Бура Марта Володимирівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу

Курси

Публікації

Посібник:
  1. Бура М.В., Санагурський Д.І. Біофізика сенсорних систем навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Бура М.В., Санагурський Д.І.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  2014. – 192 c. – (Серія «Біологічні Студії») (№1/11-17365 від 13.11.13), Посібник з грифом МОН України.
Методичні видання:
  1. Бура М.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з курсу «Біофізика». (для студентів біологічного факультету) / М.В. Бура, С.М. Мандзинець, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 65 с.
  2. Галан М.Б. Біофізика:методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія заочної форми навчання / М.Б. Галан, М.В. Бура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 36с.
 
Статті:
  1. Romaniuk М.S. The influence of low-intensity laser irradiation on the loach embryo cells / М.S. Romaniuk, M.V. Вura, S.M. Mandzynets, O.R. Kulachkovsky [et al.] // Cytology and Genetics. – 2014. – Vol. 48, № 3. – Р. 43–47.
  2. Здвіжков Ю. Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень / Ю. Здвіжков, М. Бура // Вісник Львівського університету, Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 3–20.
  3. Здвіжков Ю. Бура М.В. Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень // Вісник Львівського університету, Сер. Біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 3-20.

Біографія

Народилася 1980 року у місті Львові. У 2001 році закінчила з відзнакою кафедру біофізики та математичних методів Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію, присвячену функціонуванню Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в’юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів, достроково захистила 5 жовтня 2004 р.

У 2004-2007 рр. працювала молодшим науковим співробітником кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ ім.І.Франка, а з 2007 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання доцента отримала в 2011 році.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!