського національного Університету імені Івана Франка на кафедрі екології біологічного факультету.

Тема кандидатської роботи: Екологічні особливості мохоподібних в екосистемах верхів’я басейну річки Західний Буг (науковий керівник к.б.н. доцент Мамчур З.І.). 

Спеціальність 101 Екологія.

Наукові інтереси: бріофіти, бріоіндикація, екологія мохоподібних, екологічне картографування.

Наукові праці:

1.  Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова. Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.

2. Мамчур З., Чуба М., Драч Ю. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017.  Вип. 75 С.  54–65

3. Драч Ю. Фітотестування як експрес-метод оцінки забруднення води у р. Зубра / Ю. Драч, У. Яринич, О. Цвілинюк // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 172–173.

4. Драч Ю. Особливості мохоподібних із територій різних ступенів гемеробності в урбоекосистемі Львова / Ю. Драч, К. Галадюк, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 153–154.

5. Драч Ю. Вміст фотосинтетичних пігментів у Conocephalum conicum (L.) DUM. і Marchantia polymorpha L. (Marchantiophyta) у різних умовах росту / Ю. Драч, О. Горішна, С. Максимів, С. Хруник, Н. Джура, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 162–163

6. Драч Ю. А. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) / З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 65–67.

7. Драч Ю. Екологічні особливості мохоподібних Львівських залізниць / Ю. Драч, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. 130-131.

8. Драч Ю. Епілітні мохоподібні лісопарку «Погулянка» (м. Львів) /  Максимів С., Драч Ю., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. 135-136.