Романюк Наталія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин, Відповідальний секретар наукового журналу “Біологічні Студії/Studia Biologica“ (http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/about/editorialTeam)

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 2394283, (032) 2394334

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Регулювання росту та розвитку рослин, адаптивні реакції рослин на дію несприятливих чинників середовища, в т.ч. засолення, важких металів, фітоіндикація, фіторемедіація.

Наноматеріали і рослини

Біофортифікація, механізми нагромадження мікроелементів у зерні пшениці

 

 

 

 

Курси

Публікації

 • Dimethylaminoethyl methacrylate-containing carriers with low phytotoxicity /International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» / Finiuk N.S., Yurynets K.I., Romanyuk N.D., Zaichenko O.S., Mitina N.E., Paiuk O.I., Stoika R.S. // Abstract Book. Publishing House – SME “Burlaka”, 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. – Kyiv, Ukraine, 2017. – P. 599.
 • Вплив засолення ґрунту на рослинні організми / І.В. Деркач, Н.Д. Романюк // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – 2016. – № 3-4. – С. 91-106.

 • Стан продихового апарату листків рослин Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L. за впливу NaCl засолення / І. Деркач, Н. Ковальська, Х. Сембай, Н. Кващишин, Романюк Н. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2017. – Вип. 75. – С. 175-183.

  2. Effects of seed priming with plant growth regulator Biolan on salt tolerance of Pisum sativum L. / Dmytruk M.V., Vasyliv N.V., Derkach I.V., Mykiyevych I.M., Romanyuk N.D. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2016. – Том 10, № 3-4. – Р. 107-118.

  3.Cationic and metabolomic changes in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) plants under the NaCl influence / Derkach I., Bachmann G., Fragner L., Romanyuk N., Weckwerth W. // Біологічні студії / Studia Biologica – 2017. – Том 11, № 3-4. – Р. 53-54.

 • Кора Robinia pseudoacacia L. і талом епіфітного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. як індикатори забруднення атмосфери м. Мелітополя /К. Дядькова, Н. Романюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 99-104.

 • Токсикологічні дослідження нових ДМАЕМ-вмісних нанополімерів / Р. Абрашкін, Ю. Сторожук, Н. Романюк // Збірник тез доповідей підсумкової науково-практ. конф. II туру Всеукр. конкурсу студ. наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Екологія та екологічна безпека. – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2014. – С. 36.

 • Distribution of heavy metals in the profile of peat bog Zhuravlyne  (Skolivski Beskydy, Ukrainian Carpathians) as an indicator of changes in chemical composition of air precipitations in historical retrospective / V. Kozlovskyy, M. Skrypnikova, O. Uspenskaya, N. Romanyuk  // Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, №3. – P. 81–88.
 • Важкі метали у ґрунтах та рослинах заплави ріки Тиса / В. Козловський, Н. Романюк, О. Терек, І. Чонка, О. Колесник, Ш. Болаші, Н. Бойко //Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 35-50.
 • Mutagenic Definition of a Papain-Like Catalytic Triad, Sufficiency of the N-Terminal Domain for Single-Site Core Catalytic Enzyme Acylation, and C-Terminal Domain for Augmentative Metal Activation of a Eukaryotic Phytochelatin Synthase / N.D. Romanyuk, D. J. Rigden, O.K. Vatamaniuk, A. Lang, R.E. Cahoon, J. M. Jez, P. A. Rea // Plant Physiology, July 2006, Vol. 141, pp. 1–12.
 • Influence of Zeastimulin and Laser Irradiation on the Contents of Mineral Elements in Zea mays L. Seedlings / N. Romaniuk, G. Buchko, N. Buchko and O. Terek // Developments in Plant and Soil Sciences, 1, Volume 92, Plant nutrition – Symposium 2 Food security and sustainability of agro-ecosystems. W. J. Horst et al. (Eds.), 2001 .- P. 176~177.
 • Особливості фізіологічної активності агростимуліну – нового регулятора росту рослин / Н.Романюк, О.Терек, В. Троян // Укр. ботан. журн. 1998. Т.55, №5. С.
 • Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся / Під ред. Н. Бойко, Ш.Балажі. – Ужгород-Ніредьгаза, 2008. – 380 с.
 • A talaj, a víztározók és a növények nehézfémszennyezettetsege a Felsö-Tisza medencéjében és a beregi határrégióban. (Hungarian) / Suharev S., Kozlovskyi V., Romanyuk N., Chundak S. // Shennyezödések, Szennyezök, Hatások a Felsö-Tisza-Videk Ökológiailag Érzekeny Területein – Nyíregyháza, 2007 – P.161-182.
 • Influence of Zeastimulin and Laser Irradiation on the Contents of Mineral Elements in Zea mays L. Seedlings їN. Romaniuk, G. Buchko, N. Buchko and O. Terek (2001) Symposium 2 Food security and sustainability of agro-ecosystems. W. J. Horst et al. (Eds.) Developments in Plant and Soil Sciences, Plant nutrition 1, V 92:176-177.

Біографія

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1993), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин (1996). У 1997-99 – інженер, 1999-2002 – асистент кафедри фізіології та екології рослин Львівського університету. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему  “Фізіологічна активність нових регуляторів росту – івіну, емістиму С та агростимуліну”.

2000-2001 рр. – в. о. заступника декана біологічного факультету з виховної роботи;

з вересня 2002 року – доцент кафедри фізіології та екології рослин.

Наукове звання доцента присвоєно у 2004 році.

Впродовж 2004-05 рр Postdoctoral position Plant Science Institute University of Pennsdylvania, Grant NSF-NATO

Із 1 до 31 березня 2015 року – наукове стажування (виконання наукової роботи)у Віденському університеті, кафедра екогенетики і системної біології

У 2016-17 н.р. – наукове стажування у відділі проліферації клітин і апоптозу в Інституті біології клітини НАН України

Проекти

Директор cпільного українсько-американського проекту OISE 16-62755-0 Sustainable approaches to increase the yield and nutritional value of wheat (Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці), фінансується CRDF Global. Терміни- виконання 15.02.2016-14.02.2019

Тема 0117U000893 (1/17-12/21) в межах робочого часу викладачів Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів

Держбюджетна тема БР-141П „Використання рістстимулюючих бактерійних добрив для інтенсифікації процесу фіторемедіації нафтозабруднених грунтів” (2013-2014).

Співкерівник  наукової теми в межах робочого часу викладачів „Фітомоніторинг антропогенно трансформованого середовища”, № держреєстрації 0110U004071, термін виконання 01.2010 – 12.2012.

Postdoctoral Fellow at Plant Science Institute, University of Pennsylvania NSF-NATO grant

Проектом “Вивчення мобілізації, акумуляції, поширення і біоремедіації важких металів у забруднених  екосистемах верхнього басейну ріки Тиса” в рамках науково-технічного співробітництва між Урядом України та Угорської Народної Республіки (2003-2004 рр)

Методичні матеріали

 • Навчальний практикум “Фізіологія рослин” для студентів біологічного факультету/  Романюк Н.Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І.М. Терек О.І. //Львів: Піраміда, 2005, 160 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!