Чайка Ярослав Петрович

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Наукові інтереси

Область наукових інтересів: радіаційна біохімія. Основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці радіаційного ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. Список друкованих праць включає понад 130 позицій

Викладає курси: “Біохімія”, “Стратегія енегетичного обміну клітини”.

Курси

Публікації

  • Клевета Г.Я., Чайка Я.П., Старикович Л.С., Виговська Т.В. Дослідження окремих ферментів антиоксидантної системи ентероцитів тонкого кишківника щурів за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – вип. 29.- С. 39-45;
  • Клевета Г.Я., Старикович Л.С., Чайка Я.П. та ін. Активність ферментів антиоксидантного захисту та стан процесів пероксидного окиснення ліпідів в ентероцитах тонкого кишківника та клітинах крові різного ступеня зрілості за умов іонізуючого опромінення та введення вітаміну Е // Укр. біохім. журн. – 2003. – Т. 75, № 5. – С. 87-95.
  • Клевета Г.Я., Чайка Я.П., Старанко У.В., Дацюк Л.О. Вплив низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання на морфофункціональний стан імунокомпетентних клітин крові // Експериментальна фізіологія та біохімія. 2006. – № 3. – С. 29-33;
  • Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П. «Молекулярні механізми інтеграції метаболізму» Львів. Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – 228с.;
  • Сибірна Н.О., Чайка Я.П. “Механізми біохімічних реакцій”. Львів. Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – 315с.
  • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Біографія

Дата народження: 17 березня 1941 року (с. Бишів, Радехівського району, Львівської області, Україна).

В 1963 році закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1963-1967 рр. навчався стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 1968.

З 1969 року працював на кафедрі біохімії Львівського університету, спочатку на посаді асистента, а з 1970 р. – на посаді доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєно в 1971 році.

З 1977 р. до 1990 р. працював заступником декана біологічного факультету, а з 1990 до 1995 р. – деканом біологічного факультету. З лютого 2001 р . по червень 2006 р. працював на посаді завідувача кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства; українського радіобіологічного товариства; наукового товариства імені Т. Шевченка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!