Монографії та підручники

Голубець М. А.
Вступ до геосоціосистемології. - Львів: Поллі, 2005. – 199 с.

Голубець М. А.
Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. - Львів: Поллі, 2001. – 162 с.

Голубець М. А., Марискевич О. Г., Крок Б. О., Козловський М. П.
Екологічний потенціал наземних екосистем.- Львів: Поллі, 2003. – 180 с.

Голубець М. А.
Екосистемологія. - Львів: Поллі, 2000. – 316 с.

Голубець М. А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. - Львів: Ліга-Прес. 2003. - 33 с.

Голубець М. А.
Середовищезнавство.- Львів: Манускрипт, 2010. – 176 с. 
 

Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей - Тлумачний посібник. 2001. - 28 с.

Статті

Антоняк Г.Л., Білецька Л.П. Вплив катіонів кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи в лейкоцитах крові тварин // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 51. – С. 21-27.

Антоняк Г.Л., Білецька Л.П., Бабич Н.О. та ін. Кадмій в організмі людини і тварин. І. Надходження до клітин і акумуляція // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 2. – С. 39-52.

Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Білецька Л.П., Панас Н.Є., Жиліщич Ю.В. Кадмій в організмі людини і тварин: ІІ. Вплив на функціональну активність органів і систем // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 3. – С. 125–136.

Баранов В., Войціхівська А., Думич О., Забитівський Ю., Рахметов Д., Хмелівський  В. Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації грунту природних відвалів вугільних шахт // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – C.195-201.

Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. // Біологічні студії. - Т.4., № 3. – 2010. – С. 55 – 62.

Вахрамеєва М., Тимченко І., Мамчур З. , Хміль Т., Жук О. Науковий доробок Михайла Загульського / М.Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур [та ін.] // Вісник Львівьского університету. Сер. Біол. – 2011. Вип. 56. – С. 260 – 262.

Горон М.З., Джура Н.М., Романюк О.І., Шевчик Л.З., Сенечин Н.П., Терек О.І. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 58. С. 185–192.

Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bon Medic. (Vicia faba L.) // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.

Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011.  – Том 5/№3. – С. 183–196. (ISSN 1996-4536).

Карпин О., Джура Н., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. Важкі метали як компонент нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 177 – 181.

Карпин О. Антиоксидантна активність та вміст поліфенолів у рослинах Carex hirta L. та Faba bona Medic. (Vicia faba L.) за дії нафтового забруднення / Карпин О., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 109–114.

Коровецька Г., Джура Н., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення грунту // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С.182 – 188.

Korovetska Н. Evaluation of crude oil contaminated soil on the proline and soluble sugars content in sedge (Carex hirta L.) plants / Н. Korovetska, О. Tsvilуnjuk, O. Terek // Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 115–122.

Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2010. Вип. 54. – С. 115 – 122.

Ялинська Н., Андрущишин О., Думич О.,  Савицька О.   Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 157-163.