Гнатина Оксана Степанівна

Посада: зберігач фондів 1 категорії зоологічного музею

Телефон (робочий): (032) 239 4548

Профіль у Google Scholar:

Публікації

 1. Закала О. Дослідження основних напрямків орієнтації лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін. – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 44-46.
 2. Закала О. Характеристика літньо-осінньої міграції лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 55-59.
 3. Закала О., Лисачук Т. Горобині птахи як мігранти очеретяних заростей // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 49-50.
 4. Закала О., Лисачук Т. Інтенсивність прольоту та взаємозв’язки очеретянок у заказнику “Чолгинський” // Західно-Українська орнітологічна станція: напрямки і результати діяльності: збірник праць. / Ред.: І Шидловський та ін., – Львів: Євроcвіт, 2002. – С. 59-61.
 5. Соловій І.П., Закала О. Еколого-економічна оцінка орнітофауни на природоохоронних територіях // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 304-308.
 6. Шидловський І., Закала О. Результати природоохоронних дій Товариства. Що загрожує птахам? // ІВА Бюллетень. УТОП. –  2002 . – С.3-4.
 7. Закала О.С. Орієнтація лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus L.) в заказнику “Чолгинський” протягом 1996-2002 рр. // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 122-127.
 8. Закала О. Основні напрямки міграційної орієнтації лучної очеретянки Acrocephalus schoenobaenus на території Чолгинського орнітологічного заказника // Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орінітологів заходу України. – Львів – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 131-132.
 9. Закала О. Горобині птахи очеретяних ценозів антропогенно трансформованих територій // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення. Тези доповідей Міжнародної конференції студентів і молодих вчених. – Львів, 2003. – С. 36-38.
 10. Zakala O. Orientation of Acrocephalus spp. in Lviv region // The Ring, 2003.  – Vol. 25, No 1-2. – P. 74-75.
 11. Закала О.С., Горбань І.М., Шидловський І.В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2004. – Т. 19. – С. 65-70.
 12. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in a body-mass and fat reserved of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration in the L’viv province, Ukraine // Ring, 2004. – Vol. 26, No. 2. – P. 55-62.
 13. Закала О.С., Кузярін О.Т. Особливості будови гнізд великої очеретянки на заході України // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київський у-т. – Київ, 2004. – С. 59-61.
 14. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the western Ukraine // The Ring, 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 21.
 15. Zakala O. Autumn migrations of the Sedge Warbler in the western Ukraine // 6th SEEN Workshop. – Istanbul, Turkey, 2004. – P.22.
 16. Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. найк. пр./ Відп.ред. Ф.В.Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С.192-196. (ISBN 966-600-152-7).
 17. Закала О. Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 114-124.
 18. Закала О.С. Осіння міграція лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus) на заході України // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2005. – Вып. 8. – С. 160-169.
 19. Закала О., Кузярін О. Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 79-87.
 20. Закала О.С. Деякі аспекти гніздування очеретянок роду Acrocephalus // Матеріалы 11 и 12 конференций “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. –  Донецк, 2005. – Вып. 9. – С. 82-86.
 21. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts 5th Conference of the European Ornithologists Union, Abstract Volume. Strasbourg, 2005. – Alauda, 2005. – Vol. 73, No. 3. – Р. 240.
 22. Zakala O. Orientation of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. SE European migration network. Workshop 1-3 July 2005, Przebendowo, Poland.
 23. Закала О.С. Консортивні зв’язки чагарникової очеретянки (Acrocephalus palustris) в умовах Західної України // ІІІ Міжнародна наукова конференція ZOOCENOZIS-2005 “Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 419-420.
 24. Закала О.С., Горбань І.М. Дрібні поселення прудкої очеретянки в умовах Західного Полісся // Наукова конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 16-18 вересня. –Львів, 2005. – С. 34-36.
 25. Сребродольська Є., Закала О., Левицька К. Ревізійний звіт куратора Банку даних про гнізда і кладки птахів України // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич. Музей “Дрогобиччина”, 2005. – Випуск 11. – С. 19-22.
 26. Закала О. Гільтенбранд (Hiltenbrand) Антоній // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 42.
 27. Закала О. Космачевський Андрій Семенович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 86.
 28. Закала О. Мельник Лідія Методіївна // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 109.
 29. Закала О. Отелін Олександр Анатолійович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 120.
 30. Закала О. Сирський (Syrski) Шимон // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 140-141.
 31. Закала О., Горбань І. Страутман Федір Йоганович // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 147-148.
 32. Закала О. Вєловєйськийй (Wielowieyski) Генрик Йоганн // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії. – Львів, 2005. – С. 31.
 33. Царик Й. В., Сеник М. А., Горбань І. М.,  Закала О. С., Кийко А. О. Екотони між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 78-85.
 34. Zakala O. Directional preferences of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus L.) during autumn migration in western Ukraine // The Ring, 2006. – 28 (1). – P. 78-80.
 35. Zakala O., Ibrahim W., Busse P. Autumn migration and moult strategy of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) at Burullus (northern Egypt) // Abstracts. 8th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 42.
 36. Zakala O., Maksalon L., Dudzik K. Orientation of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) during the autumn migration in the western Ukraine // Abstracts. 8-th SE European migration network Workshop. Prague, Czech Republic, 2006. – Brno, 2006. – P. 43.
 37. Закала О. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus) на заході України // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах”, м. Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2007. – С. 426-427.
 38. Закала О. Очеретянки як індикатори стану трансформації біотопів водних екосистем // Мат-ли наукової конференції “Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії”, м. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. –С. 97-99.
 39. Zakala O. The stopover duration of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) during the autumn migration in the reedbeds of the western part of Ukraine // 9th SEEN Workshop. Programme and abstracts. Cracow, Poland, 5-8 July 2007. – P. 26.
 40. Закала О. Прудка очеретянка в Шацькому національному природному парку: сучасний стан, біотопний розподіл, загрози для існування // Мат-ли наукової конференції “Сучасні проблеми заповідної справи”, м. Шацьк, 7-10 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2007. – C. 21-24.
 41. Закала О. Тривалість перебування очеретянки лучної в кормових біотопах протягом осінньої міграції на заході України // Наук. вісник Ужгородського У-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С.42-46. (IX науковій конференції ЗУОТ “Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття”, 18-21 жовтня 2007).
 42. Закала О. Матеріали до спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 86-88.
 43. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України: Автореф. дис. … канд. біол. наук / Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – К., 2008. – 20 с.
 44. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України. – Дис. … канд.біол.наук: 03.00.08. – Львів, 2008. – 208 с.
 45. Закала О., Горбань І. Гніздові мікростації очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) в субоптимальних біотопах // IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ у біології”. Збірник тез (7-10 квітня 2008 р., м. Львів). Львів, 2008. – С. 254-255.
 46. Закала О.С. Розміщення та будова гнізд чагарникової очеретянки на заході України // Матеріали наукової конференції: “Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І.Здуна 12-13 лютого 2008 року. – Львів, 2008. С.70-73.
 47. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За ред. проф. Царика Й.В. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 48. Гнатина О.С. Живлення очеретянок роду Acrocephalus // Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку” 11-14 вересня 2008 р. Львів: “СПОЛОМ”. – С. 18-22.
 49. Гнатина О.С. Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) на заході України // Вісник Львів. У-ту, серія біологічна. – 2008. – Вип.48. – С. 115-122.
 50. Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.
 51. Царик Й.В., Горбань І.М., Гнатина О.С. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 96-100.
 52. Гнатина О. С., Сеник М. А., Пісулінська Н. А. Спостереження рідкісних та малочисельних видів птахів відкритих біотопів Заходу України (2001-2008 рр.) // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін.. – Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”, 2009. – С. 374-378.
 53. Гнатина О. С. Фенологія весняного прильоту очеретянок (Acrocephalus) на заході України // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 107-110.
 54. Горбань І.М., Гнатина О.С. Про збереження прудкої очеретянки на природозаповідних територіях Західного Полісся // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 132-135.
 55. Гнатина О.С. Колекція райських птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський,  2009. – С. 123-125.
 56. Гнатина О.С., Горбань І.М. Гніздові поселення прудких очеретянок (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 21-23.
 57. Гнатина О.С., Шкаран В.І., Сребродольська Є.Б., Савицька О.М. Будівельні матеріали гнізд синиці великої (Parus major L., 1758) зі штучних гніздівель у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 23-25.
 58. Гнатина О.С., Сеник М. А, Горбань І.М., Дзюбенко Н. В. Крячок малий (Sterna albifrons) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 411.
 59. Сеник М. А., Гнатина О.С., Горбань І.М. Чернь червонодзьоба (Netta rufina) // Червона книга України. Тваринний світ. Під заг. ред. І.А.Акімова. Київ: “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 461.
 60. Горбань І. М., Шидловський І. В., Гнатина О. С., Пісулінська Н. А., Сеник М. А.
  Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біологічні студії, 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107-122.
 61. Гнатина О.С., Сеник М.А., Журавчак Р.О. Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, Haematopus ostralegus (Charadriiformes, Haematopodidae) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 182.
 62. Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України // Вестник зоологии, 2010. – 44 (2). – С. 176.

Біографія

Місце і дата народження: м. Жовква, Львівська область, Україна, 13 вересня 1979.
Сімейний стан: одружена.
Національність: українка

МОВИ

Українська (рідна), російська (вільно), польська (вільно), англійська (вище середнього), німецька (переклад зі словником)

ОСВІТА

2001-2005 – аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології.

Кандидат наук. Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН, 2008. Тема дисертації “Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України”.

2001-2002 – магістр, Національний Лісотехнічний університет України, Інститут екологічної економіки, кафедра ENARECO.
Диплом про вищу освіту з відзнакою, 2002. магістр.

1996-2001 – студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології. Диплом про вищу освіту з відзнакою, 2001. Спеціаліст.

1986-1996 – Липницька середня школа (Жовківський р-н, Львівська обл., Україна).
Атестат про середню освіту з відзнакою, 1996.

ДОСВІД РОБОТИ
2009 – нині – інженер, Зоологічний музей, Львівський національний університет імені Івана Франка.
2003 – 2009 – старший лаборант, Зоологічний музей ЛНУ.
2002-нині – кільцювальник на Західно-Українські орнітологічній станції.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ
2000-2002 Об 72 – Б; держбюджетна, “Вплив екологічного середовища на стан та збереження біотичного різноманіття Шацького національного природного парку”, наукові керівники д.б.н., проф. Царик Й.В. № 0103U00187. Термін виконання: 01.01.2000-31.12.2002.
2003-2005 Об – 74 Б “Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на екосистеми Шацького національного природного парку” Державний реєстраційний № 0103U001914. Термін виконання: 01.01.2003-31.12.2005.
2006-2008 ОБ – 83 П “Моніторинг екосистем транскордонних територій Розточчя та Західного Полісся”. Державний реєстраційний № 0106U001323. Термін виконання: 01.01.2006-31.12.2008 рр.
2009-2010 Об-34 П, держбюджетна, “Созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу”. Науковий керівник проф. Царик Й.В. Державний реєстраційний № 0109U002094. Термін виконання: 01.01.2009-31.12.2010.
2007 25.6/049 “Роль ГІС аналізу для забезпечення збереження видового різноманіття пасовищних екосистем верхнього Дністра”. Державний реєстраційний № 0107U006905. 01.09.2007-31.12.2008 рр.
2008 25.6/049 “ГІС аналіз в природоохоронній практиці збереження видового різноманіття пасовищних екосистем верхнього Дністра”. Державний реєстраційний № 0108U006470. Термін виконання: 01.05.2008-30.06.2009 рр.

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ, СТИПЕНДІЇ
2005 – експедиція у заповідник “Burullus”, м.Бальтім (Середня дельта Нілу, Єгипет) в рамках діяльності робочої групи з вивчення міграції птахів Південно-Східної Європи (SEEN) (за фінансової підтримки Гданського університету) – 1 місяць (жовтень).
2007 – стипендія Королеви Ядвіги, стажування в Ягелонському університеті (Краків, Польща) – 1 місяць (квітень).

ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВАХ

2005 – нині    член правління робочої групи з вивчення міграції птахів Південно-Східної Європи (SEEN)
2000 – нині    член Українського товариства охорони птахів (УТОП)
1999 – нині    член Західно-Українського орнітологічного товариства (ЗУОТ)
1999 – нині    член Західно-Української орнітологічної станції (ЗУОС).

РОБОЧІ НАВИКИ

Визначення та кільцювання птахів, обліки птахів, еколого-економічна оцінка орнітофауни, методи визначення просторової орінтації птахів у міграційний період, методи дослідження та менеджмент ВБУ, пошук гнізд птахів та опрацювання гніздового матеріалу, навики роботи на ПК (Word, Excel, Power Point, Internet explorer).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Кільцювання птахів, еколого-економічна оцінка орнітофауни, дослідження гнізд, оцінка та менеджмент ВБУ заходу України, дослідження торфових боліт, їх підтримка та збереження.

ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ ТА ХОББІ
Подорожування, туризм, книги, музика, вирощування кімнатних рослин.