Решетило Остап Степанович

Посада: доцент кафедри зоології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +38 032 239 4285

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Зоологія, герпетологія, екологія тварин, фрагментація навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття

Курси

Публікації

Решетило О. Мінливість зіничного індексу кумок (Bombina) // Вісн. зоол. – 2000. – 14. – С. 62-64.
Решетило О. Поширення кумок (Bombina) в регіоні Українських Карпат // Екологія та ноосферологія. – 2001. – 10. – 1-2. – С. 153-158.
Решетило О. Екологічна характеристика водойм – місць існування кумок (Bombina) в Українських Карпатах // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2001. – 27. – С. 113-123. 
Решетило О., Різун В., Канарський Ю. Структура угруповань земноводних у заплавах басейну Верхнього Дністра // Наук. Вісн.УжНУ. – Сер. біол. –  2007. – 21. – С. 117-120.
Решетило О.С., Микітчак Т.І. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання // Вісн. зоол. – 2008. – 42(4). – С. 315-323.  
Микітчак Т.І., Решетило О.С. Поширення та біотопічний розподіл гіллястовусих ракоподібних (Crustacea, Cladocera) у водоймах масиву Чорногора (Українські Карпати) // Вісн. зоол. – 2009. – 43. – 5. – С. 441-447. 
Решетило О., Микітчак Т., Царик Й. Консортивна структура аконіту молдавського типового (Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp. moldavicum) й аконіту Деґена типового (Aconitum degenii Gayer subsp. degenii) масиву Чорногора (Українські Карпати). І // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2009. – 49. – С. 83-90.
Решетило О. Різноманіття угруповань земноводних в українській частині басейну ріки Прип’ять // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2011. – 56. – C.111-120.
Решетило О. Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2013. – 62. – С. 152-159. 
Решетило О. Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2014. – 65. – С. 180-188.

Reshetylo O., Briggs L. Habitat requirements for Bombina bombina (Linnaeus, 1761) and Triturus cristatus (Laurenti, 1768) in North European lowlands: recommendations for pond restoration // Acta Biol. Univ. Daugavp. 14 (1). 2014. 75-84.

Reshetylo O. The fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the Western Ukraine // Біологічні студії / Studia Biologica. 2015. 9/2. С. 207-210.


Матеріали конференцій

Reshetylo O., Mykitchak T. Road mortality of amphibians in western Ukraine (Lviv Province) // Proc. IENE Intern. Conf. on Ecology and Transportation: Improving connections in a changing environment (Velence, Hungary, 27 Sept. – 1 Oct. 2010). – Budapest, 2010. – P. 55.
Reshetylo O., Briggs L. Diversity of amphibians in the places of road and rail investments in Poland // Materialy z Х Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej (Kraków, 27-28 wrzesnia 2010 r.). – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. – S. 103-109.
Tsaryk J., Tsaryk I., Reshetylo O. The Chornohora high mountains (The Ukrainian Carpathians) as a system of natural and anthropogenically changed landscapes // Research and Management of the Historical Agricultural Landscape. Proceedings from international conference (Vinicne, 14-16th March 2011, Slovakia) – Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences. – Bratislava, 2011. – P. 157-164.
Reshetylo O., Briggs L. Overview of E.orbicularis and B.bombina habitat characteristics in Poland // Proceedings of the 2nd International workshop-conference “Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Emys orbicularis, Bombina bombina and Coronella austriaca”. (Project LIFE-HerpetoLatvia, 14-15.08.2014). – Daugavpils, 2014. – P. 11.
Решетило О. Фрагментація оселищ тварин: наслідки та підходи до її оцінювання // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 11-14 вересня 2014 р.). – Львів: Сполом, 2014. – С. 67-68.

Решетило О. Ступінь фрагментації та ефективна площа природоохоронних територій Карпатського регіону // Матер. наук. конф. «Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат» (Львів-Кваси, 27-30 липня 2015 р.). – Львів: ЛНУ імені Франка, 2015. – С. 83-85.

Reshetylo O., Briggs L. The comparison of aquatic habitat demands of Bombina bombina from the North European lowlands and the East Carpathian foothills // Book of abstracts of the 3rd International workshop–conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Daugavpils University, 24-25.09.2015. Daugavpils, Latvia: P. 33.

Монографії

J.Tsaryk, V.Kyyak, I.Horban, I.Tsaryk, O.Reshetylo Grazing Effects on the Nature Conservation Value of Pastures in the Carpathians // Transformation Processes in the Western Ukraine: concepts for a Sustainable Use. – Weissensee Verlag. – Berlin, 2008. – P. 291-296 (ISBN 978-3- 89998-089-9)
Решетило О.С., Микітчак Т.І. Роль консортивних зв’язків у забезпеченні життєздатності популяцій // Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 133-148 (ISBN 978-966-7563-16-5)
Решетило О. Збереження біотопів запилювачів рослин // Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 38-40 (ISBN 978-966-7563-24-0)
Микітчак Т.І., Решетило О.С., Рожко І.М., Ленько О.В. Біоіндикація якості лентичних водойм // Карпатський національний природний парк. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. – С. 260-275 (ISBN 978-966-2988-19-2)
Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах Р.І., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Білонога В.М., Решетило О.С., Нестерук Ю.Й. Роль інтегральних і диференційних параметрів популяцій різних екотипів у формуванні біорізноманіття і толерантності екосистем // Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов. – Львів, 2011. – С. 40-55 (ISBN 978-966-02-6226-3)
Решетило О. Зоогеографія: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  232 с. – (Серія «Біологічні Студії») (ISBN 978-966-613-977-4)
Решетило О.С. Клас Земноводні // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області. – Львів: Ліга-прес, 2013. – С. 108-114 (ISBN 978-966-397-202-2)
Популяційне різноманіття рідкісних видів високогір’я Українських Карпат: збереження та управління. Наукові рекомендації / Царик Й.В., Козловський М.П., Решетило О.С. та ін. – Львів: Карти і Атласи, 2013. – 96 с. (ISBN 978-966-2325-14-0)
Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк А. та ін.. – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с. (ISBN 978-617-655-104-1)
Механізми самовідновлення популяцій / Царик Й.В., Білонога В.М., Решетило О.С. та ін.. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 216 с. (ISBN 978-966-665-956-2)
Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / Царик Й.В., Дикий І.В., Решетило О.С. та ін. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. (ISBN 978-966-665-949-4)

Історичний розвиток тваринного світу: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія за спеціальностями 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / укл. О.С. Решетило. – Львів: Львівський національний університет імені Франка, 2015. – 96 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!