Драч Юрій Анатолійович

Посада: інженер кафедри екології

Наукові інтереси

бріофіти, бріоіндикація, екологія мохоподібних, екологічне картографування

Публікації

1.  Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова. Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.

2. Мамчур З., Чуба М., Драч Ю. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017.  Вип. 75 С.  54–65

3. Драч Ю. Фітотестування як експрес-метод оцінки забруднення води у р. Зубра / Ю. Драч, У. Яринич, О. Цвілинюк // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 172–173.

4. Драч Ю. Особливості мохоподібних із територій різних ступенів гемеробності в урбоекосистемі Львова / Ю. Драч, К. Галадюк, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 153–154.

5. Драч Ю. Вміст фотосинтетичних пігментів у Conocephalum conicum (L.) DUM. і Marchantia polymorpha L. (Marchantiophyta) у різних умовах росту / Ю. Драч, О. Горішна, С. Максимів, С. Хруник, Н. Джура, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2015. – С. 162–163

6. Драч Ю. А. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) / З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 65–67.

7. Драч Ю. Екологічні особливості мохоподібних Львівських залізниць / Ю. Драч, М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. 130-131.

8. Драч Ю. Епілітні мохоподібні лісопарку «Погулянка» (м. Львів) /  Максимів С., Драч Ю., Мамчур З. // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 25-27 квітня 2017 р.) Львів, 2017. – С. 135-136.

Біографія

Народився 9 травня 1991 року у місті Львові.

Протягом 2009-2014 рр. навчався у Львівському національному Університеті імені Івана Франка на географічному факультеті. Закінчив кафедру конструктивної географії та картографі за спеціальністю екологія.

З 2016 року аспірант Львівського національного Університету імені Івана Франка на кафедрі екології біологічного факультету.

Тема кандидатської роботи: Екологічні особливості мохоподібних в екосистемах верхів’я басейну річки Західний Буг (науковий керівник к.б.н. доцент Мамчур З.І.).

Спеціальність 101 Екологія.