Яворська Галина Василівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: igor_javo@ukr.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

бактеріологічний аналіз, лабораторна діагностика й профілактика інфекційних захворювань, мікробіологічні та імунологічні аспекти збудника туберкульозу, проблеми очищення оточуючого середовища від забруднень.

Курси

Публікації

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології (за ухвалою Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка протокол № 26/5 від 29 травня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник (рекомендовано до друку МОН України – лист від 30 жовтня 2008 р. № 1.4/18–Г–2254). – Львів, 2009. – 256 с.

 3. Мороз О. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)

 4. Тарабас О. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське / О. Тарабас, О. Мороз, С. Гнатуш, Г. Яворська, Г. Звір, М. Ковальчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 76. − С. 166−178. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)

 5. Мороз О. Відновлення сульфат-, нітрат- і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та мангану (ІV) / О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2016. – Вип. 71. – С. 190−205. lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm (ISI, Web of Science)
 6. Мороз О. М. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів / О.М. Мороз, С.О. Гнатуш, Х.І. Богославець, Г.В. Яворська, Н.В. Трухим // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. –2016. − Вип. 24, № 1. – С. 87−95. doi: 10.15421/011610. http://ecology.dp.ua (Web of Science, Index Copernicus)
 7. Яворська Г. Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / Г. Яворська, І. Білінська, Г. Осьмак, С. Гнатуш // Біологічні студії / Studia biologica. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 75–88. http://bioweb.franko.lviv.ua/studia (Index Copernicus)
 8. Vorobets N. M. Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products / N. M. Vorobets, H. V. Yavorska // Український біофармацевтичний журнал / Ukrainian Biopharmaceutical Journal. – 2016. – № 2 (43). – С. 80–84. http://www.irbis-nbuv.gov.ua (Е-ru)
 9. Vorobets N. M. Antimicrobial activity of extracts of cultivated Calamintha officinalis Moench. and Poterium polygamum Waldst et Kit. / N. Vorobets, V. Nikolaichuk, Yavorska, O. Rivis // Antimicrobial activity of extracts of cultivated Calamintha officinalis Moench. and Poterium polygamum Waldst et Kit. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. – P. 497–502.
 10. Яворська Г. Порівняння мікробіоти повітря музеїв Прикарпаття / Г. Яворська, І. Білінська, Г. Осьмак // Біологічні студії / Studia biologica. – 2014. – Т. 8, № 3 – С. 107–116. http://bioweb.franko.lviv.ua/studia (Index Copernicus)
 11. Яворська Г. Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helicobacter pylori серед дітей шкільного віку / Г. Яворська, Л. Хім’як, О. Кушарська // Біологічні студії / Studia biologica. – 2013. – Т. 7, № 3 – С. 145– http://bioweb.franko.lviv.ua/studia (Index Copernicus)
 12. Герус Х.Б. Біотехнологічна модель очистки водних середовищ від гідроген сульфіду та важких металів на основі використання метаболічної активності сульфат- і сірковідновлювальних бактерій / Х.Б. Герус, О.М. Мороз, Б.М. Борсукевич, Г.В. Яворська // 9-th International Conference in Applied Biotechnology daRostim 2013 “Phytohormones, humic substances and other biologically active compounds for agriculture, human health and environmental protection”. – Львів, 7–10 жовтня 2013 р. : зб. статей. – Львів, 2013. – C. 23–24. http://darostim-conference.info
 13. Мороз О. М. Сірковідновлювальні бактерії озера Яворівське: деякі морфологічні, культуральні і фізіологічні особливості / О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, І. Р. Клим, Б. М. Борсукевич, Г. В. Яворська, О. Р. Кулачковський // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Вип. 35. – С. 34−41. brinkster.net
 14. Яворська Г. В., Мороз О. М., Муравель Н. О., Клим І. Р. Відновлення Феруму (ІІІ) сульфат-відновлювальними і сірковідновлювальними бактеріями // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, № 2 – С. 161–172.
 15. Яворська Г., Чорна Д. Порівняння мікрофлори грунтів м. Львова // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 25–36.
 16. Яворська Г. В., Сибірна Р. І. Морфолого-культуральні і фізіолого-біохімічні властивості атипових мікобактерій // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т.71, №4. – С.27–34.

Біографія

Народилася 16 січня 1975 р. у с. Річка Косівського району Івано-Франківської області. Біолог-мікробіолог, кандидат біологічних наук (2002), доцент кафедри мікробіології. Тема дисертації: “Мікобактерії туберкульозу в сучасних умовах: бактеріологія та імунологія”.

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1998), аспірантуру (2001). У 1999–2000 рр. – фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-профілактичного центру; 2001–03 – учитель біології Тур’ївської школи; 2003–04 – асистент, з 2004 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

З 2015 р. діловод кафедри мікробіології.

 

Методичні матеріали

 1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології (за ухвалою Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка протокол № 26/5 від 29 травня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 2. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник (рекомендовано до друку МОН України – лист від 30 жовтня 2008 р. № 1.4/18–Г–2254). – Львів, 2009. – 256 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!