Бичкова Соломія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

роль Са2+-депо у ракових клітинах, АТФазна активність мембран ракових та здорових клітин, функціонування НААДФ-,ІФ3– та ріанодинчутливих Са2+-каналів внутрішньоклітинних кальцієвих депо секреторних клітин; взаємодія між Са2+-уніпортером мітохондрій та каналами вивільнення Са2+ з внутрішньоклітинних депо; патофізіологічні аспекти гастроезофагальної рефлюксної хвороби та вивчення перебігу клітинних механізмів метаболічного синдрому.

Курси

Публікації

Є автором та співавтором понад 105 наукових праць Link,  зокрема:
1.      Hreniukh V. Effect of bafilomycin and NAADP on membrane-associated ATPases and respiration of isolated mitochondria of the murine Nemeth-Kellner lymphoma / V. Hreniukh, S. Bychkova, O. Kulachkovsky, A. Babsky // Cell Biochem Funct. 2016;
2.      BychkovaS.V. Influence of taurolithocholate 3-sulphate on calcium content in cytosol and store of isolated mice hepatocytes// Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015 – Т. 9, №1. – С. 49–56
3.      Bychkova S.V. NAADP-sensitive Сa2+ stores in permeabilized rat hepatocytes / S.V. Bychkova, T. I. Chorna // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, N 5. – P.65-73.
4.      J.V. Gerasimenko Ca2+ release-activated Ca2+ channel blockade as a potential tool in antipancreatitis therapy / Gryshchenko O., Ferdek P.E., Stapleton E., Hébert T.O., Bychkova S.Peng S., Begg M., Gerasimenko O.V., Petersen O.H. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2013. – Vol. 110, № 32. – P.13186-91.

Біографія

Народилась 15.ХІІ.1978 в м. Львові. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (2000), аспірантуру при кафедрі фізіології людини і тварин (2004). 2004-5 молодший науковий співробітник; з 2005 року – асистент, а з 2009 – працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Університету, у 2010 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізіології людини і тварин.
Кандидатську дисертацію, присвячену питанням ідентифікації, регулювання та взаємодії між каналами вивільнення Са2+(ІФ3– та ріанодинчутливими Са2+-каналами) з внутрішньоклітинних депо слинних залоз личинки Chironomus plumosus L., захистила достроково до завершення навчання в аспірантурі у червні 2004 р. під керівництвом проф. Клевця М.Ю.
Читає для студентів біологічного факультету нормативний курс «Анатомія людини», для студентів факультету електроніки – курс “Основи біології та загальної фізіології людини”, “Методика викладання фізіологічних дисциплін”  для студентів-магістрів.
За вибором студентів читає такі курси: “Сучасні технології в медицині”, “Автономна нервова система”, “Порівняльна фізіологія”,«Фізіологія скелетних і гладеньких м’язів».
Веде заняття з Малого і Великого практикумів для студентів-біологів, практичні заняття з курсу «Анатомія ЦНС і ВНД» для студентів-психологів, керує курсовими і дипломними роботами, виробничою та педагогічною практикою.
Член Українського фізіологічного товариства і Асоційований член Британського фізіологічного товариства (2008). Закінчила навчання з курсу «Advanced Course on Biotechnology and Intellectual Property» при World Intellectual Property Organization.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!