Нагалєвська Марія Романівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Наукові інтереси

отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів цукрознижувальної дії.

Автор 30 наукових праць, навчальних та методичних посібників.

Курси

Публікації

  • Khokhla M. Sugar-lowering effects of Galega officinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Annales Universitatis Mariae Curie–Sclodowska. – 2010. – Vol. 13, № 4(30). – P. 177–182.
  • Хохла М. Р. Вплив препарату, отриманого з екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.) на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Лабораторна діагностика. – 2011. – № 4 (58). – С. 26–30.
  • Хохла М. Р. Вплив галеги лікарської на апоптоз лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу / М. Р.Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О.Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 117–125.
  • Хохла М. Дослідження компонентного складу екстракту козлятника лікарського / М. Хохла, Г. Клевета, М. Лупак, О. Канюка, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 55-60.
    Khokhla M. The inhibition of rat leukocytes apoptosis under the condition of experimental diabetes mellitus type 1 by Galega officinalis L. extract/ M. Khokhla, G. Kleveta, M. Lupak, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences – 2013. – V. 26, №4. – P. 393-397.
  • Горбулінська О. В. Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) / О. В. Горбулінська, М. Р. Хохла, Л. Т. Міщенко, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 57-64.

Біографія

Дата народження: 20 червня 1987 року (м. Львів).

Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

В 2009 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2009-2012 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2013. З 2013 року працює асистентом кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні дисципліни: “Біохімія” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; “Біохімія крові”, “Метаболізм ксенобіотиків”, “Молекулярні механізми міжклітинної комунікації” для студентів денної та заочної форми навчання, проводить великий практикум “Дослідження системи крові”.

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!