Скибіцька Марія Іванівна

Посада: доцент кафедри ботаніки

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефони (робочі): (032) 239-40-42, (032) 239-41-37

Наукові інтереси

  • Онтогенез, репродуктивна біологія, інтродукція та колекціонування лікарських рослин
  • Охорона біорізноманіття природної флори

Курси

Публікації

Основні публікації
1. Скибицкая М.И. Злаки Волынского Полесья // Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1984. – Деп. в ВНИИТЕИСХ 31.08.1984, №385-84. – 11с.
2. Скибицкая М.И. О всхожести семян злаков Волынского Полесья // Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1984. – Деп. в ВНИИТЕИСХ 17.05.1985, №226 ВС-85. – 10с.
3. Єрмаченко Г.Я., Скибіцька М.І. Схожість насіння карпатських і волино-поліських лучних злаків, яке пройшло через травні органи тварин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 1987. – Вип. 17. – С. 41-43.
4. Скибіцька М.І., Тимчишин Г.В. Інтродукція лікарських рослин у ботанічному саду ЛНУ ім. І.Франка // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція. – 1999. – Вип.2. – С. 22-23.
5. Skybitska М.І., Levytska О., Churani L., Martyniak L. Echinacea purpurea (L.) Moench seed productivity // Horticulture and Vegetаble Growing. – Vilnius, 2000. – Vol. 19, №3. – Р. 208-216.
6. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Інтродукція деяких трав´янистих багаторічників для рокаріїв у Західному Лісостепу України // Наук. вісн. УкрДЛТУ –  2001. – Вип. 11.5. – С. 175-178.
7. Бучко Н., Терек О., Скибіцька М.І., Бучко Г. Особливості ранніх етапів онтогенезу Salvia sclarea L. за впливу нових регуляторів росту // Вісн. Львів. ун-ту ім. Ів. Франка. Сер. біол. – 2002. – Вип. 29. – С. 218-222.
8. Скибіцька М.І., Прокопів А.І. Формування колекції лікарських рослин у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – С.127 – 131.
9. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Інтродукція рідкісних лікарських рослин Українських Карпат у Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Зб. праць. – Полтава, 2002. – С. 221-225.
10. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І.,Павлишин С.Б. Лікарські рослини в колекції малопоширених декоративних багаторічників ботанічного саду ЛНУ ім. Ів. Франка // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Зб. праць. – Полтава, 2002. – С. 213-217.
11. Бучко Н.,Кохан М., Скибіцька М.І.,Терек О.Ріст Silybum marianum (L.) Gaertn. за впливу регуляторів росту // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Зб. праць. – Полтава, 2002. – С. 79-80.
12. Скибіцька М.І., Лікарські рослини Українських Карпат // Екологічні проблеми карпатського регіону: Екол. збірник. – Львів: НТШ, 2003. – Т. 12. – С. 316-323.
13. Бучко Н.М.,Терек О.І., Бучко Г.М., Скибіцька М.І. Ріст інтродукованих рослин Salvia sclarea L. в умовах впливу нових українських регуляторів росту // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Темат. зб. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – Вип. 4. – С. 188-194.
14. Бучко Н., Кохан М., Скибіцька М.І., Терек О. Ростові та фізіолого-біохімічні показники ювенільних рослин Silybum marianum (L.) Gaertn. за дії регуляторів росту // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць Уманьського держ. аграрн. ун-ту (спец. випуск). – Умань, 2003. – С. 31-36.
15. Buczko N., Terek O., Tsvilyniuk O., Skybiсka М. Wplyw naturalnego stymulatora na wzrost siewek szalwii (Salvia sclarea L.) // Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrownowazonego rozwoju poludniowo-wschodniej Polski: Sesija Naukowa. – Krakow, 2003. – Z. 89. – S. 115 – 121.
16. Скибіцька М.І. Насіннєва продуктивність і біологія проростання насіння рідкісних лікарських рослин Українських Карпат за умов культури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 190-197.
17. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Декоративні багаторічники у колекції лікарських рослин ботанічного саду Львівського національного університету ім. І.Франка // Наук. вісник. Укр.ДЛТУ – 2003. – Вип. 13.5. – С. 384-388.
18. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Інтродукційне вивчення декоративних рослин родини Asteraceae у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка // Наук. вісн. УкрДЛТУ. – 2004. – Вип 14.8. – С. 363 – 366.
19. Скибіцька М.І., Федоровська Я.А., Шувар Н. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin за умов культури // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродкція. – 2005. – № 9. – С. 56 – 57.
20. Skybitska М.І., Yevtukh V.P., Yavorska N.Y. The rare medicinal plants of the Ukrainian Carpathians under the conditions of introduction // XVII Intern. Botanical Congress. (Vienna, 17-23 july 2005). – Vienna, 2005. – P. 601 – 602.
21. Скрипа І.Д., Гумецький Р.Я., Скибіцька М.І., Паляниця Б.М. Фотоактивація насіння Conium maculatum L. // Медична хімія. – 2005. – Т.7. – № 4. – С. 72-74.
22. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Тимчишин Г.В., Щербина М.О., Щерба О.Б. Оцінка, успішності інтродукції рослин з лікарськими властивостями далекосхідної флори у ботанічному саді ЛНУ ім. І. Франка // Наук, записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007. -№3 (33).-С.59-61.
23. Скибіцька М.І., Єфремова О.О.,Мелешко І.Г., Чуйко Т.М. Інтродукція Pulsatilla grandis Wend. і P. latifolia Rupr. для розширення асортименту озеленення // Наук. записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007.
– №3 (33).- С. 74-77.
24. Скварко К.О., Скибіцька М.І.,  Скрипа І.Д. Вплив гелій-неонового лазерного випромінювання, етанольної і термічної обробки на схожість та проростання насіння Filipendula vulgaris Moench в умовах інтродукції // Вісн. Львів. ун-ту ім. І. Франка. Сер. біол. – 2007. – Вин,44. – С. 158-163.
25. Скибіцька М.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г., Щербина М.О., Щерба О.Б., Євтух В.П. Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка // Биолог. вестник. – 2008. – Т. 12, №1. – С. 24-29.
26. Скварко К.О., Скибіцька М.І., Скрипа І.Д. Вплив лазерної фото активації насіння на ростові процеси у Belamcanda chinensis (L.)DC в умовах інтродукції//Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біорізноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 84-87.
27. Клеврета Г.Я, Котик А.І., Скибіцька М.І., Чайка Я.П., Сибірна Н.О.Дослідження біологічного ефекту екстракту галеги лікарської (Galega officinalis) // Медична хімія. – 2007. – Т. 9. – №4.-С. 21-23.
28. Скибіцька М.І., Прокопів А., Борсукевич Л.Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури // Вісн.  Київ.  ун-ту.  Сер. Інтродукція  та  збереження рослинного  різноманіття.  -2009. – Вип. 24. – С. 166-169.
29. Могиляк М., Скибіцька М.І., Скварко К., Арапетьян Е.Інтродукція Anthemis monantha Willd. (Asteraceae) в Західному Лісостепу України // Вісн.  Київ.  ун-ту.  Сер. Інтродукція  та  збереження рослинного  різноманіття.  -2009. – Вип. 19-21. – С. 161-162.
30. Клевета Г.,Котик А. Скибіцька М.І.,  та ін. Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської (Galega officinalis L.) за умов експериментального цукрового діабету// Біологічні студії. – 2009. – Т.3. – № 2. – С. 23-24.
31. Ковтун С.М., Скибіцька М.І. Сравнительная оценка биологических особеностей Nepeta sibirica L. и Nepena subsessilis Maxim. при интродукции в Лесостепи Украины и Прикарпатье // Ботанические исследования на Урале (Пермь, 10-12 ноября 2009 г.). – Пермь, 2009. – С.185-188.
32. Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий  посібник за ред. А. П. Лебеди // Л. М. Борсукевич, Н. В. Луцишин, М. Г. Могиляк, А. І. Прокопів, М. І. Скибіцька, О. Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с.
33.Єфремова О.О. Біологічні особливості росту і розвитку видів роду Carlina L. ex situ / О.О. Єфремова, М.І. Скибіцька, І.Г. Мелешко, Т.В. Ган // Збірн. наук. праць: Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛТА, 2009. – Вип. 115. – С. 245-249.
34. Скибіцька М.І. Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / М.І. Скибіцька, А.І. Прокопів, Л.М. Борсукевич, М.Г. Могиляк, Г.В. Тимчишин, О.Б. Щерба, М.О. Щербина, М.І. Лишак // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратеги сохранения растений: матер. междунар. научн. конф. (Киев, 11-15 октября 2010 г.). – К., 2010. – С. 301-304.
35. Скибіцька М.І. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка / М.І. Скибіцька, М.Г. Могиляк, Б.М. Паляниця // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Ч. 2. – С. 226-230.
36. Могиляк М.Г. Збереження біологічного різноманіття рідкісних і декоративних рослин природної флори України в умовах культивування / М.Г. Могиляк,  М.І. Скибіцька, Я.А. Федоровська. – Там же. – С. 223-226.
37. Khokhla М. Sugar – lowering effects of Galega officinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, J.Chajka, N. Sybirna // Pharmacia (Sectio DDD). – Lublin, 2010. – Vol. XXIII, №4, 21. – Р.177-182.
38. Хохла М. Р. Аналіз змін показників кислотного гемолізу еритроцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та введення препарату Галеги лікарської (Galega officinalis L.) / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, З. В. Соліляк, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Медична та клінічна хімія. – 2011. – Т. 9, № 4. – С. 28–33.

Біографія

У 1980 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю ботаніка та скерована на роботу в ботанічний сад університету. У 1980-1982рр. – куратор колекції «Систематика вищих рослин». З 1982 р. по 1985 р. навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. І.Франка (кафедра морфології, систематики і фізіології рослин). Після закінчення аспірантури працювала за державним розподілом у ботанічному саду університету на посаді молодшого наукового співробітника відділу тропічних та субтропічних рослин (куратор колекції «Тропічні рослини»). У грудні 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семенная продуктивность и жизнеспособность семян основных видов злаков Волынского Полесья» (Диплом БЛ №019450, м. Москва, 6 квітня 1988 р.). З 1989 р. по 1998 р. – науковий співробітник ботанічного саду ЛДУ ім. І.Франка. З 1998 р. переведена на посаду старшого наукового співробітника. У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника (Диплом АС №005485, м. Київ). З 1 грудня 2010 р. переведена на посаду провідного спеціаліста ботсаду.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!