Голуб Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

молекулярна генетика, генетика м’язових дистрофій, молекулярні методи діагностики захворювань людини, генетика людини. Автор близько 60 наукових публікацій.

Курси

Публікації

  1. Посібник з грифом МОН: Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.

Статті:

  1. Боруцька В., Дронська Х., Черник Я., Голуб Н. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак та рівень Ca2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 127–134.
  2. Голуб Н.Я., Горбулінська С.М. Біотехнологія: методичні вказівки для семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
  3. Голуб О., Черник Я., Білий Р., Голуб Н. Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster за впливу додаткових копій генів nAchR?–30D, Cam, Sema-1a та Sema-2a // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 83–90.
  4. Голуб Н.Я. Молекулярно-генетичний ідентифікаційний аналіз та його застосування // Праці наук. тов-ва ім. Т.Г.Шевченка. – Т. 27. –Лікарський збірник «Медицина і біологія». – Нова серія. – Т. 19. – 2011. – 15с.
  5. Шаловило Ю., Черник Я., Білий Р., Голуб Н. Вплив імовірних генів-модифікаторів nAchR?-30Dта Cam на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у Drosophila melanogaster // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 102–110.
  6. Рішко В. М., Голуб Н.Я., Черник Я.І. Фенотипи Drosophila melanogaster, зумовлені порушеннями функціонування дистрофіну та дистроглікану // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 423–431.
  7. Шаловило Ю., Рішко В., Максимів Д., Голуб Н., Черник Я. Вплив генів-модифікаторів на дистрофіновий фенотип у Drosophila melanogaster // ІІ Міжнар. конф. ”Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”: зб. наук. праць. – Одеса: Печатний дом, 2010. – С. 108–111.

Біографія

Народилася в 1974 році у м. Львові. В 1996 р. закінчила з відзнакою кафедру генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка. В 1996-1999рр. була аспірантом, а з 2003р. працювала асистентом цієї кафедри. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя Drosophila melanogaster” в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ (науковий керівник – доц. Черник Я.І.). Була співвиконавцем проектів “Дослідження закономірностей і механізмів дестабілізації геному у лабораторних ліній і природних популяцій Drosophila melanogaster з зони Чорнобильської АЕС” (ДКНТ України), “Мінливість геному в процесі старіння і під впливом екстремальних факторів” (Міністерство освіти і науки України), учасником міжнародних проектів: INTAS-Україна 96-1459 “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли”, CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язевої дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу”. У 2013 р . отримала вчене звання доцента. У 2014 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри генетики та біотехнології.

Проходила стажування в Інституті біології клітини НАН України (м. Львів, 2015 р.). Виконавець теми (в межах робочого часу, № державної реєстрації 0116U001634, термін виконання 01.01.2016 – 31.12.2018) «Молекулярно-генетичні механізми нейродегенерацій і м’язових дистрофій у Drosophila melanogaster, генотоксична дія ароматизаторів продуктів харчування: корекція патологічних змін»

Секретар кафедри генетики та біотехнології. Член Вченої ради біологічного факультету.

Читає нормативні та варіативні курси “Біотехнологія”, “Молекулярно-генетична діагностика”, “Основи біобезпеки та біоетики”. Проводить лабораторний практикум з загального курсу «Генетика», практичні заняття з курсу «Біотехнологія», керує виробничою практикою магістрів кафедри. Була членом журі обласних учнівських олімпіад з біології, є порадником групи студентів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!