Головна » Працівники » Викладачі » Проф. Гудзь С. П.

ГУДЗЬ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Посада: професор.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Вчене звання: професор кафедри мікробіології.

Службовий телефон: +380 32 239 43 57.

Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів тощо: Почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка"; член редакційної ради "Вісника Львівського університету. Серія біологічна", "Мікробіологічного Журналу", журналів "Біологічні студії" та "Мікробіологія і біотехнологія"; голова Львівського відділення Товариства мікробіологів України.

Коротка біографічна довідка. Народився 12 січня 1940 р. у с. Переволочна Буського району Львівської області. Біолог-мікробіолог, кандидат біологічних наук (1971), доцент (1973), професор (2000). Тема дисертації: "Регуляція біосинтезу пуринових нуклеотидів у дріжджів Candida guilliermondii та C. pelliculosa. Заслужений професор Львівського університету.

Закінчив біологічний факультет Львівського університету (1963), аспірантуру (1971). У 1963 р. учителював; у 1963–65 рр. – військовослужбовець; 1965–67 – асистент кафедри агробіології Целіноградського сільськогосподарського інституту (Казахстан); 1971–73 – старший викладач, 1973–2000 – доцент, 1985-2014 – завідувач кафедри мікробіології, з 2000 р. – професор кафедри мікробіології, у 1996–2002 рр. – декан біологічного факультету Львівського університету.

Сфера наукових інтересів: регулювання обміну речовин у мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів, зокрема, бактерій, які беруть участь у кругообігу сульфуру.

Перелік навчальних дисциплін: "Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів", "Молекулярна біологія вірусів", "Методологія і організація наукових досліджень", виробнича (науково-дослідницька) практика, асистентська педагогічна практика, виробнича практика.

Вибрані наукові публікації: