Горбулінська Світлана Михайлівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Профіль у Google Scholar:

Курси

Публікації

 1. Щербакова О. В. Характеристика фенотипових змін та генетичний аналіз нейродегенеративної мутації 3,5,8 Drosophila melanogaster / О. В. Щербакова, Л. С. Боднар, С. М. Горбулінська, Я. І. Черник // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. Серія Біологія – 2016. – Вип. 19, №26. – С. 85 – 90.
 2. Горбулінська С. Проблемне навчання як засіб формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі / С. Горбулінська, Л. Боднар // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 11. – С. 165 – 172.
 3. Горбулінська С. Науково-дослідна діяльність як засіб формування професійної мобільності студентів / С. Горбулінська // Інтеграція вищої освіти і науки: теоретичний та науково – методичний часопис – Київ, 2015. – № 3. – С. 56 – 61.
 4. Горбулінська С. М. Педагогічні умови формування знань з генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи / С.М. Горбулінська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С. 20 – 26.
 5. Боднар І. Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності / І. Боднар, О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 193 – 199.
 6. Горбулінська С. М. Практична спрямованість навчання генетики у загальноосвітній школі / С.М. Горбулінська // Педагогічні науки. Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченко. – Луганськ. – 2013. – № 10 (269). – Ч.IV. – С. 107 – 114.
 7. Горбулінська С. М. Самостійна робота як засіб формування знань з генетики у школярів загальноосвітньої профільної школи / С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 45. – С. 76–82.
 8. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Н.П. Матійців, Л.С. Боднар, С.М. Горбулінська, Н.Я. Голуб – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 9. Горбатюк О.І., Горбулінська С.М. Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи / О.І. Горбатюк, С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42. – С. 68–74.
 10. Горбулінська С.М. Формування знань з біології у старшокласників загальноосвітньої профільної школи / С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. – Умань : 2011. – С. 58-64.
 11. Баранов В.І. Вплив підживлення золовідходами Добротвірської ТЕС на ріст, вміст пігментів фотосинтезу у рослин ріпаку за росту на піщаних ґрунтах Волині та відвалах породи вугільних шахт і їхні генотоксикологічні властивості / Баранов В.І., Боднар Л.С., Баня А.Р., Ващук С.П., Горбулінська С.М. // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» 8 – 11 вересня 2011 року. – Львів «Сполом». – 2011. – С. 21-22.

Біографія

Працює на кафедрі з 1998 року, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Теорія та методика навчання (біологія)» – 13.00.02. Читає загальні курси «Біологія індивідуального розвитку», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Майстерність педагогічної діяльності», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», проводить семінарські заняття з загальних курсів «Педагогіка та психологія вищої школи», «Майстерність педагогічної діяльності», практичні заняття з «Біології індивідуального розвитку», методист педагогічної практики магістрів та бакалаврів кафедри генетики та біотехнології. Науковий керівник теми за № державної реєстрації 0114U004242, термін виконання 01.01.2013 – 31.12.2018рр.) «Методичні підходи до формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі з використанням новітніх технологій навчання». Є автором і співавтором 44 друкованих праць. Галузі наукових інтересів – біологія індивідуального розвитку організмів, педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, інновації педагогічної діяльності.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!