Звір Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Наукові інтереси

вплив ксенобіотиків на бактерії циклу нітрогену, морфо-фізіологічні особливості сульфатвідновлювальних бактерій за впливу деяких ксенобіотиків (важких металів, пестицидів), використання мікроорганізмів у біоремедіації довкілля.

Курси

Публікації

  1. Мороз О. Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське / О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 75. – С. 127−139.
  2. Тарабас О. В. Використання сульфід- та тіосульфат-йонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosystems Diversity. – − Вип. 25, № 3 С. 181–185.
  3. Тарабас О. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське / О. Тарабас, О. Мороз, С. Гнатуш, Г. Яворська, Г. Звір, М. Ковальчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. − Вип. 76. − С. 166−178.
  4. Гудзь С. П. Санітарна мікробіологія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
  5. Мороз О. М. Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів / О. М. Мороз, Г. І. Звір, С. О. Гнатуш // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 1−2. – С. 107−115.
  6. Мороз О. Ріст, використання гідроген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів металів / О. Мороз, Х. Пакуш, Г. Звір, Б. Борсукевич, А. Галушка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2015. – Вип. 69 – С. 227−240.
  7. Звір Г. І. Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап / Г. І. Звір, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Мед. Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2015. − Т. 6, № 1. – С. 40−44.
  8. Мороз О. Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське / О. Мороз, Н. Гуль, А. Галушка, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – C. 322–334.
  9. Звир Г. Влияние гербицида Раундапа на образование аммиака азотфиксирующими бактериями Azotobacter chroococcumВКМ В-1272 / Г. И. Звир, О. М. Мороз, Ю. В. Деркач // Интер-медикал. – 2014. – №. – С. 98-103.

Біографія

Народилася 9 січня 1973 р. у с. Залужжя Рогатинського району Івано-Франківської області. Біолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2002), доцент кафедри мікробіології. Тема дисертації: “Вплив плазмафотоферезу на імунологічні та клініко-біохімічні показники у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри”.

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (2000). У 1994-2000 рр. – старший лаборант, з 2000 р. – молодший науковий співробітник, з 2002 р. – науковий співробітник відділу екстракорпоральної гематології Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України. У 2002-03 рр. – асистент, з 2003 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!