Бублик Ярослав Юрійович

Інженер кафедри екології, аспірант ДПМ НАН України.

Народився 13 лютого 1992 р. у м. Новий Розділ Львівської обл. У 2009 році вступив до Львівськоого національного університету імені Івана Франка. З 2011 по 2014 рр. навчався на кафедрі ботаніки, отримавши диплом з відзнакою.

З 2014 р. аспірант Державного природознавчого музею Національної академії наук України (керівник д.б.н., с.н.с. Климишин О. С.).

Тема кандидатської дисертації: «екологічні ніші ксилотрофних аскомікотів лісових екосистем Сколівських Бескидів» за спеціальністю 03.00.16 екологія.

E-mail: bublykyaroslav1302fungi@gmail.com

Наукові інтереси: різноманіття грибів України та світу загалом, екологічні групи грибів.

БУБЛИК Я.Ю.

Опубліковані статті:

 1. Бублик Я.Ю. Еколого-біологічні особливості і таксономічна структура ксилотрофних асколокулярних грибів (клас ) НПП «Сколівські Бескиди» / ублик // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 81–88.
 2. Бублик Я. іатрипові гриби / ублик Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвячена 150-річчю з дня народження Г.М. Висоцького (Суми, 20–22 травня 2015 р.). – Т. 1. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 16–19.

Опубліковані матеріали і тези наукових конференцій:

 1. Бублик Я. До вивчення аскомікотових ксилотрофів НПП «Сколівські Бескиди» / Я. Бублик // VIII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 3–6 квітня 2012 р.) – Львів, 2012. – С. 107.
 2. Бублик Я. Видовий склад ксилотрофних аскомікотів Національного природного парку «Сколівські Бескиди» » / Я. Бублик // Х Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 8–11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 63.
 3. Бублик Я.Ю. Спеціалізація ксилотрофних іноперкулятних дискоміцетів до деревного субстрату в НПП «Сколівські Бескиди» / Я.Ю. Бублик // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 20–24 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 211–212.
 4. Бублик Я.Ю. різноманіття ксилотрофних аскомікотів у лісах сколівських бескидів / Я.Ю. Бублик, О.С. Климишин // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька обл.) / наук. ред. І.В. Скільський, А.В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, нац. природ. парк "Черемоський" та ін. – Чернівці: "Друк Арт", 2015. – С. 72–74.
 5. Бублик Я. Таксономічний склад та екологічні особливості ксилотрофних локулоаскоміцетів національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Я. Бублик // VIй   Відкритий   з’їзд   фітобіологів   Причорномор’я ( Херсон-Лазурне, 19 травня 2015 р.) : зб. тез. – Херсон, 2015. – С. 14– 16.
 6. Бублик Я. Еколого-біологічні особливості ксилотрофних гіпокреальних грибів національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Я. Бублик // Метеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (Львів, 21–22 травня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 115–117.
 7. Бублик Я. Ксилотрофні ксилярієві гриби національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Я. Бублик // Наукова конференція «Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат», присвячена 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27-30 липня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 55–57.
 8. Бублик Я.Ю. Спеціалізація ксилотрофних оперкулятних дискоміцетів до деревного субстрату у лісових екосистемах НПП «Сколівські Бескиди» / Я. Бублик // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (Полтава, 15–20 вересня 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 20.
 9. Бублик Я. Екологічні особливості борошнисторосяних грибів (на прикладі м. Львова) / Я. Бублик, І.-О. Сідлович, З. Мамчур // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 20–24 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 227–228.
 10. Бублик Я.Ю. Перші відомості про ксилотрофні піреноміцети Шацького національного природного парку / Я. Бублик // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (смт Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 12–15.

Опубліковано:

 1. Лабораторний практикум із курсу «Екологія грибів з основами фітопатології» / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик. – Львівський національний університет імені Івана франка, 2016. – 104 с.