Звіт
про проведення конференції молодих вчених-ботаніків України
"Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття"

3 6 по 10 серпня 2002 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на базі кафедри ботаніки та Яворівського національного природнього парку від6улася конференція молодих вчених-ботаніків України "Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття". Співорганізаторами конференції були також Інститут ботаніки М.Г.Холодного НАН України та відділ освіти Яворівської державної адміністрації Львівської області. Пленарне засідання відбулося у Львівському національному університеті iмені Івана Франка, а секційні засідання відбувалися у Яворівському національному природньому парку на базі мисливсько-рибальського господарства "Майдан". Участь у роботі конференції взяли 100 учасників (Україна-87, Польща-7, Блорусь-3, Росія-3). Kpiм цього, у роботі пленарного засідання брали участь 7 чоловік запрошених та 11 чоловік гостей із наукових установ Львова, Івано-Франково, Києва, Любліна.

Робота конференції проводилась за наступними напрямками (секціями):

  1. Спорові рослини: флора та систематика (куратори: к.б.н. А.А.Леванець (м.Київ), М.Д.Швед (м. Харків);
  2. Судинні рослини: систематика, флора, рослинність (куратори: к.б.н. Н.М.Драпайло (м.Київ), I.О.Беднарська (м.Львів);
  3. Екологія рослин (куратор к.б.н. С.П.Жуков (м.Донецьк);
  4. Фітосозологія (куратор к.б.н. О.В.Лукаш (м.Чернігів).

На пленарному засіданні було заслухано i обговоренно наступні доповіді:
Доповідь чл.-кор. НАН України, проф., д.б.н. (Є.Л.Кордюм "Фенотипічна пластичність у рослин" (м.Київ);
Допавідь проф., д.б.н. С.О.Волгіна "Інтегративна морфологія рослин: перспектива становлення та шляхи розвитку" (м.Львів);
Доповідь к.б.н. С.П.Жукова "Динаміка спряженості видів на початку сукцесії рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу" (м.Донецьк).

Під час роботи першої секції було заслухано i обговорено 16 доповідей; другої - 25 доповідей, в т.ч. ciм, які були представлені іноземними учасниками; третьої- 19 доповідей, в т.ч. три, які були представлені іноземними учасниками; четвертої - 9 доповідей, в т.ч. одна, яка була представлена іноземними учасниками. Kpiм цього, проведено чотири науково-практичні екскурсії по території Яворівського національного природнього парку та державного природнього заповідника "Розточчя" на яких учасники були ознайомлені із флористичним та ценотичним різноманіттям цих територій та під час яких науковцями було проведено збір матеріалу з метою подальшого вивчення біорізноманіття та розробки заходів його охорони.