Антоняк Галина Леонідівна

Посада: професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar:

Курси

Біографія

Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер національний) та аспірантуру при кафедрі біохімії університету. В 1988 р. захистила кандидатську, а 2002 р. – докторську дисертацію на тему: “Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Упродовж 1985-1992 р.р. працювала молодшим, а потім старшим науковим співробітником проблемної лабораторії Львівського державного університету імені Івана Франка; впродовж 1992-1999 р.р. – старшим і провідним науковим співробітником Інституту біології тварин УААН. З 1999 р. по 2002 р. працювала доцентом кафедри агроекології та біології Львівського державного аграрного університету, а з 2002 р. по 2006 р. – професором кафедри екології та біології цього ж університету. Отримала вчене звання професора кафедри агроекології та біології 2005 р.

Впродовж 2006-2012 р.р. працювала на посаді професора кафедри конструктивної географії і картографії, а з 2012 р. працює професором кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відмінник освіти України (2003 р.). Проходила стажування в наукових установах США, Австрії, Франції, Польщі. Член Українського біохімічного і Українського фізіологічного товариств, редколегій періодичних наукових журналів і спеціалізованих вчених рад. Автор і співавтор 350 наукових і навчально-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

Підготувала 9 кандидатів наук, 1 доктора наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!