Король Тетяна Валеріївна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

механізми функціонування трансмембранних Са2+-транспортувальних систем клітин слинної залози у зв’язку з їх секреторною діяльністю; вплив таурину на морфологічні та функціональні показники еритроцитів щурів за умов алкоголізації.

Курси

Публікації

Автор 45 наукових праць, зокрема:
1. Манько В.В. Вплив хлорпромазину на Са2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. / В.В. Манько, М.Ю. Клевець, Н.В. Федірко, Т.В. Король // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 48–53.
2. Клевець М.Ю. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз/ М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна  // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.
3. Король Т.В. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин  слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. / Т.В. Король, В.В. Манько, М.Ю. Клевець // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т.10, №3 (38). Ч.2 – С. 103–109.
4. Борова О. В. Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони / О. В. Борова, Т. В. Король, А. М. Бабський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Випуск 74. – С. 193–200.

Біографія

Народилась 1.VІІІ. 1973 р. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (2000). У 2000-10 рр. працювала у медичному коледжі «Монада», Львівському медичному інституті, ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького та ЛДУФК.  З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету (з 2013 – доцент кафедри фізіології людини і тварин). Є членом Українського фізіологічного товариства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!