Патенти
 1. Штам Streptomyces recifensis var. liticus - продуцент гідролітичного ферментного препарату. Патент 34119 А / Тодосійчук Т.С., Шинкаренко Л.М., Жолнер Л.Г., Федоренко В.О., Басілія Л.І. - Заявл. 04.06.1999; Опубл. 15.02.2001. - Бюл.№1.
 2. Спосіб отримання штамів Streptomyces globisporus з підвищеним рівнем біосинтезу ландоміцинів. Патент UA62200A/ Федоренко В.О., Ребець Ю.В., Осташ Б.О., Лужецький А.М. - Заявл. 24.01.2003; Опубл.15.12.2003.- Бюл.№12.
 3. Спосіб отримання штамів Streptomyces peucetius subsp. caesius з підвищеним синтезом доксорубіцину та здатністю до перетворення даунорубіцину в доксорубіцин. Патент UA 50047A / Федоренко В.О., Дубицька Л.П. - Заявл. 16.03.2001; Опубл.15.10.2002. - Бюл.№10.
 4. Штам актиноміцетів Streptomyces globisporus Smy622 - продуцент протипухлинного антибіотика ландоміцину Е. Патент UA62200A / Громико О.М., Федоренко В.О. Басілія Л.І. - Заявл. 3.06. 2003; Опубл. 15.04.2004.- Бюл.№4.
 5. Спосіб експрес-виявлення антибіотиків групи ландоміцинів. Патент України 88383 / Осташ Б. О. Осташ І. С., Федоренко В. О., Лужецький А., Бехтольд А. - Заявл. 8.01. 2008; Опубл. 12.10.2009.- Бюл.№19.
 6. Спосіб виявлення антибіотиків тіострептонового ряду. Патент України 91725 / Мироновський М.Л., Осташ Б.О., Осташ І.С., Федоренко В.О. - Заявл. 12.05.2008; Опубл. 25.08.2010, - Бюл. № 16.
 7. Moenomycin biosynthesis-related compositions and methods of use thereof. No PCT/US2007/01799 / Ostash B., Walker S. 21.02.2008.
 8. Cпосіб біосинтезу тіопептидів. Патент України №94958 / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Литвинович О.Р., Громико О.М., Грубський Я.П. - Заявл. 23.02.2009; Опубл. 25.06.2011 - Бюл. № 12.
 9. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штам Actinoplаnes teichomyceticus. Патент України №54717  / Осташ Б.О., Забуранний Н.В., Громико О.М., Федоренко В.О. - Заявл. 15.04.2010; Опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
 10. Moenomycin analogs, methods of synthesis, and uses thereof. Міжнародний патент WO2009/046314 (PCT /US2008/078771) / Kahne D., Walker S., Adachi M., Doud E., Shinichiro F., X. Lin., Zhang Y., Tsukamoto H., Ostash B. – 19.10.2011.
 11. Спосіб підвищення продукції фосфогліколіпідних антибіотиків. Патент України 63820 / Осташ Б. О., Федоренко В. О., Громико О. М., Уокер-Кане С - Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 12. Спосіб отримання штамів Streptomyces nogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину. Патент України 63824/ Климишин Д. О., Федоренко В. О., Громико О. М., Грень Т. П., Німець О. Я. - Заявл. 09.03.2011; Опубл. . 25.10.2011, Бюл. № 20.
 13. Cпосіб доставки реплікативних та інтегративних плазмідних ДНК у клітини штаму Streptomyces echinatus. Патент України на корисну модель № 70091 / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Гончар М.А., Колісник Г.В. – Заявл 21.11.2011; Опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
 14. Спосіб біологічної утилізації шестивалентного хрому Cr(VI). Патент України на корисну модель № 69352 / Грубський Я.П., Осташ Б.О., Федоренко В.О – Заявл 19.10.2011; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 15. Спосіб підвищення біосинтезу фосфогліколіпідних антибіотиків. Патент України на корисну модель №  63820 / Осташ Б.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Уокер-Кане С. – Заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 16. Спосіб отримання штамів Streptomycesnogalater з підвищеним рівнем синтезу ногаламіцину. Патент України на корисну модель №  69352 / Климишин Д.О., Федоренко В.О., Громико О.М., Грень Т.П., Німець О. Я. – заявл. 09.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
 17. Спосіб підвищення біосинтезу антибіотиків моеноміцинового ряду. Патент України на корисну модель № 71729 / Рабик М.В., Осташ Б.О., Федоренко В.О.  - заявл. 04.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
 18. Спосіб підвищення продукції антибіотиків моеноміцинового ряду.Патент України на корисну модель № 79968 / Макітринський Р.П., Осташ Б.О., Федоренко В.О., Ципік О.В. – заяв. 02.11.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.
 19. Спосіб уведення реплікативних та інтегративних плазмід у штами Amycolatopsis japonica DSM 44213 і Amycolatopsis sp. Lv 42-5. Патент України на корисну модель № 80307 / Осташ Б.О., Грень Т.П., Федоренко В.О., Тістечок С.І. - заяв. 12.11.2012; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.
 20. Спосіб продукції ландоміцину А. Патент України на корисну модель № 84651 / Осташ І.С., Осташ Б.О., Федоренко В.О., Зелінський А.А., Лужецький А.М. – заяв. 30.04.2013; опубл. 25.10.2013, Блю. № 20.
 21. Патент на корисну модель №94608 Україна, МПК (2013.01) C12Q 1/01, C12Q 1/02, C12Q 1/04. Спосіб індукції синтезу нових антибіотиків у актинобактерій / Осташ Б., Горбаль Л., Ющук О., Тістечок С., Мурин А., Федоренко В.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – №201483116, заявлено 17 квітня 2014 р., опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення