Марія Чуба

Position: Lecturer, Ecology Department

Google Scholar profile:

Research interests

синантропізація флори, урбанофлора.

Courses

Publications

Чуба М. Особливості продихового апарату епідерми листків видів Сrassula (Сrassulaceae)/ М. Чуба, А. Прокопів // Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16-19 квітня 2013 р.) – Львів, 2013. – С. 145-146.

Чуба М. Особливості синантропної флори старого центру міста Львова / М. Чуба, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 151–153.

Чуба М. Кенофіти та археофіти у флорі м. Львова / М. Чуба, З. Мамчур // Актуальні проблеми ботаніки та екології : Матеріали Міжнародної конференції молодих учених, присвяченої 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (Полтава, 15-20 вересня 2015 року). – Полтава, 2015. – С. 60–61.

Мамчур З. Маршанціофіти Чорногори (Українські Карпати) / З. Мамчур, М. Чуба, А. Мамчур // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат : Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27–30 липня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 44–46.

Мамчур З. Антоцероти та печіночні мохи Волинського Полісся / З. Мамчур, М. Чуба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.).  – Львів : СПОЛОМ, 2015. –  С. 59–61.

Чуба М. В. Адвентивна фракція території центральної щільної забудови міста Львова / М. В. Чуба, З. І. Мамчур // Рослини та урбанізація : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 лютого 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 52–54.

Чуба М. В.  Структура синантропної флори на деяких територіях мезогемеробної зони міста Львова / М. В. Чуба // Шевченківська весна 2016 : матеріали ХIV Міжнар. Наук. Конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Біологічні науки, 6-8 квітня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 209–211.

Чуба М. В. Види-трансформери у флорі міста Львова / М. В. Чуба, З. І. Мамчур // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології : матеріали IV Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 12-14 квітня  2016 р. – Вінниця, 2016. – С. 152–153.

Драч Ю. Особливості мохоподібних із територій різних ступенів гемеробності в урбоекосистемі Львова / Ю. Драч, К. Галандюк, М. Чуба, З.  Мамчур // Молодь і поступ біології: зб. тез XIІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 19 – 21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 153–154.

Мамчур З. І. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) / З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба  // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції, 8–11 вересня 2016 р. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 65–67.

Мамчур З. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова / З Мамчур., М. Чуба // Біологічні Студії : наук. журн. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Т. 10(1). – С. 143–154.

Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas / M. Wrzesień, B. Denisow, Z. Mamchur, M. Chubа, I. Resler// Acta Agrobot. – 2016;69(3):1666. http://dx.doi. org/10.5586/aa.1666 

Biography

Народилася 8 січня 1991 р. у місті Львів. Протягом 1998–2008 рр. навчалася у СЗШ № 90.

У 2008 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2010 по 2013 рр. була студенткою кафедри ботаніки, отримавши диплом магістра. У студентські роки займалася вивченням сукулентних рослин.
З 2013 року аспірант кафедри ботаніки. Тема дисертації: «Синантропна флора міста Львова» (науковий керівник к.б.н. доцент Мамчур З.І.).
Протягом навчання брала участь в громадському житті університету: 2009 – 2013 рр. – Голова Студентської ради  біологічного факультету.

Schedule

Page with teachers schedule not found!