Нагалєвська Марія Романівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Електронна пошта: khmarija@gmail.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів цукрознижувальної дії.

Автор 30 наукових праць, навчальних та методичних посібників.

Курси

Публікації

 • Khokhla M. Sugar-lowering effects of Galega officinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Annales Universitatis Mariae Curie–Sclodowska. – 2010. – Vol. 13, № 4(30). – P. 177–182.
 • Khokhla M. The inhibition of rat leukocytes apoptosis under the condition of experimental diabetes mellitus type 1 by Galega officinalis L. extract / M. Khokhla, G. Kleveta, M. Lupak, M. Skybitska, Y. Chajka, N. Sybirna // Curr. Issues Pharm. Med. Sci. – 2013. – Vol. 26, No. 4. – P. 393–397.
 • Сибірна Н. О. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету / Н. О. Сибірна, М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. П. Канюка, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька // Український біохімічний журнал. – 2015. – Т. 87, № 4. – С. 78–86.
 • Lupak M. Leukocyte Actin Cytoskeleton Reorganization and Redistribution of Sialylated Membrane Glycoconjugates under Experimental Diabetes Mellitus and against the Administration of the Galega officinalis L. Extract /M. Lupak, H. Hachkova, M. Khokhla, Ya. Chajka, M. Skybitska, and N. Sybirna // Cytol. Genet. – 2017. – Vol. 51, No. 3. – P. 162–172. (IF – 0,350)
 • Nagalievska M. Galega officinalis extract regulate the diabetes mellitus related violations of proliferation, functions and apoptosis of leukocytes / Nagalievska M., Sabadashka M., Hachkova H., Sybirna N. // BMC Complementary and Alternative Medicine. – 2018. – Vol. 18, No. 4. – 13 р. (IF – 2,288)

Патенти:

 • Патент на корисну модель: Сибірна Н.О., Гачкова Г.Я, Хохла М.Р. “Спосіб одержання безалкалоїдного екстракту з козлятника лікарського з антидіабетичною дією“, № 96839 від 25.02.15
 • Патент на корисну модель: Сибірна Н., Вільданова Р., Ш., Щеглова Н., Карпенко О., Хохла М., Гачкова Г., Лупак М. Спосіб отримання фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) № 101202 від 25.08.15.
 • Патент на винахід: Сибірна Н. О., Горбулінська О. В., Хохла М. Р., Вільданова Р. І., Шульга О. М., Карпенко О. В., Щеглова Н. С. Спосіб отримання стабілізованого функціонального харчового продукту на основі біологічно активних речовин кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) № 112625 від 26.09.2016

Біографія

Дата народження: 20 червня 1987 року (м. Львів).

Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

В 2009 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2009-2012 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2013. З 2013 року працює доцентом кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні дисципліни: “Біохімія” для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 – Середня освіта та за спеціальністю 101 – Екологія; “Функціональні харчові продукти та їхнє значення для здоров’я людини” для магістрів 2 року навчання за спеціальністю 014 – Середня освіта; “Стратегія енергетичного обміну живих систем” для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 091 – Біологія (Спеціалізація біохімія), “Методика викладання біохімії у вищій школі” для магістрів 2 року навчання за спеціальністю  091 – Біологія (спеціалізація біохімія). Проводить великий практикум “Дослідження системи крові” та є керівником виробничої індивідуальної практики магістрів 2 року навчання за спеціальністю  091 – Біологія (спеціалізація біохімія) та виробничої практики для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 091 – Біологія (Спеціалізація біохімія).

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

Проекти

Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC)) у 2015 р. “PROTEIN NITRATION AND PHOSPHORYLATION INFLUENCES FUNCTIONAL STATE OF LEUCOCYTES AT DIABETES“.

Нагороди

У 2015 р. здобула премію Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області

Методичні матеріали

Підручник:

 • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники:

 • Функціональна біохімія. Біохімія нервової системи: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 60 с.
 • Функціональна біохімія. Біохімія міжклітинного матриксу: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 52 с.
 • Функціональна біохімія. Біохімія м’язового скорочення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 44 с.
 • Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 64 с.
 • Функціональна біохімія. Біохімія печінки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей Біохімія та Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2016. – 60 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!