Деркач Ірина Василівна

 

аспірант кафедри фізіології та екології рослин 3 року навчання

Дата народження: 15 січня 1992 року, м. Рогатин

e-mail: ira__derkach@ukr.net

 2008-2012 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, біологічний факультет, бакалавр біології.

2012-2013 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, біологічний факультет, магістр кафедри фізіології та екології рослин.

З 2013 – аспірант кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету.

Наукові інтереси: стресові реакції та механізми адаптації рослин,  фітомоніторинг нафтозабруднених та засолених грунтів.

Тези доповідей на конференціях:

1. Деркач І.В., Цвілинюк О.М. Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в ризосферній зоні рослин Carex hirta L. // Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування. Матеріали п'ятої міжнародної студенської науково-практичної конференції (29-30 листопада 2012). - Львів, 2012. - 32-33 с.

2. Деркач І. В., Буньо Л. В., Цвілинюк О. М. Активність ферментів класу гідролаз у нафтозабрудненому ґрунті в ризосферній зоні рослин  Carex hirta L. // Молодь і поступ біології: збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (16–19 квітня 2013 року, м. Львів). – Львів, 2013. – 471-472 с.