Дацюк Леонід Олексійович

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Наукові інтереси

Основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці клітинних елементів системи крові за низькоінтенсивного рентгенівського опромінення.

Автор 90 наукових праць і навчальних посібників.

Курси

Публікації

  • Дудок К. П., Старикович Л. С., Дацюк Л. О. Навчально-методичний посібник “Радіобіологія”. – 2007. – 79 с.
  • Старикович Л. С., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Климишин Н. І., Трикуленко О. В., Клевета Г. Я., Витичак М. Є., Стойка Р. С. Дослідження прогностичної ролі активності ензимів антиоксидантного захисту в окисній модифікації білків після дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання // Лаб. діагностика. – 2008. – Т. 1, № 43. – С. 57-60.
  • Дацюк Л., Перетятко Ю., Старанко У., Сибірна Н. Ефект введення неселективного інгібітора NO-синтази за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3., №3. – С. 51–58.
  • Дацюк Л., Перетятко Ю., Старанко У., Сибірна Н. Активність NO-синтази та вміст стабільних метаболітів оксиду азоту у лейкоцитах периферичної крові щурів при введенні L-аргініну за умов хронічного рентгенівського опромінення / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 51. – С. 37–42.
  • Перетятко Ю. В., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Сибірна Н. О. Роль апоптоз-регуляторних білків у розвитку генетично запрограмованої смерті клітин імунної системи за дії рентгенівського випромінювання / // Експ. та клінічна фізіол. і біохімія. – 2010. – №2. – С. 11–17.

Біографія

Дата народження: 26 листопада 1956 року (м. Володимир-Волинський, Волинська обл.).

Освіта вища. Спеціальність: біохімік. Викладач.

У 1979 році закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1979-1983 рр. навчався заочно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

З 1979 року працював в проблемній лабораторії радіаційної і хімічної біології старшим лаборантом, інженером, молодшим та науковим співробітником, а з 1995 року старшим науковим співробітником. З 1995 року відповідальний виконавець низки держбюджетних тем НДЛ, присвячених дослідженню впливу іонізуючих випромінювань низької інтенсивності на структурно-функціональні характеристики клітинних елементів системи крові. У 1995-1997 рр. виконував обов’язки зав. НДЛрегуляції метаболізму. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2009. З 2009 року завідувач НДЛ радіаційної і молекулярної біології.

З 1 вересня 2011 року працює доцентом кафедри біохімії.

Викладає спецкурс: “Основи біохімічної екології” для студентів біологічного факультету напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

Член українського біохімічного та радіобіологічного товариств.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!