IV Міжнародна конференція

“Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі.

Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”

Жовтень, 4 – 6, 2017 р.

Львів, Україна

  IV Міжнародна конференція “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” відбуватиметься у Львові 4 – 6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 Ми маємо за честь запросити Вас до участі у роботі конференції. Це міжнародне зібрання вчених, яке відбуватиметься вже вчетверте, буде присвячене теоретичним і практичним аспектам проблем онтогенезу. Одним із важливих атрибутів конференції є можливість обговорити наукові здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із різних країн.

Організатори

  • Міністерства освіти і науки України;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Українське товариство фізіологів рослин;
  • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;
  • Всеукраїнська асоціація біологів рослин;
  • Friends of Lviv University, Inc., USA.

  Наукова програма

 

 Конференція передбачає роботу наступних секцій:

1. Індивідуальний розвиток рослин і збереження біологічної різноманітності природної флори.

2. Цілісність рослинного організму та функціональна регуляція онтогенезу.

3. Механізми стійкості рослин до біотичних та абіотичних стресів.

4. Фітомоніторинг і фіторемедіація антропогенно забрудненого середовища.

 

  Науковий комітет

 

Акад.  Блюм Я.Б. – Київ, Україна

Проф. Грицаєнко З.М. – Умань, Україна

Проф. Жмурко В.В.Харків, Україна

Проф. Заїка В.К.Львів, Україна

Проф. Карпенко В.П.Умань, Україна

Д.б.н. Козловський М.П.Львів, Україна

Проф. Колупаєв Ю.Є.Харків, Україна

Проф. Костишин С.С.Чернівці, Україна

Проф. Криницький Г.Т.Львів, Україна

Чл.-кор. Коць С.Я. – Київ, Україна

Проф. Лихолат Ю.В.Дніпро, Україна

Доц. Мамчур З.І. - Львів, Україна

Акад. Моргун В.В. – Київ, Україна

Чл.-кор. Мусатенко Л.І. – Київ, Україна

Проф. Ніколайчук В.І.Ужгород, Україна

Проф. Пида С.В.Тернопіль, Україна

Проф. Пономаренко С.П.Київ, Україна

Проф. Руденко С.С.Чернівці, Україна

Чл.-кор. Стойка Р.С.Львів, Україна

Проф. Таран Н.Ю.Київ, Україна

Проф. Терек О.І. – Львів, Україна

Чл.-кор. Швартау В.В.Київ, Україна

Проф. Ördög V. – Угорщина

Проф. Pidlisniuk V.Чехія

Проф. Skorzhynska Е. - Польща

Проф. Vatamaniuk O.K. – США

 

 

 Офіційні мови

Українська, англійська

 

Попередня реєстрація

 


Для участі у конференції просимо пройти передню реєстрацію за посиланням:

https://goo.gl/forms/506O5GsYVFeDT7gl2

 Кінцевий термін попередньої реєстрації: 1 лютого 2017 року.

Після попередньої реєстрації Вам буде надіслано лист з детальною інформацією щодо оформлення тез доповідей, проживання та організаційного внеску.

 Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно надіслати заповнену заявку та тези доповіді  (не пізніше 30 квітня 2017 року) в електронному вигляді на електронну пошту biofr@lnu.edu.ua Назва файлу тез повинна містити прізвище  першого  автора,  наприклад,  bakun_tezy.rtf.  Назва  файлу  заявки  повинна  містити

прізвище учасника, наприклад, bakun_zayavka.rtf.

Заявка для участі у конференції

Прізвище:____________________________________

Ім’я:_________________________________________

По батькові:__________________________________

Звання та ступінь:_____________________________

Посада:______________________________________

Установа:____________________________________

Адреса установи:______________________________

Я маю намір представити доповідь на тему:________

Секція № _____________________________________

Доповідь (усна/стендова):_______________________

Вимоги до оформлення тез

Тези обсягом 1 сторінка (А4) необхідно подавати у rtf форматі з міжрядковим інтервалом 1.0,  шрифт Arial, 12 pt.  Мова — українська, англійська. Тези повинні містити: заголовок, вступ, матеріали та методи досліджень, результати і їхнє обговорення, короткий висновок, подяка (за бажанням), без рисунків, таблиць і списку цитованої літератури. У разі подання тез українською мовою заголовок і та коротку анотацію потрібно продублювати англійською.

            Всі подані рукописи будуть прорецензовані. У разі позитивної оцінки тези будуть прийняті до друку.

Зразок оформлення тез:

 

Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити)

НАЗВА ДОПОВІДІ

Офіційна назва установи, повна поштова адреса установи

e-mail

Author(s). TITLE. Summary (5-6 lines)

Основний текст (актуальність проблеми, мета та завдання роботи, об’єкти та методи, результати досліджень, висновки).

 

Бакун В., Терек О., Пацула О.

АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У РОСЛИНАХ РІПАКУ ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ СВИНЦЮ ТА

ТРЕПТОЛЕМУ

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна

e-mail: vira_b87@ukr.net

Bakun V., Terek O., Patsula O. PEROXIDASE   ACTIVITY IN  RAPESEED  PLANTS UNDER THE JOINT ACTION OF LEAD AND TREPTOLEM. Hydrogen peroxide content in...

Текст тез українською...

Науковий комітет має право відмовити у публікації тез, що містять раніше опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають тематиці та науковому рівню конференції.

 

Оплата участі становитиме:

 

 Гривні

Учасник конференції (Україна)

300

Участь у конференції для аспірантів

200

Друк тез без участі у конференції (Україна) з надсиланням друкованого збірника тез конференції

200

Друк тез без участі у конференції (Україна) з надсиланням електронного збірника тез конференції

150

 

 

Оплату участі просимо надсилати поштовим переказом на адресу:

Кафедра фізіології та екології рослин,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Грушевського, 4,

м. Львів, 79005,

Україна

Петрович Ірина Романівна

У разі несплати реєстраційного внеску оргкомітет не гарантує публікацію матеріалів у збірнику.

 

Вимоги до доповідей:

• Для усної доповіді надається 15 хвилин (Microsoft Office PowerPoint (*.ppt))

• Максимальний розмір постеру - до 841×1189 мм (А0)

 

Проїзд, проживання і харчування здійснюються самостійно за рахунок власних коштів учасників конференції. Просимо заздалегідь подбати про резервування місць у готелі. Уся  необхідна  інформація  про  Львів  (місця проживання і харчування, громадський транспорт,  карта,  тощо) доступна на http://lviv.travel/ua/index .

У разі необхідності Оргкомітет може надати додаткову інформацію персонально.

 

Відкриття Конференції та Пленарні засідання відбудуться 4 жовтня 2017 року в актовій залі головного корпусу університету (за адресою: вул. Університетська, 1,   м.   Львів),   Секційні засідання — у приміщенні біологічного факультету Львівського   університету (за адресою: вул. Грушевського, 4, м. Львів).

 

Запрошення до участі та Програма конференції буде розіслана у першій декаді вересня 2017 року.

Додаткову інформацію щодо конференції,   можна  отримати електронною поштою biofr@lnu.edu.ua