МАЗУР Галина

Посада: молодший науковий співробітник кафедри фізіології людини і тварин

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Гормональна регуляція дихання мітохондрій гепатоцитів

Публікації

  1. Мазур Г.М., Мерлавський В.М., Манько Б.О., Манько В.В. Адаптаційна здатність мітохондрій ізольованих гепатоцитів щурів // XX з’їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвячений 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Київ, 27–30 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 32–33.
  2. Галан С., Мазур Г., Мерлавський В., Манько Б.О., Манько В.В. Адаптаційна здатність мітохондрій ізольованих гепатоцитів залежить від способу виділення клітин // Молодь і поступ біології : збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченій 135 річниці від дня народження Я. Парнаса (Львів, 9–11 квітня 2019). – Львів, 2019. – С. 148–149.
  3. Мазур Г.М., Манько Б.О., Манько В.В. Максимальна окисна здатність мітохондрій залежить від рівня експресії у клітинах транспортерів та їхньої спорідненості до субстратів окиснення // Матеріали Тематичного VII з‘їзду УБФТ (Київ, 29 – 31 жовтня 2018). – Київ, 2018. – С. 16.

Біографія

Народилась 31 жовтня 1992 року у с. Подільці Львівської області.
З 1999 по 2010 рік навчалася у Погірцівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
У 2010 році вступила на перший курс біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році закінчила магістратуру (на базі кафедри фізіології людини і тварин). З 1 листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року – аспірант кафедри фізіології людини і тварин.
З 1 листопада 2018 року – молодший науковий співробітник кафедри фізіології людини і тварин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!