Громико Олександр Миколайович

Посада: завідувач Колекції культур мікроорганізмів

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Публікації

 1. aju R., Gromyko O., Butsiak A., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Oleamycins A and B: new antibacterial cyclic hexadepsipeptides isolated from a terrestrial Streptomyces sp. //  J. of Antibiotics. – 2014. –Vol. 67. – P. 339-343. doi:10.1038/ja.2014.1. PMID: 24448627.
 2. Raju R. Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Albaflavenol B, a new sesquiterpene isolated from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp //  J. of Antibiotics. 2014 Oct 1. doi: 10.1038/ja.2014.138. PMID: 25269463.
 3. Громико О. Антагоністичні властивості актиноміцетів, виділених із ризосфери чистотілу великого Chelidonium majus L. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 64. – С. 279-286.
 4. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Herrmann J., Luzhetskyy A., Muller R. Rubimycinone A, a new anthraquinone from a terrestrial Streptomyces sp //Tetrahedron Letters. – 2013. – Vol. 54, Is. 8. – P. 900–902.
 5. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R.  Lorneic acids C and D, new trialkyl-substituted aromatic acids isolated from a terrestrial Streptomyces sp. // J. of Antibiotics. – 2013. – Vol. 66. – P. 347-349 doi:10.1038/ja.2013.18.
 6. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R.  Oleaceran: A Novel Spiro[isobenzofuran-1,2′-naptho[1,8-bc]furan] Isolated from a Terrestrial Streptomyces sp. // Organic Lett. – 2013. – Vol. 15, Is.14. – P. 3487-3489. doi: 10.1021/ol401490u.
 7. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Plaza A., Muller R.  Juniperolide A: A New Polyketide Isolated from a Terrestrial Actinomycete, Streptomyces sp. // Organic Lett. – 2012. – Vol. 14, Is. 23. – P. 5860–5863. DOI: 10.1021/ol302766z.
 8. Громико О. Антагоністичні властивості актиноміцетів прикореневої зони маслини європейської Olea europaea L. – Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 59. – С. 209-215.
 9. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Pimprinols A–C, from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. / // Tetrahedron Letters. – 2012. – Vol. 53, Is. 24. – P. 3009–3011.
 10. Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R. Leopolic acid A, isolated from a terrestrial actinomycete, Streptomyces sp. – Tetrahedron Letters. – 2012. – Vol. 53, Is. 46. – P. 6300–6301.
 11. Klimishin D.A. Rabyk M.V., Gren’ T.P., Nimets’ O.Ya., Gonchar M.A., Gromyko A.N., Fedorenko V.A. Design of Streptomyces nogalater LV65 strains with higher synthesis of nogalamicin using regulatory genes. Appl. Biochem. Microbiol. – 2011. – Vol. 47, No. 6. – Р. 594–598.
 12. Громико О.М. Фунгіцидна й антибактерійна активність актиноміцетів, виділених із ризосфери ялівця високого Juniperus excelsa Bieb. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С.156-160.
 13. Громико О., Федоренко В. Вплив мутагенів на антибіотичну активність Streptomyces nogalater IMET43360 – продуцента протипухлинного антибіотика ногаламіцину. Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип.40. С.16-22.
 14. Gromyko O., Rebets Yu., Ostash B., Luzhetskyy A., Fukuhara M., Bechthold A., Nakamura N., Fedorenko V. Generation of Streptomyces globisporus SMY622 strain with increased landomycin E production and it’s initial characterization// J. of Antibiotics, 2004. Vol.57, N6, P.383-389.
 15. Ostash B., Rix U., Remsing-Rix L., Liu T., Lombo F., Luzhetskyy A., Gromyko O., Wang C., Brana A.F., Mendez C., Salas J.A., Fedorenko V., and Rohr J. Generation of new landomycins by combinatorial biosynthetic manipulation of the lndGT4 gene of the landomycin E cluster in S. globisporus // Chemistry and Biology.- 2004.-Vol 11.-P. 547-555.
 16. Громико О.М., Кириченко Н.В., Федоренко В.О. Мутанти Streptomyces nogalater IMET43360 з підвищеним рівнем синтезу протипухлинного антибіотика ногаламіцину // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. 2004. Вип.35 С.121-127.
 17. Сидоров Ю.І., Федоренко В.О., Громико О.М., Новиков В.П., Влязло Р.Й., Верес Р.М. Розрахункова модель виробництва протипухлинного антибіотика “Ландоміцин Е” // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2002. №461. С.204-208.
 18. Громико О., Басілія Л., Кириченко Н., Федоренко В. Отримання і характеристика стрептоміцин-резистентних мутантів продуцента протипухлинного антибіотика ландоміцину Е Streptomyces globisporus 3-1 // Вісник Львів. ун-ту, сер. біол. 2000. Вип.26. С.46-53.

 

Патенти:

 

 1. Пат. 63824 Україна, МПК(2011.01), С12Q1/00. Спосіб отримання штамів Streptomyces nogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Грень Т.П., Німець О.Я.; заявники і власники Львівський національний університет  імені Івана Франка. Інститут біології тварин НААН України – № u 201102650; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 2. Пат. 63820 Україна, МПК(2011.01), С12Q1/00, С12Q1/02(2006/01), С12Q1/04(2006/01). Спосіб підвищення біосинтезу фосфогліколіпідних антибіотиків / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Уокер-Кане С.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № u 201102624; заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 3. Пат. 94958 Україна, МПК(2011), C12P21/04, C12N1/38, C12N1/20, C12R1/465. Спосіб біосинтезу тіопептидів / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Литвинович О.Р., Громико О.М., Грубський Я.П.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № a.200901520; заявл. 23.02.09; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
 4. Пат. 54717 Україна, МПК(2009), С12N15/03, C12N15/67, C12P 15/00, C12P19/00. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Actonoplanes teichomyceticus / Осташ Б.О., Забуранний Н.В., Громико О.М., Федоренко В.О.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № u201004454 ; заявл. 16.04.10 ; опубл. 25.11.10 , Бюл. № 22.
 5. Патент UA65866А, МПК7С12N15/01. Штам актиноміцетів Streptomyces globisporus Smy622 – продуцент протипухлинного антибіотика ландоміцину Е. / Громико О.М., Федоренко В.О., Басілія Л.І. – Заявл. 13.06.2003; опубл. 15.04.2004.-Бюл.№4.

Біографія

Народився 17 листопада 1975 року. З 1992 по 1998 р. працював лаборантом НДЛ-45 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків». У1998 року закінчив навчання на кафедрі генетики та біотехнології Львівського університету імені Івана Франка, отримав диплом спеціаліста, викладача біології і хімії. У 1999-2003 рр. займав посади інженера ІІІ, ІІ та І категорій. У 2003-2007 – молодший науковий співробітник. Навесні 2008 р. захистив кадидатську дисертацію на тему “Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину в Streptomyces nogalater IMET43360” (Науковий керівник – проф. Федоренко В.О.). З 2008 р. – науковий співробітник, а з 2009 р. – старший науковий співробітник НДЛ-42 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків».
Протягом 1999-2004 р. був відповідальним секретарем Вісника Львівського університету. Серія біологічна. З 2006 р. призначений відповідальним за зберігання Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені Івана Франка. Галузі наукових інтересів: генетика і біотехнологія актиноміцетів, виділення з біотопів України актиноміцетів – продуцентів нових біологічно активних речовин.
Науковий керівник кандидатської дисертації аспіранта кафедри генетики і біотехнології Буцяка А.В. «Ґрунтові актиноміцети Нікітського ботанічного саду: виділення, їхня біологічна активність та біотехнологічний потенціал»
Автор 73 наукових праць, з них 33 статей, 35 тез доповідей і 5 патентів України.