Дика Марія Василівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

математичне моделювання біологічних процесів, вплив фізичних факторів на біологічні системи.

Курси

Публікації

 1. Яремчук М.М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.
 2. Бено Ю.Й. Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia Virginiana Alba (L.) Benth / Ю.Й. Бено, М.В. Дика, К.О. Скварко // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2013.– Т.7., № 2.– С. 65–74.
 3. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.
 4. Тарновська А.В., Дика М.В., Санагурський Д.І. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний статус у зародків в’юна за умов впливу фторхінолонів // Наук. вісн. Львів. Нац. Акад. вет. Мед. ім. С.З.Гжицького. – 2004. – Т.6, №1. – Ч.2. – С.260-266.
 5. Безкоровайний А. Мандзинець С., Целевич М., Дика М. Санагурський Д Дисперсійний аналіз впливу авермектинів на активність NA+, К+-АТФази мембран зародків в’юна in vitro // Збірник тез IV міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів 7-10 квітня, 2008. – С. 4.
 6. Романюк М.С., Отчич О.О., Отчич В.П., Дика М.В., Мажак К.Д. Особливості впливу гелій-неонового лазерного випромінювання на процеси перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в інтенсивній фазі хіміотерапії туберкульозу легень //Матеріали конференції «Молодь та поступ біології» , Львів, 7-10 квітня, 2008. – С.13-14.
 7. Dyka M.V. Тhe model of dynamics of membrane-related bioelectrical processes in early fish embryogenesis / M. V. Dyka, R. Y.Humetsky // Фізика живого.–2009. – № 17.
 8. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Часовий тренд іонної провідності плазматичної мембрани в ранньому ембріогенезі в’юна (Misgurnus fossilis L.) // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1997.- Кн. 3. – С. 52-54.
 9. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Динаміка активного та пасивного транспорту Na+ та K+ через плазматичну мембрану зародків в’юна // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії та сільського господарства: Кн. наук.праць. – Львів, 1998.- Кн. 4. – С. 190-192.
 10. Гойда О.А., Гумецький Р.Я., Дика М.В. Результати моделювання часового тренду мембранозв’язаних біоелектричних процесів в ранньому ембріогенезі в’юна // Проблеми патології в експерименті та клініці: Зб. наук. праць. – Львів: Світ, 1998.- т. ХIХ..-С. 96-101.
 11. Гумецький Р.Я., Дика М.В. Модель динаміки мембранних провідностей Na+ та K+ в ранньому ембріогенезі в’юна. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.- Львів, 2000.- Вип. 25. – С. 8-10.

Біографія

У 1990 році вступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на біологічний факультет. Спеціалізувалась на кафедрі біофізики та математичних методів у біології. У 1995 році закінчила навчання в університеті з відзнакою. З 1995 року по 1998 рік продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі біофізики та ММБ. У березні 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження динаміки мембранозв’язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням комп’ютерного моделювання”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!