Боднар Лідія Степанівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Генотоксикологія (вивчення генетичних наслідків мутагенного забруднення довкілля, хімічних сполук, промислових відходів, забруднень питної води та ґрунтів),  генотоксикологічне тестування харчових ароматизаторів синтетичного походження, а також їх комбінацій, механізми антимутагенезу.

Курси

Публікації

  1. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики. – Львів: Оріана Нова, 2008. – 598 с
  2. Боднар І.В. Оцінка мутагенної активності новосинтезованих харчових ароматизаторів з використанням про- і еукаріотичних тест-систем / І.В. Боднар, Л.С. Боднар // Довкілля і здоров’я. – 2012. – №1 – С. 70 – 75.
  3. Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С., Матійців Н.П., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / навч. посібник. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.
  4. Боднар І. Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності / І. Боднар , О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 193 – 199.
  5. Боднар І. Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster / І. Боднар, С. Стахів, І. Дарчик , Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 66. – С. 120 – 126.
  6. Arapetyan E. Seed conservation under- 1960C in Liquid Nitrogen. The Use of Paper Tubes for Seed Cryopreservation / E. Arapetyan, Yu. Usatenko, L. Bodnar, R. Serkiz // Proceedings of 13-th Cryogenetics 2014 IIR International Conference; Prague, Czech Republic, April 7-11, 2014. France, IIF – IIR, 2014. –P. 17–20.
  7. Боднар І.В. Виявлення змін на генному рівні у Salmonella typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування /І.В.Боднар, О.Ю.Андрейко, Л.С.Боднар // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. Серія Біологія. – 2015. – Вип. 18, №1079. – С.65–70.
  8. Боднар І.В. Корекція вітамінними хіміопревентнрами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування / І.В.Боднар, О.С.Зубко, Л.С.Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – Т. 16. – Київ, Українське товариство генетиків і селекціонерів, 2015. – С.183–188.
  9. Боднар І. В. Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та корегування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів / І. В. Боднар, О. С. Зубко, О. В. Щербакова, С. М. Горбулінська, Л. С. Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – К: 2016. – Т. 18. – С.67 – 71.
  10. Боднар І. Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором «Карамель» / І. В.Боднар, С.М.Горбулінська, Л.С. Боднар  // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2017. – Вип. 76. – С. 54–61.

Біографія

Народилася 4 жовтня 1958 року у Львові. В 1976 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 49 м. Львова. У цьому ж році поступила на біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка на щойно відкриту кафедру генетики. У 1981 р.
з відзнакою закінчила навчання в університеті і поступила в аспірантуру при цій кафедрі. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Выражение гена Adh в зависимости от возраста и генотипа Drosophila melanogaster» під керівництвом завідувача кафедри, доцента Білоконь О. М. З 1992 р. працювала асистентом кафедри генетики та біотехнології біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, а з 1999 р. — є доцентом цієї кафедри.

Викладає курси «Генетика», «Біологія індивідуального розвитку», спецкурси «Мутагенез та репарація», «Популяційна та еволюційна генетика», «Молекулярні механізми генетичних процесів», «Екологічна генетика», «Цитогенетика», проводить лабораторний практикум з генотоксикології, семінарські та практичні заняття. Була науковим керівником проекту “Вивчення впливу мутагенних і канцерогенних факторів забруднення навколишнього середовища на генетичну безпеку в Західному регіоні України”, який виконувався в рамках державної програми “Захист генофонду населення України” (ДКНТ України). З 2000 р. була співкерівником проекту “Створення системи генотоксикологічних досліджень для оцінки мутагенного фону навколишнього середовища” ( Програма моніторингу довкілля України).

Є автором і співавтором понад 120 друкованих праць. Співавтор посібника “Задачі та вправи з генетики” (2008 р.), навчального посібника “Біологія індивідуального розвитку тварин” (2013 р.). Керувала дисертаційною роботою Фединяк А.В., яка присвячена мутагенному забрудненню природних водойм та питної води на Львівщині та можливим шляхам знешкодження цих забруднень за допомогою природних та штучних сорбентів. Була науковим керівником аспіранта кафедри Ревеги О.М. на тему “Застосування природних сорбентів для зменшення мутагенних фонів рідких токсичних стоків з різних галузей промисловості”. З 2010 р. керувала дисертаційною роботою аспірантки Боднар І.В. “Мутагенність харчових ароматизаторів синтетичного походження та можливі шляхи її зменшення”.

Галузі наукових інтересів – генотоксикологія, мутагенне забруднення довкілля, антимутагенез, канцерогенез. Стажувалась в Інституті медичної генетики (м. Київ, 1996 р.), в Інституті спадкової патології АПН України (Львів, 2001 р., 2005 р. ), Інституті біології клітини НАН України (м. Львів, 2008 р., 2013 р., 2018 р.).

Вчений секретар та скарбник Львівського відділення Товариства генетиків та селекціонерів ім. М.І. Вавілова.

Нагороди

Hагороджена грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та президії Львівської обласної Малої академії наук, подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!