Наукова робота студентів

 • В експериментальній науковій роботі беруть участь усі студенти кафедри 3 - 5 курсів. За бажанням в ній беруть участь студенти 1 і 2 курсів
 • Студенти виконують експериментальні наукові роботи: 3 курсу – курсову роботу; 4 – дипломну роботу бакалавра; 5 – дипломні роботи спеціалістів і магістрів. Ці роботи вони виконують у лабораторіях кафедри генетики та біотехнології, Інституту біології клітини НАН України, Інституту спадкової патології НАМН України, Інституту біології тварин УААН та інших установ. Тематика їхніх наукових робіт випливає з наукової тематики кафедри та установ, де працюють студенти. Студенти є виконавцями науково-дослідних проектів і грантів кафедри, у тому числі міжнародних
 • Щороку в квітні проводиться звітна студентська наукова конференція, на якій з доповідями виступають усі студенти кафедри 3 - 5 курсів. До участі в конференції запрошуються студенти інших кафедр факультету та інших вузів, а також члени МАН
 • Студенти кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні щорічних Міжнародних конференцій студентів та аспірантів „Молодь і поступ в біології", які проходять у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також беруть участь в інших вітчизняних і міжнародних наукових конференціях 
 • Протягом 2005 - 2013 роках студенти кафедри були авторами 201 наукових публікацій
 • Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук, а також у студентських олімпіадах з біології і екології
 • Наукові роботи студентів кафедри нагороджені дипломами І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук: 2010 рік – Ципік О. (науковий керівник - проф. Федоренко В.О.), 2011 рік – Шляхтіна Є. (науковий керівник - доц. Черник Я.І.), 2012 рік – Ющук О. (науковий керівник - проф. Федоренко В.О.) та дипломом ІІІ ступення 2013 рік – Вітушинська М. (науковий керівник – доц. Черник Я.І.)
 •  Студентка Мутенко Г. нагороджена дипломом ІІІ ступеня як переможець Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Біологія» (2011 рік)
 • Студенти Ющук О., Шляхтіна Є. і Легка Л. стали переможцями конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука (2011 рік)
 • Студентка Дутко Л. відзначена науковою премією імені Івана Франка з природничих наук серед молодих науковців ЛНУ імені Івана Франка (2006 рік)
 • Студенти кафедри були переможцями Львівського обласного конкурсу "Студент року" у номінації "Студент - науковець": Назарко Т (1998 рік), Панчук Р. (2004)

На кафедрі працює студентське наукове товариство "Генетичний клуб" (куратор клубу - проф. Федоренко В.О., керівник ради клубу - аспірант Станчак К.). Клуб проводить тематичні засідання, присвячені найбільш актуальним проблемам сучасної генетики та біотехнології, а також інших наук за участю студентів факультету, слухачів МАН, учнів львівських шкіл та провідних науковців Львова. Проблемам сучасної генетики були присвячені ряд публікацій в періодичній пресі, які підготовані за участю викладачів, аспірантів та студентів кафедри


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення