Струс Василина Орестівна

Посада: завідувач Еколого-гідробіологічної лабораторії

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

батрахологія, фрагментація оселищ, зоотоксинологія, популяційна генетика, фенетика

Публікації

Статі:

 1. Reshetylo O., Stakh V., Osiyeva A.-A., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Mortality of amphibians on the roads of Lviv province (Ukraine): trend for the last decade // Vestnik Zoologii. 2019. Vol. 53 (2). P. 131–140.
 2. Stakh V. O., Strus Iu. M., Khamar I. S. Genetic diversity of population systems in green frogs (Pelophylax esculentus complex) in water bodies of western Ukraine // Біологічні Студії – Studia Biologica. 2018. Vol. 12, N 3-4. Р. 17–26.
 3. Stakh V., Reshetylo О., Khamar I. Inter-population morphometric variability of Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) in the water bodies of Lviv province // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 180 – 186.
 4. Stakh V. O., Khamar I. S., Reshetylo O. S., Zabytivskyi Yu. М. Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, Lesser and Western Polissia // Біологічні Студії – Studia Biologica. 2017. Том. 11/№1. С. 161 – 168.
 5. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. № 11. С. 296 – 301.
 6. Стах В. Поворозник М., Хамар І. Фенотипний розподіл зелених жаб (Рelophylax) водойм Львівської області різного господарського призначення // Наук. зап. Терноп. нац. пед.  ун-ту. Сер. Біол. 2015. № 3-4 (64). С. 626 – 629.
 7. Стах В., Белоконь М., Хамар І., Белоконь Ю., Решетило О. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 241 – 249.
 8. Загибель земноводних на автошляхах: причини, сучасний стан проблеми та способи її вирішення / В. Стах, О. Решетило, Б. Андріїшин, І. Дикий, А.-А. Осієва. Дрогобич: Вид-во «Коло», 2017. – 24 с.

 

Конференційні матеріали:

 1. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) фауни Львівської та Волинської областей // VIII Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 3-6 квітня 2012 р. Львів, 2012. С. 198 – 199.
 2. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) Шацького національного природного  парку та водойм Львівщини // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: мат. наук. конф., 6-9 вересня 2012 р. Львів, 2012. С. 70 – 71.
 3. Стах В. О., Хамар И. С., Белоконь М. М., Белоконь Ю. С. Видовой состав и генетический полиморфизм зеленых лягушек (Pelophylax) Шацкого национального природного парка и водоемов Львовщины // Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии: тезисы докладов научной конференции, 25-29 марта 2013 г. Ростов-на-Дону., 2013. С. 92.
 4. Стах В. О., Белоконь М. М., Хамар І. С. Белоконь Ю. С., Решетило О. С. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: мат. наук. конф., 12-15 вересня 2013р. Львів, 2013. С. 75 – 77.
 5. Стах В., Хамар І. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) Шацького національного природного парку та водойм Львівщини // IX Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16-19 квітня 2013 р. Львів, 2013. С. 266 – 267.
 6. Поворозник М., Стах В., Хамар І. Фенетична різноманітність зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 20-23 квітня 2015 р. Львів, 2015. С. 299 – 300.
 7. Стах В. О., Хамар І. С. Фенотипна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: мат. наук. конф., 10-13 вересня 2015 р. Львів, 2015. С. 99 – 100.
 8. Стах В., Хамар І. Морфометрична мінливість Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) у водоймах Львівщини // ХІI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 19-21 квітня 2016 р. Львів, 2016. С. 209 – 21.
 9. Стах В. О., Боброва А. А., Єрмаков Д. В., Мелешко О. В., Тарасенко К. С., Коршунов О. В., Кравченко М. О. Особливості геміклональної популяційної системи зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Коряківого яру (НПП «Гомільшанські ліси») // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: мат. наук. конф., 8–11 вересня 2016р. Львів, 2016. С. 88 – 92.
 10. Степаненко К. Р., Бірюк О. В., Пустовалова Е. С., Стах В. О. Різноманіття розмірів сперматозоїдів зелених жаб з геміклональних популяційних систем різних типів // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: мат. наук. конф., 7–10 вересня 2017р. Львів, 2017. С. 105 – 109.
 11. Стах В. О., Хамар І. С. Фенотипна мінливість зелених жаб роду Pelophylax водойм Львівщини та Шацького НПП з різним антропогенним впливом // Всеукраїнська зоологічна конференція «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень», 12–16 вересня 2017р. Харків, 2017. С. 59.
 12. Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О. Загибель амфібій на автошляхах під час осінніх міграцій на Розточчі // Мат-ли ХІІІ наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 7–10 вересня 2017 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − С. 89-90.
 13. Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О., Андріїшин Б. О., Дикий І. В. Загибель земноводних на автошляхах під час весняних міграцій на Розточчі // Мат-ли ІХ міжнар. наук. конфер. «Zoocenosis-2017: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», 20-22 листопада 2017 р., Дніпро. – Дніпро, 2017. – С. 94-95.
 14. Осієва А.-А., Решетило О., Стах В., Андріїшин Б., Дикий І. Cмертність земноводних на автошляхах під час сезонних міграцій на Розточчі // Матер. наук. конф. «Молодь і поступ біології» (Львів, 10-12 квітня 2018 р.). – Львів: Сполом, 2018. – С. 198-199.
 15. Стах В. О., Бірюк О. В., Пустовалова Е. С. Вплив якості води на стійкість сперматогенезу самців жаби озерної Pelophylax ridibundus // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення та збереження біорізноманіття : всеукраїнська наукова конференція, присвячена 60-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» імені Костянтина Малиновського, 27–30 вересня 2018 р. : тези доп. Львів, 2018. С. 74–76.

Наукова біографія

2008-2012 – Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, бакалавр біології. Вчитель біології та хімії. Інженер-лаборант в галузі біології.
2012-2013 – Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, науковий співробітник (біологія). Зоолог.
2013-2016 – Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, аспірант кафедри зоології.