Савицька Ольга Миколаївна

САВИЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА  (20.ХІ.1957) – біолог, зоолог,  кандидат біологічних наук ("Акустична сигналізація та морфологічні особливості голосового апарату безкілевих птахів у ранньому онтогенезі", 1986).

Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1979) та аспірантуру при Інституті еволюційної екології та морфології тварин ім. А.М. Сєвєрцова АН СРСР (1985).

1979-1982 рр. - лаборант відділу акліматизації та гібридизації тварин Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів України "Асканія Нова" (смт.Асканія-Нова, Херсонська обл.), 1982-1985 рр. - аспірант Інституту еволюційної екології та морфології тварин ім. А.М.Сєвєрцова АН СРСР (м.Москва), 1985-1986 рр. - молодший науковий співробітник Всеросійської науково-дослідної станції по м'ясному птахівництву (м. Пушкіно, Московська обл.), 1986-1987 рр. - молодший науковий співробітник Всесоюзного інституту біологічних методів захисту рослин (м.Кишинів), 1987-1991 рр. - старший науковий співробітник біологічного факультету Запорізького державного університету, 1995-2012 рр. - старший науковий співробітник НДЛ №41 «Охорони оточуючого середовища і раціонального використання природних ресурсів» кафедри зоології біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, з 2012 р. – доцент кафедри екології.

Член Українського гідробіологічного товариства.

e-mail: o-savytska@ukr.net

 

Наукові інтереси: фауністичні угруповання природних та антропогеннозмінених екосистем; фауна міських екосистем; угруповання гніздових птахів; зообентос як індикатор стану водних екосистем; природні резервати.

Перелік навчальних дисциплін:

Екологія тварин /Фауна України– ІІІ курс;

Екологія популяції / Екологія рідкісних видів – ІІІ курс;

Заповідна справаІV курс;

Фауна природних комплексів / Етологія тварин – ІV курс;

Рекреаційні ресурси / Рекреаційна діяльність ПЗФ –– V курс.

У науковому доробку понад 50 наукових праць. З них останні –

  1. Савицька О.М., Олексів О.М.,.Єдинак О.П, Забитівський Ю.М.  Потенційна токсичність води ставів та річок західного регіону України // Вісник Львівського Університету (Серія біологічна), 2001. - Вип.27. - С. 124-127.
  2. Савицька О.М, Забитівський Ю.М. Сучасний гідроекологічний стан озер Пісочне та Перемут Шацького національного природного парку // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія “Біологія”. - 2001. -  № 4(15). - С.146-147.
  3. Ялынская Н.С., Олексив И.Т., Андрущишин О.П., Думич О.Я., Едынак О.П., Савицкая О.Н., Забытивский Ю.М.  -  Гидробиологические индикаторы токсификации прудов Западного региона Украины //  Гидробиол. журн. – 2002.- 38, №4. – С.57-70.
  4. Забитівський Ю.М., Савицька О.М. Динаміка накопичення міді у лусці, зябрах і кишківнику коропа // Наук. вісн. ЛДЛТУ: проблеми урбоекології та фітомеліорації. – 2003. – Вип.13.5. – С. 263-272.
  5. Савицька О.М. Фітофільний зообентос озера Пісочне // Наук. вісн. ЛДЛТУ: заповідна справа. – 2005. – Вип.14.8. – С.212-214.
  6. Єдинак О.П., Савицька О.М. Особливості кількісних характеристик зообентосу водойм Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. Спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005. – № 3 (26). – С.153-155.
  7. Думич О.Я., Іванець О.Р., Лєснік В.В., Савицька О.М., Яворський І.П. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Львів: Євросвіт, 2008.–216 с.
  8. Ялинська Н., Андрущишин О., Думич О., Савицька О. Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення  / Вісник Львівського ун-ту, Сер. біологічна. Вип.56. -  Львів, 2011. – С. 157-163.
  9. Савицька О.М., Сребродольська Є.Б. Зообентос як показник впливу антропогенних чинників на екосистему ріки Західний Буг // Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірка матеріалів III Міжнародної конференції. - Запоріжжя: Copy Art. - 2012. – С.  161-162.
  10. Савицька О.М.,  Сребродольська Є.Б. Гідрохімічні показники та бентосні угруповання верхів'я Західного Бугу // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали Наук. конф. (Шацьк, 8-11 вересня 2011 року). – Львів, 2011. – С. 70–72.